:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Regulamin forum


1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych.
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.
3. Treść wypowiedzi nie może naruszać przepisów prawa.Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: neurologiczna test TEST NR 311712 jesień 2012 rozwiążmy
PostWysłany: 09 Sty 2013 17:13 
Offline

Dołączenie: 12 Maj 2012 17:32
Posty: 50
rozwiąższmy razem , propozycje i poprawęZadanie 1.
Możliwości samoopiekuńcze pacjenta można ocenić na podstawie:
A. Mini Mental State,
B. Skali Barthela
C. Testu Lovetta,
D. Skali Botterella.
Zadanie 2.
Porażenie spastyczne jest:
A. porażeniem ośrodkowym,
B. porażeniem obwodowym,
C. porażeniem zakończeń nerwowych,
D. uszkodzeniem synaps.
Zadanie 3.
W skali Glasgow ocenia się reakcje:
A. otwierania oczu i ruchowe,
B. otwierania oczu i słowne,
C. słowne i ruchowe,
D. otwierania oczu, słowne i ruchowe.
Zadanie 4.
Badanie EEG:
A. wymaga współpracy ze strony pacjenta oraz umycia głowy,
B. nie wymaga przygotowania,
C. wymaga współpracy ze strony pacjenta - umycia głowy i pozostania na
czczo,
D. wymaga współpracy ze strony pacjenta - umycia głowy, pacjent może zjeść
śniadanie z wyj ątkiem produktów zawierających kofeinę.
Zadanie 5.
Dodatni objaw Babi ńskiego świadczy o:
A. uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
B. uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
C. uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
D. ucisku ogona końskiego przez wpadnięty krążek mi ędzykręgowy.
Zadanie 6.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:
A. zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika ust i rozszerzenia
szpary powiekowej,
B. zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu rozszerzenia
szpary powiekowej,
C. zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności mi ęśni żucia,
D. wykazaniu opadnięcia kącika ust, spłyceniu bruzdy nosowo-wargowej i
rozszerzeniu szpary powiekowej.
Zadanie 7.
Przeciwwskazania do badaniu MRI , to:
A. stan po operacji tętniaka tętnicy mózgowej z zastosowaniem klipsa
metalowego ferromagnetycznego, metalowe ciało obce w poblizu narządu
ważnego dla życia,
B. rozrusznik serca, implant wewnątrzślimakowy,
C. pierwszy trymestr ciąży, waga ponad 130 kg,
D. wszystkie wyżej wskazane odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 8.
Pokonywanie bólu w stopniu czwartym w terminalnej fazie choroby według zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia polega na podawaniu:
A. na każdą prośbę pacjenta leków takich jak Kwas Acetylosalicylowy,
Paracetamol, Indometacyna,
B. doustnym Morfiny i innych opioidów na każdą prośbę pacjenta,
C. Morfiny i pozajel i towo innych opioidów na każdą prośbę pacjenta,
D. Morfiny i innych opioidów pozajel itowo z wyprzedzeniem czasu końca
działania leku o 0,5-1 godziny, aby oszczędzić choremu nawrotu bólu
Zadanie 9.
Apraksja jest to?
A. niezdolność mowy,
B. niezdolność do wykonywania wyuczonych, celowych czynności ruchowych,
C. niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D. niezdolność czytania.
Zadanie 10.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:
A. odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B. umie określ i ć miejsce dotknięcia,
C. potrafi przy zamkniętych oczach odczytać znaki (np. cyfry) pisane palcem
na jego skórze,
D. potrafi przy zamkniętych oczach odróżnić bierne położenie palców.
Zadanie 11.
W chorobie Parkinsona występują drżenia:
A. fizjologiczne,
B. posturalne,
C. zamiarowe,
D. spoczynkowe.
Zadanie 12.
W jakich strukturach mózgu jest wytwarzany płyn mózgowo-rdzeniowy?
A. w rogach przednich,
B. w splotach naczyniówkowych komór mózgu,
C. w móżdżku,
D. w wodociągu.
Zadanie 13.
Badanie czynności mowy i połykania to ocena nerwu:
A. j ęzykowo-gardłowego i podjęzykowego,
B. j ęzykowo-gardłowego i dodatkowego,
C. bł ędnego i podjęzykowego,
D. j ęzykowo-gardłowego i bł ędnego.
Zadanie 14.
Agnozja jest to?
A. niezdolność do wykonywania wyuczonych, celowych czynności,
B. niemożność rozumienia, pisania (dysleksja) ,
C. upośledzenie czynności pisania,
D. niemożność rozpoznawania przedmiotów.
Zadanie 15.
Amyloid to:
A. neuroprzekaźnik, którego poziom spada w chorobie Alzheimera,
B. białko ostrego rzutu w sm,
C. lek z wyboru podawany w chorobie Alzheimera,
D. białko stanowiące centra blaszek starczych.
Zadanie 16.
W czasie opieki nad pacjentem z pęcherzem neurogennym odhamowanym nie należy:
A. wykonywać gimnastyki pęcherza i kształtować umiejętności regularnego jego
opróżniania,
B. stosować podkładów lub wkładek absorpcyjnych,
C. nauczać uciskania powłok brzusznych okolicy nadłonowej,
D. podawać leków blokujących łuk odruchu.
Zadanie 17.
Jeżeli przyczyną krótkotrwałej utraty przytomności był atak ischemiczny, to
mechanizm utraty przytomności związany jest z:
A. wylewem krwi do mózgu,
B. zaburzeniami metabolicznymi ,
C. niedokrwieniem serca,
D. niedokrwieniem mózgu.
Zadanie 18.
Objaw Brudzińskiego to:
A. odruchowy kurcz mięśni zginaczy w obrębie kończyn dolnych w czasie
biernego zginania kończyny dolnej w stawie biodrowym i kolanowym, pod
kątem 90,
B. odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie kolanowym i biodrowym, podczas
próby biernego przygięcia głowy do klatki piersiowej,
C. odruchowe zgięcie grzbietowe palucha podczas drażnienia skóry zewnętrznej
części stopy, pozostałe palce zginają się podeszwowo lub ustawiaj ą
wachlarzowato,
D. opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny związany ze
sztywnością mięśniową i drżeniem.
Zadanie 19.
Hemiplegia oznacza przede wszystkim:
A. brak czucia,
B. brak ruchu,
C. zaburzenia czucia i ruchu różnego stopnia,
D. zaburzenia czucia.
Zadanie 20.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot l ędźwiowy?
A. Th10, Th11, Th12, L1,
B. L1, L2, L3, L4,
C. Th12, L1, L2,
D. S1, S2, S3.
Zadanie 21.
Nieprawidłowym działaniem w profilaktyce zakrzepicy jest:
A. ułożenie kończyn dolnych wyżej z podłożeniem wałków pod kolana,
B. masaż kończyn dolnych,
C. częsta zmiana pozycj i ,
D. stosowanie pończoch elastycznych przeciwżylakowych.
Zadanie 22.
Badanie odruchów, stwierdzenie obecności odruchów patologicznych to ważne
elementy diagnostyczne. Objaw Oppenheima należy do grupy objawów Babińskiego.
Wywołuje się go drażniąc:
A. ścięgno Achillesa,
B. kość piszczelową,
C. podeszwę,
D. duży paluch.
Zadanie 23.
Wtórne zaburzenia świadomości powstają wskutek uszkodzenia mózgu:
A. po napadzie padaczkowym,
B. w wyniku ucisku przez guz,
C. w przebiegu chorób ogólnoustrojowych lub narządowych,
D. w wyniku krwotoku mózgowego.
Zadanie 24.
Elektromiografia ma podstawowe znaczenie w diagnostyce:
A. chorób mięśni,
B. chorób obwodowego układu nerwowego,
C. chorób rdzenia kręgowego,
D. wszystkie wskazane powyżej odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 25.
Napięcie mięśniowe w chorobach móżdżku jest:
A. podwyższone,
B. obniżone,
C. nie zaburzone,
D. podwyższone lub obniżone.
Zadanie 26.
Podstawę ukrwienia dla 1/3 dolnego odcinka rdzenia kręgowego stanowi:
A. tętnica rdzeniowa przednia,
B. dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C. tętnica rdzeniowa,
D. tętnica Adamkiewicza.
Zadanie 27.
Objawy tzw. zespołu popunkcyjnego to bóle głowy i:
A. sztywność karku, nudności,
B. kręgosłupa, nudności i wymioty,
C. zaburzenia przytomności,
D. porażenie kończyn dolnych.
Zadanie 28.
Zespół zaniedbania połowiczego to:
A. zaniedbywanie czynności higienicznych,
B. ignorowanie bliskiej i dalekiej przestrzeni po stronie niesprawnej,
C. trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D. zaburzenie działania po stronie niesprawnej.
Zadanie 29.
Do oddziału neurologicznego przyjęto pacjenta z podejrzeniem krwotoku
podpajęczynówkowego. Chory miał krótkotrwałe zaburzenie przytomności. Obecnie
jest przytomny, ale senny, występują objawy oponowe. Które działanie powinna
bezwzględnie zastosować pielęgniarka u chorego bezpośrednio po przyjęciu do
szpitala?
A. tlenoterapię,
B. ćwiczenia ruchowe,
C. wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D. unieruchomienie chorego w łóżku.
Zadanie 30.
Miastenia należy do grupy chorób:
A. choroby pierwotnie mięśniowe,
B. choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C. choroby związane z uszkodzeniem obwodowego neuronu ruchowego,
D. choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia kręgowego (tzw.
motoneuronu).
Zadanie 31.
W pielęgnowaniu pacjenta we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu
należy zwrócić uwagę na:
A. utrzymanie drożności dróg oddechowych, zapobieganie przykurczom i
odleżynom,
B. prowadzenie usprawniania ruchowego a w szczególności nauce chodzenia,
C. zapewnienie pacjentowi ciszy i spokoju przez okres pierwszych 4-6
tygodni,
D. rehabilitację zaburzeń mowy.
Zadanie 32.
Parametry wymagające monitorowania w stanie padaczkowym to:
A. EEG, EKG, stężenie leków przeciwpadaczkowych we krwi,
B. stan świadomości, częstość i rodzaj napadów, czynność serca, czynność
oddechowa,
C. ciśnienie tętnicze krwi, temperatura ciała, stężenie glukozy,
D. wszystkie wymienione parametry wymagaj ą monitorowania w stanie
padaczkowym.
Zadanie 33.
Postawa i chód w rozwiniętej chorobie Parkinsona wygląda następująco:
A. sylwetka pochylona, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych, chód
drobnymi kroczkami z pocieraniem podeszwami o podłogę,
B. sylwetka sztywna, wyprostowana, głowa pochylona, chód drobnymi kroczkami,
C. sylwetka sztywna, wyprostowana z odgiętą do tyłu głową, chód kosiarza,
D. sylwetka pochylona, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych, chód
kosiarza.
Zadanie 34.
Jedną z metod leczenia choroby Parkinsona jest palidotomia, która polega na
zabiegu w obrębie:
A. jądra brzuszno-bocznego wzgórza,
B. gałki bladej wewnętrznej,
C. j ądra niskowzgórzowego,
D. jądra nerwu VI I I .
Zadanie 35.
Co oznacza pojęcie udar mózgu?
A. nagłe, krótkotrwałe zaburzenie krążenia mózgowego wywołujące przejściowe
ubytkowe objawy neurologiczne,
B. nagłe wystąpienie klinicznych objawów uszkodzenia mózgu na tle zaburzenia
w przewodnictwie neurosynaptycznym,
C. nagłe wystąpienie objawów neurologicznych spowodowane uszkodzeniem mózgu
w wyniku różnorodnych przyczyn,
D. nagłe wystąpienie objawów neurologicznych w wyniku uszkodzenia mózgu
pochodzenia naczyniowego.
Zadanie 36.
Stosowane u chorej na miastenię leczenie polstygminą stanowi niebezpieczeństwo
wystąpienia przełomu cholinergicznego. Jaka jest bezpośrednia przyczyna tego
stanu?
A. przedawkowanie leku,
B. zbyt niska dawka leku,
C. odruchowe uwolnienie dużej ilości acetylocholiny,
D. zwiększenie poziomu przeciwciał antyacetylocholinowych.
Zadanie 37.
Na czym polega występujący w późniejszym okresie SM, u części chorych, objaw
Lhermitte'a?
A. na występowaniu bólu w karku po odchyleniu głowy do przodu,
B. na występowaniu bólu w karku po odchyleniu głowy do tyłu,
C. na występowaniu mimowolnych, „drgających” ruchów głowy po zgięciu karku,
D. na uczuciu "przepływu prądu elektrycznego” wzdłuż kręgosłupa po zgięciu
karku.
Zadanie 38.
Objawy stwardnienia rozsianego, tworzące tak zwaną triadę Charcota to:
A. pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, drżenie zamiarowe, zaburzenia
czynności zwieraczy,
B. oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C. porażenie nerwów ruchowych gałek ocznych, drżenie zamiarowe, brak
odruchów brzusznych,
D. mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych, uporczywe parestezje
w kończynach i na tułowiu.
Zadanie 39.
Które ze stwierdzeń dotyczących stwardnienia zanikowego bocznego, jest
NIEPRAWDZIWE?
A. początek choroby przypada na 5 – 6 dekadę życia,
B. częściej chorują mężczyźni,
C. nie stwierdza się zaburzeń zwieraczy,
D. zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia czucia.
Zadanie 40.
Klasterowy ból głowy to ból:
A. rozlany, ciągły i zlokalizowany w okolicy czołowej, maj ący charakter
„obręczy”,
B. nagły, bardzo silny z zaburzeniami świadomości,
C. którego częstotliwość i nasilenie narastaj ą powol i , mogą być poprzedzone
aurą wzrokową,
D. jednostronny o bardzo dużym natężeniu, zlokalizowany nad gałką oczną.
Zadanie 41.
W pielęgniarskiej ocenie (etap badania f izykalnego) stanu chorego ze
stwardnieniem rozsianym, można zidentyfikować charakterystyczne objawy dla
zaburzeń móżdżkowych jak:
A. dysmetria,
B. osłabienie siły mi ęśniowej,
C. wygórowanie odruchów,
D. objaw Rossolimo.
Zadanie 42.
EMG to:
A. monitorowanie bioelektrycznej czynności kory mózgowej,
B. zarejestrowana odpowiedź o.u.n. na bodziec wzrokowy,
C. ocena elektrofizjologicznej funkcji mięśni,
D. trójpłaszczyznowe zobrazowanie struktur anatomicznych czaszki.
Zadanie 43.
Które działanie pielęgniarki jest szczególnie ważne w opiece nad chorym z
botul izmem?
A. obserwacja ciśnienia tętniczego krwi ,
B. obserwacja czynności oddechowej,
C. zwiększona podaż kalorii na dobę,
D. podwyższenie poziomu białka w diecie.
Zadanie 44.
Do objawów oponowych charakterystycznych dla zapalenia opon mózgowych i mózgu NIE
należy:
A. sztywność karku,
B. objaw Brudzińskiego,
C. objaw Hornera,
D. objaw Kerniga.
Zadanie 45.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na:
A. usunięciu części wstępującej dróg ruchowych,
B. usunięciu grasiczaka,
C. usunięciu części zstępujących dróg ruchowych,
D. usunięciu nerwiakowłókniaka.
Zadanie 46.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano usprawnianie
ruchowe w związku z występującym u niego niedowładem kończyny górnej. W jakim
czasie u chorego powinna rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?
A. po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B. w 4 dobie po udarze,
C. w 2 dobie po udarze,
D. natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.
Zadanie 47.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:
A. zachęcać pacjenta do mówienia i powstrzymywać się od krytyki,
B. stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C. zmuszać pacjenta do mówienia,
D. korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.
Zadanie 48.
Największe zastosowanie metody endowaskularne maj ą w leczeniu:
A. chorób neuronu ruchowego,
B. chorób układu pozapiramidowego,
C. chorób demielinizacyjnych,
D. wad i malformacji naczyniowych.
Zadanie 49.
Jednym z wiodących objawów jamistości rdzenia kręgowego jest:
A. niedowład wiotki kończyn dolnych,
B. przeczulica,
C. zaburzenia troficzne,
D. objaw Babińskiego.
Zadanie 50.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty lewodopy, należy
pamiętać o ograniczeniu w diecie produktów:
A. węglowodanowych,
B. białkowych,
C. tłuszczowych,
D. witaminowych.
Zadanie 51.
Poziom jakiego wskaźnika we krwi należy monitorować u chorego w związku ze
stosowaną hemodylucją?
A. hematokrytu,
B. białka,
C. frakcji LDL cholesterolu,
D. leukocytów.
Zadanie 52.
Który z wymienionych zabiegów obniżających napięcie mięśniowe NIE jest zalecany w
spastyczności w stwardnieniu rozsianym?
A. ułożenie chorego wyłączające wyzwalanie odruchów antygrawitacyjnych i
obronnych,
B. masaż segmentalny,
C. gorące kąpiele,
D. masaż kostką lodu.
Zadanie 53.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:
A. zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B. przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C. niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D. żadna z wymienionych.
Zadanie 54.
Pielęgnowanie chorego z bakteryjną neuroinfekcją wymaga:
A. izolacji pacjenta i zachowania ostrożności przy kontakcie z wydzielinami
z nosa i jamy ustnej ,
B. ochrony chorego przed ostrym światłem i hałasem,
C. zabezpieczenia łóżka chorego drabinkami ,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 55.
Ubierając pacjenta z niedowładem połowiczym należy:
A. rozpoczynać wkładanie górnej części garderoby od ręki pełnosprawnej,
B. wszystkie czynności zaczynać od niepełnosprawnej strony,
C. zdejmuj ąc garderobę górną zawsze zaczynać od ręki niepełnosprawnej,
D. wszystkie czynności zaczynać od pełnosprawnej strony.
Zadanie 56.
Charakterystyczną w ocenie stanu funkcjonalnego chorego z SM, jest skala:
A. Barthel,
B. EDSS,
C. Lovetta,
D. FIM.
Zadanie 57.
Stosowanie odciążenia kręgosłupa w ostrym okresie rwy kulszowej polega na
ułożeniu chorego:
A. na wznak na sztywnym podłożu z kończynami zgiętymi pod kątem prostym w
stawach biodrowych i kolanowych z zastosowaniem podpórki ,
B. na sztywnym podłożu w dowolnej pozycj i ,
C. na mi ękkim podłożu z uniesioną głową,
D. żadna z wymienionych.
Zadanie 58.
Przeprowadzając badanie f izykalne (neurologiczne) u chorego z miastenią, należy
ocenić:
A. dyskinezę,
B. atetozę,
C. apokamnozę,
D. dyzestezję.
Zadanie 59.
Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby Parkinsona?
A. kory mózgowej,
B. jąder podkorowych,
C. pnia mózgu,
D. móżdżku.
Zadanie 60.
Przy niedomykalności powieki w celu ochrony rogówki przed uszkodzeniem i
wysychaniem należy poinformować pacjenta, aby nie pocierał oka oraz stosował :
A. krople z antybiotykiem,
B. nawilżanie rogówki kroplami z metylocelulozą, a w przypadku stanu
zapalnego stosował krople lub maści z antybiotykiem,
C. przemywanie oka solą fizjologiczną,
D. przemywanie oka roztworem rumianku i zakładał do oka maści z
antybiotykiem.
Zadanie 61.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z zespołem zaniedbywania
jednostronnego powinno charakteryzować się:
A. angażowaniem tylko strony „zaniedbywanej” w wykonywanie czynności
samoobsługowych,
B. ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony „zdrowej”,
C. stosowaniem bodźców akustycznych, wzrokowych i dotykowych, kierujących
uwagę chorego na stronę „zaniedbywaną”,
D. angażowaniem tylko strony „zdrowej” w wykonywanie czynności
samoobsługowych.
Zadanie 62.
Jakie badania maj ą najwi ększą wartość w rozpoznaniu chorób mięśni?
A. magnetyczny rezonans j ądrowy, biopsja mi ęśnia, poziom kinazy kreatynowej
we krwi,
B. tomografia komputerowa, elektromiografia, biopsja mi ęśnia,
C. magnetyczny rezonans jądrowy, elektromiografia, biopsja mi ęśnia,
D. elektromiografia, biopsja mi ęśnia, poziom kinazy kreatynowej we krwi.
Zadanie 63.
Przy obwodowym uszkodzeniu nerwu VII występuje niedomykalność powieki oraz:
A. opadanie kącika ust, niemożność zmarszczenia czoła po stronie
uszkodzonej ,
B. opadanie kącika ust, niemożność zmarszczenia czoła po stronie przeciwnej
do uszkodzenia,
C. wygładzenie fałdu nosowo-policzkowego, zaburzenia połykania,
D. zaburzenia połykania, zaburzenia smaku.
Zadanie 64.
Def icyt samoopieki u chorego na stwardnienie rozsiane może być spowodowany:
A. sztywnością mięśni,
B. przewlekłym uczuciem zmęczenia,
C. opadaniem powiek,
D. wiotkością mięśni.
Zadanie 65.
U 55 – letniej pacjentki rozpoznano chorobę Huntingtona. Który objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?
A. ruchy atetotyczne,
B. ruchy pląsawicze,
C. zaniki mięśniowe,
D. otępienie.
Zadanie 66.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z pęcherzem autonomicznym polega na:
A. założeniu cewnika na stałe,
B. podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C. nauczeniu opukiwania i uciskania powłok brzusznych okolicy nadłonowej,
D. zwi ększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.
Zadanie 67.
Działania dotyczące aktywności ruchowej pacjenta po udarze niedokrwiennym
wymagają:
A. leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B. bardzo wczesnego aktywizowania pomimo istniejących ograniczeń ruchowych,
zmiany pozycji, właściwego ułożenia, ćwiczeń biernych,
C. rehabilitacji którą rozpoczyna po około 2 tygodniach od udaru,
D. stosowania tylko ćwiczeń biernych.
Zadanie 68.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VI I I , jednym z
podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących u chorego będzie:
A. jednostronna głuchota,
B. wystąpienie zaburzeń słuchu,
C. możliwość upadku i urazu,
D. możliwość wystąpienia neuralgii części trójdzielnej nerwu.
Zadanie 69.
Przełom cholinergiczny objawia się:
A. potami , zaburzeniami oddechowymi , wzrostem napięcia mięśniowego,
B. zaburzeniami oddechowymi , nadpobudliwością, rozszerzeniem źrenic,
C. rozszerzeniem źrenic, drgawkami , zaburzeniami przytomności,
D. zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi , biegunką.
Zadanie 70.
Prowadząc edukację chorego ze stwardnieniem rozsianym, u którego zostało
zastosowane leczenie immunomoduluj ące, (np. terapia interferonami z grupy beta)
należy uwzględnić informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:
A. objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B. reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C. wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
Zadanie 71.
Pielęgniarka musi pamiętać, że procedura przy założonym zewnętrznym drenażu
komorowym obejmuje:
A. ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B. umieszczenie komory kroplowej na wysokości ucha środkowego pacjenta,
C. prowadzenie profilu glikemi i ,
D. pomiar OCŻ.
Zadanie 72.
Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla:
A. zespołu rowka łokciowego,
B. zespołu cieśni nadgarstka,
C. zespołu nadmiernego odwodzenia,
D. zespołu żebrowo-obojczykowego.
Zadanie 73.
Pacjent od pięciu lat leczony zachowawczo z powodu dyskopatii , przygotowywany
jest do operacyjnego usunięcia wypadniętego jądra miażdżystego drogą
laminektomi i . Pielęgniarka udziela pacjentowi informacji na ten temat. Jakie
dolegliwości mogą wystąpić, lub nasi l i ć się u chorego bezpośrednio po zabiegu
operacyjnym?
A. zaburzenia emocjonalne,
B. zaburzenia procesów poznawczych,
C. zaburzenia w oddawaniu moczu,
D. dolegliwości bólowe.
Zadanie 74.
Pacjentka jest w pierwszej dobie po operacji tętniaka mózgu. Jest wybudzona, w
dobrym kontakcie słownym. Jakie postępowanie pielęgniarki w stosunku do chorej
jest prawidłowe?
A. pełne unieruchomienie w łóżku,
B. aktywizowanie do siadania w łóżku,
C. stopniowa pionizacja obok łóżka,
D. zachęcanie do chodzenia po sali .
Zadanie 75.
Zaburzenia czucia o typie Browna – Sequarda występują gdy guz:
A. poprzecznie uszkadza rdzeń kręgowy,
B. połowiczo uszkadza rdzeń kręgowy,
C. położony jest śródrdzeniowo,
D. wybiórczo uszkadza sznury tylne rdzenia.
Zadanie 76.
Pacjentka była operowana z powodu gruczolaka przysadki mózgowej. Po zabiegu
operacyjnym zaczęła wydalać duże ilości moczu o niskim ciężarze właściwym około
1000. Powyższe objawy wskazują na wystąpienie:
A. moczówki prostej,
B. zaburzeń w wydzielaniu hormonów steroidowych,
C. cukrzycy pooperacyjnej,
D. przewodnienia.
Zadanie 77.
U chorego przeprowadzono operację kręgosłupa, która miała na celu usunięcie guza
rdzenia. Bezpośrednio po zabiegu u pacjenta nastąpiło porażenie kończyn dolnych i
zatrzymanie moczu. Po operacji u pacjenta przez cały czas utrzymuje się
przesiąkanie opatrunku wodnistym płynem, co świadczy o:
A. wyciekaniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez otwartą oponę,
B. zakażeniu rany,
C. nie funkcjonowaniu drenażu podskórnego odprowadzającego wydzielinę z
rany,
D. nie kontrolowaniu przez pacjenta czynności zwieraczy.
Zadanie 78.
Podając preparat nimodypinę u chorego z SAH, pielęgniarka musi pamiętać o
zasadach podawania go:
A. jednorazowo w szybkim „bolusie”,
B. do wkłucia obwodowego,
C. stosując „ciemną” strzykawkę, nie przepuszczającą światła,
D. stosując ogólnie przyjęte zasady w przypadku podawania leków domi ęśniowo.
Zadanie 79.
Do oceny jakościowych zaburzeń przytomności służy skala:
A. Lovetta,
B. Hunta & Hessa,
C. Glasgow,
D. żadna z wymienionych.
Zadanie 80.
Pacjentka po przebyciu krwotoku podpajęczynówkowego i stwierdzeniu tętniaka
mózgu, została zakwalifikowana do zabiegu operacyjnego. Pielęgniarka udziela
odpowiedzi na zadawane przez chorą pytania. Jaki jest zasadniczy cel operacyjnego
leczenia tętniaków mózgu?
A. uniknięcie powikłań ogólnoustrojowych z powodu długotrwałego leczenia
zachowawczego,
B. zabezpieczenie chorego przed powtórnym krwotokiem podpajęczynówkowym,
C. niedopuszczenie do wystąpienia skurczu naczyniowego,
D. przyspieszenie procesu zdrowienia chorego.
Zadanie 81.
Występowanie u pacjentów neuro-intensywnych, tzw. „fenomenu lub objawu Cushinga”
przejawia się:
A. Bradykardią, obni żeniem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP,
B. Tachykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, obniżeniem ICP,
C. Bradykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP,
D. Tachykardią, wzrostem ciśnienia tętniczego, wzrostem ICP.
Zadanie 82.
W warunkach oddziału, w przypadku podejrzenia płynotoku z nosa występującego u
pacjenta, pielęgniarka powinna:
A. zatamować odpływ płynu, celem niedopuszczenia do nadmiernej ewakuacji ,
B. każdorazowo pobrać wydzielinę z nosa do badania laboratoryjnego,
C. przygotować pacjenta do wykonania nakłucia l ędźwiowego,
D. zapewnić swobodny odpływ płynu.
Zadanie 83.
W zespole zamknięcia charakterystyczne jest:
A. utrzymana świadomość, brak ruchów spontanicznych (zachowany ruch gałek
ocznych i powiek), zachowane fiksowanie wzroku,
B. zniesiona świadomość, brak wszelkich ruchów spontanicznych, zachowane
f iksowanie wzroku,
C. utrzymana świadomość, brak wszelkich ruchów spontanicznych, zniesione
f iksowanie wzroku,
D. zniesiona świadomość, ułożenie w pozycji odmóżdżeniowej , zniesione
f iksowanie wzroku,
Zadanie 84.
Tzw. terapia 3xH w prewencji skurczu naczyniowego obejmuje:
A. hipowolemię, hemodylucj ę, hipotensję,
B. hipowolemię, hemodylucj ę, hipertensję,
C. hiperwolemi ę, hemodylucj ę, hipertensję,
D. hiperwolemi ę, hemodylucj ę, hipotensję.
Zadanie 85.
Guz w okolicy stożka rdzeniowego objawia się:
A. zaburzeniami zwieraczy,
B. chodem kogucim,
C. ostrym bólem,
D. wystąpieniem objawu Laseque`a.
Zadanie 86.
Chory lat 28 jest w dobie po zabiegu operacyjnym (kraniotomi i ) z powodu krwiaka
podtwardówkowego. Pacjent jest przytomny, ale niespokojny. W jakim okresie po
zabiegu operacyjnym możesz rozpocząć karmienie doustne pacjenta, bez zaburzeń
przytomności?
A. w dobie zabiegu operacyjnego jeśli powróci ła perystaltyka jel it,
B. w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
C. od trzeciej doby po zabiegu operacyjnym,
D. decyzje o rozpoczęciu karmienia pacjenta zawsze podejmuje lekarz.
Zadanie 87.
Przyczyną krwiaka nadtwardówkowego manifestującego się dużą dynamiką narastania
jest uszkodzenie:
A. tętnicy oponowej środkowej,
B. żył powierzchownych,
C. zatoki żylnej,
D. uszkodzenie opony twardej.
Zadanie 88.
Triada Hakima – Adamsa, polega na występowaniu:
A. otępienia, nietrzymania moczu, zaburzeń chodu,
B. otępienia, nietrzymania moczu, wiotkości mięśniowej,
C. otępienia, nietrzymania moczu, spastyczności mięśniowej,
D. zaburzeń chodu, nietrzymania moczu, spastyczności mięśniowej.
Zadanie 89.
Przy wycieku z nosa, krwistej wydzieliny u osoby po urazie czaszkowo - mózgowym,
wskazane jest:
A. założenie tamponady przedniej ,
B. zapewnienie wolnego odpływu wydzieliny,
C. systematyczne odsysanie wydziel iny,
D. oczyszczenie nosa i jamy ustnej.
Zadanie 90.
Chory odzyskał przytomność po zabiegu operacyjnym (ewakuacja krwiaka metodą
trepanacj i ) . Operowany był w trybie pilnym, na blok operacyjny został
przewieziony z izby przyjęć. Upłynęło 2,5 godz. od powrotu z bloku operacyjnego,
prosi o picie. Pielęgniarka stwierdza, i ż chory jest senny, język ma suchy,
obłożony, nie krztusi się śliną. Pielęgniarka opiekująca się chorym powinna:
A. podać choremu chłodną herbatę do picia, chory wypija chętnie jeden kubek,
prosi o jeszcze,
B. podać choremu niewielką ilość przegotowanej wody wyjaśnić, dlaczego
więcej płynów nie powinien wypić,
C. wyjaśnić choremu, że nie może podać żadnego płynu doustnie,
D. wysłuchać chorego, ale nie podjąć żadnych działań.
Zadanie 91.
U mężczyzny po upływie pół roku od hospitalizacji z powodu pourazowego krwawienia
podpajęczynówkowego, stopniowo pogarszał się stan zdrowia. U chorego na podstawie
CT rozpoznano wodogłowie normotensyjne i operacyjnie założono zastawkę komorowo -
otrzewnową. Jaka charakterystyczna zmiana w mózgu widoczna jest w obrazie CT u
chorego z wodogłowiem?
A. pogłębienie odcisków palczastych kości czaszki,
B. ogniska hypodensyjne w mózgu,
C. ogniska hyperdensyjne w mózgu,
D. poszerzenie komór mózgowych.
Zadanie 92.
Chory po urazie czaszkowo-mózgowym w pierwszej dobie hospitalizacji , jest
pobudzony psycho-ruchowo, niespokojny, próbuje wychodzić z łóżka. Zadaniem
pielęgniarki jest:
A. podać choremu lek uspakajający na zlecenie lekarza, nadzorować zachowanie
się chorego,
B. unieruchomi ć pacjenta w łóżku z zastosowaniem przymusu bezpośredniego,
C. zabezpieczyć łóżko drabinkami , podać leki przeciwbólowe, nadzorować
zachowanie chorego,
D. zabezpieczyć łóżko drabinkami , zastosować tlenoterapię, podać leki
odwadniające na zlecenie lekarza, nadzorować zachowanie chorego
Zadanie 93.
W ocenie przebiegu wstrząsu pourazowego istotna jest ocena diurezy. Ocena diurezy
w pierwszej dobie to:
A. prowadzenie bilansu płynów co 12 godzin,
B. prowadzenie zbiórki moczu przez 24 h,
C. prowadzenie zbiórki godzinowej moczu,
D. obserwacja wyglądu moczu.
Zadanie 94.
Anizokoria jest wynikiem:
A. ucisku jądra nerwu wzrokowego w wyniku wgłobienia bocznego mózgu,
B. ucisku jądra nerwu okoruchowego w wyniku wgłobienia bocznego mózgu,
C. uszkodzenia nerwu wzrokowego w wyniku wgłobienia tylnego mózgu,
D. uszkodzenia nerwu okoruchowego w wyniku wgłobienia tylnego mózgu.
Zadanie 95.
Pacjentka lat 25 doznała urazu twarzoczaszki. Obserwuje się krwiaki oczodołu typu
okularowego, podbiegnięcia krwawe w okolicy wyrostka sutkowatego. Chora senna,
żywo reaguje na bodziec bólowy. Obserwuje się wyciekanie krwawej wydzieliny z
nosa. U chorej prowadzona jest obserwacja w kierunku płynotoku. Jakie objawy będą
przemawiały za wystąpieniem płynotoku?
A. mokre, wodojasne plamy na poduszce,
B. duża ilość krwistej wydzieliny w nosie chorego,
C. wzrost temperatury ciała w drugiej dobie po urazie głowy,
D. utrzymujące się obrzęki i krwiaki oczodołów.
Zadanie 96.
Chory po kraniotomi i z powodu operacyjnego leczenia urazu czaszkowo-mózgowego.
Wraca z sal i operacyjnej na wózku, jest rozintubowany, odpowiada na zadawane
pytania, jest bardzo senny, odczuwa silne dreszcze. W jakiej pozycji ułożysz
pacjenta w łóżku?
A. na nie operowanym boku z uniesioną głową,
B. płaskiej na boku,
C. wybranej przez chorego,
D. płaskiej na plecach.
Zadanie 97.
Zapobieganie marskości pęcherza moczowego u chorego z założonym cewnikiem Foleya
po urazie rdzenia kręgowego, polega na:
A. okresowym zaciskaniu cewnika,
B. unikaniu zaciskania cewnika,
C. zakładaniu worka na mocz poniżej poziomu pęcherza moczowego,
D. zakładaniu worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego.
Zadanie 98.
Chory po urazie czaszkowo-mózgowym lat 45 znajduje się w izbie przyjęć. Jest
zorientowany, nie pamięta okoliczności urazu. U chorego stwierdzamy ranę ciętą
głowy, obserwujemy intensywne krwawienie z nosa. Zapach z ust wskazuje na
spożycie alkoholu. Jakie działania wchodzą w procedurę udzielania pomocy
poszkodowanemu w izbie przyjęć?
A. opatrzenie rany na głowie, dokonanie oceny stanu ogólnego, jeśl i nie
stwierdza się innych obrażeń, odesłanie chorego do domu,
B. opatrzenie rany na głowie, dokonanie oceny laryngologicznej w celu
wyjaśnienia przyczyny krwawienia z nosa, podanie łagodnego leku
przeciwbólowego, po ustąpieniu dolegliwości chory może zostać odesłany do
domu,
C. opatrzenie rany na głowie, poddanie obserwacji w izbie przyjęć przez
okres 12 godz., jeśl i nie wystąpią powikłania można poszkodowanego
odesłać do domu,
D. pozostawienie w placówce i poddanie hospi talizacj i .
Zadanie 99.
Jak długo trwa szok rdzeniowy?
A. kilka godzin,
B. kilka dni ,
C. około 3 tygodni,
D. około 2 miesięcy.
Zadanie 100.
Po odessaniu wydzieliny z dróg oddechowych przy użyciu ssaka należy zawsze:
A. podłączyć tlen,
B. rozprężyć płuca z użyciem worka Ambu zgodnie z rytmem oddechowym chorego,
C. oklepać chorego,
D. wysoko ułożyć chorego.
Zadanie 101.
Do oddziału niemowlęcego zostało przyjęte 4 – miesięczne dziecko, u którego
występuje porażenie wiotkie kończyn i mięśni tułowia. Dziecko oddycha torem
przeponowym. Z wywiadu wynika, że dziecko nie unosi głowy, krzyk jest bardzo
cichy, a w okresie ciąży ruchy płodu były bardzo słabe. Niemowlę ma trudności w
ssaniu, odruchy głębokie są zniesione. Który czynnik stanowi największe
zagrożenie dla życia dziecka?
A. nieodpowiednia dieta,
B. stosowanie antybiotyków,
C. proces zapalny dróg moczowych,
D. proces zapalny dróg oddechowych.
Zadanie 102.
Trzymiesięczna dziewczynka planowana jest do leczenia operacyjnego, polegającego
na wytworzeniu odpływu płynu mózgowo – rdzeniowego z komory bocznej mózgu do jamy
otrzewnowej .Jakie badanie jest nieodzowne przed wykonaniem zabiegu operacyjnego u
pacjentki?
A. badanie laryngologiczne,
B. pomiar stężenia żelaza we krwi ,
C. badanie ogólne moczu,
D. badanie płynu mózgowo – rdzeniowego.
Zadanie 103.
Pacjentka lat 11, nagle zaczęła krzyczeć, straciła przytomność i upadła.
Następnie wystąpił silny toniczny skurcz wszystkich mięśni z wyprężeniem ciała ku
tyłowi, szczękościsk i zatrzymanie oddechu. Które działanie pielęgniarki jest
szczególnie ważne w zapobieganiu atakom padaczkowym u dziecka?
A. ocena zaburzeń psychicznych,
B. ocena rozwoju somatycznego,
C. udzielanie wsparcia,
D. uczenie samoobserwacji .
Zadanie 104.
Po konsultacji lekarza – onkologa u chłopca, który był operowany z powodu guza
okolicy IV komory mózgu, wprowadzono chemioterapi ę. W czasie chemioterapii u
chłopca stwierdzono leukopeni ę, czyl i :
A. zwiększenie poziomu płytek krwi,
B. zmniejszenie poziomu płytek krwi,
C. zmniejszenie poziomu białych krwinek,
D. zwiększenie poziomu białych krwinek.
Zadanie 105.
Niedorozwój umysłowy, niski wzrost, zmarszczka nakątna, gruby, nieco za duży
język, krótka szyja, szerokie dłonie i palce oraz obecność innych wad
towarzyszących to zespół :
A. Turnera,
B. Klinefeltera,
C. Downa,
D. Klippela.
Zadanie 106.
Przyczyną wystąpienia stanu padaczkowego może być:
A. niedobór witaminy B6,
B. przedawkowanie leków przeciwpadaczkowych,
C. zakażenie organizmu,
D. powikłane badanie EEG.
Zadanie 107.
Osiemnastomiesi ęczny Dawid został przyjęty do oddziału z ostrymi zaburzeniami
żoł ądkowo – jel i towymi , podwyższoną temperaturą ciała. Chłopiec jest apatyczny,
senny i płaczliwy. Występują objawy piramidowe. Prowadzone są badania w kierunku
guza mózgu. Jaki wskaźnik należy kontrolować podczas podawania środków
odwadniających?
A. obraz morfotyczny krwi ,
B. poziom cukru we krwi,
C. poziom elektrolitów we krwi ,
D. poziom żelaza we krwi .
Zadanie 108.
Po badaniach specjalistycznych u trzymiesięcznego dziecka lekarz stwierdził
wodogłowie niekomunikujące. Na czym polega wodogłowie niekomunikujące?
A. na braku połączenia pomiędzy komorami mózgu i przestrzeni ą
podpajęczynówkową,
B. na zachowanym połączeniu pomiędzy układem komorowym i przestrzenią
podpajęczynówkową,
C. na braku połączenia pomiędzy komorami bocznymi mózgu,
D. na braku połączenia pomiędzy komorą III i IV mózgu.
Zadanie 109.
U dziewczynki z zespołem dysrafi i obserwuje się nietrzymanie moczu. Jakie
działania podejmie pielęgniarka, aby zapobiec zakażeniu dróg moczowych?
A. wykona zabieg Credego co kilka godzin,
B. wykona stymulację pęcherza moczowego,
C. wykona cewnikowanie pęcherza moczowego co kilka godzin,
D. pobierze próbkę moczu do badania laboratoryjnego.
Zadanie 110.
W którym miesiącu życia dziecka zanika odruch Galanta?
A. trzecim,
B. szóstym,
C. dwunastym,
D. trzydziestym szóstym.
Zadanie 111.
Odruchowa reakcja dziecka na gwałtowną zmianę pozycji lub głośny hałas,
utrzymująca się do około 4 miesiąca życia, to odruch:
A. Galanta,
B. Pereza,
C. Babińskiego,
D. Moro.
Zadanie 112.
W oddziale neuroinfekcji przebywa chłopiec z rozpoznaną chorobą Heinego– Medina.
Które drobnoustroje wywołują tę chorobę?
A. wirus poliomyel i tis,
B. paciorkowiec beta – hemol izujący,
C. gronkowiec złocisty,
D. pałeczka z grupy Shigella.
Zadanie 113.
Odruch podeszwowy Babińskiego możemy stwierdzić u zdrowego, prawidłowo
rozwijaj ącego się dziecka do:
A. 2-3 miesiąca życia,
B. 6 miesiąca życia,
C. pierwszego roku,
D. drugiego roku życia.
Zadanie 114.
W czasie wypadku samochodowego, 10–letnia dziewczynka doznała otwartego urazu
czaszkowo – mózgowego. Jakie może być następstwo otwartego urazu czaszkowo –
mózgowego u dziewczynki?
A. obrzęk tętnicy szyjnej wewnętrznej,
B. rozerwanie opony twardej ,
C. wystąpienie dystrofii mięśniowej,
D. powstanie ogniska demielinizacji w mózgu.
Zadanie 115.
Do Kliniki Neurologi i Dziecięcej przyjęto 15-letniego chłopca z zespołem
Guillain-Barre, w fazie narastania objawów. W opiece nad chorym należy zwrócić
uwagę na możliwość wystąpienia następujących powikłań:
A. niewydolności oddechowej,
B. wady serca,
C. niewydolności nerek,
D. nagłego wzrostu ciepłoty ciała.
Zadanie 116.
Ruchy atetyczne (powolne ruchy palców rąk lub stóp, doprowadzające do dziwnych i
niezwykłych ułożeń) najczęściej występują w przebiegu:
A. wodogłowia,
B. padaczki,
C. mózgowego porażenia dziecięcego,
D. urazów mózgu.
Zadanie 117.
Najczęstszym powikłaniem operacyjnego leczenia wodogłowia-wprowadzenia zastawki
jest:
A. krwiak podtwardówkowy,
B. zatkanie zastawki,
C. wgłobienie śródmózgowia,
D. dekompresja komór.
Zadanie 118.
Najczęstszą nabywaną lub ujawniającą się w okresie dzieciństwa przyczyną padaczki
są:
A. uszkodzenia okołoporodowe,
B. choroby naczyniowe,
C. czynniki toksyczne,
D. urazy.
Zadanie 119.
Występujące u pacjentki wrażenie, że jest szpiegowana przez maf i ę należy do
objawów psychotycznych nazywanych:
A. halucynacjami psychicznymi ,
B. halucynoidami ,
C. urojeniami ksobnymi ,
D. urojeniami prześladowczymi .
Zadanie 120.
Pacjentka, lat 15, masa ciała 33,600 kg, wzrost 158 cm, przyjęta do oddziału z
rozpoznaniem anorexia nervosa. Chętnie zostaje w oddziale. Masa ciała pacjentki
wzrosła o 1,5 kg. Za dwa dni będzie mogła zatelefonować do domu. Około godziny
16.00 matka informuje telefonicznie pielęgniarkę, że córka przed chwil ą dzwoniła
do domu. W związku z zaistniał ą sytuacją pielęgniarka powinna:
A. zabroni ć pacjentce oglądać telewizję,
B. nie podejmować żadnych działań,
C. surowo upomnieć pacjentkę,
D. przeprowadzić rozmowę z chorą i powiadomi ć lekarza.
Zadanie 121.
Pacjentka, 21 lat, z depresją endogenną jest hospitalizowana w związku z
zagrożeniem samobójczym. Pacjentka rozpoczęła leczenie farmakologiczne
Amitryptyliną we wzrastających dawkach. Jaka pora doby wymaga największego
nadzoru pielęgniarskiego w tym przypadku?
A. wczesne przedpołudnie,
B. pora obiadowa,
C. godziny wieczorne,
D. wczesny ranek.
Zadanie 122.
Do dyżurki pielęgniarskiej przychodzi pacjent zgłaszając złe zachowanie Pawła z
sali nr 1, który używa wulgarnych słów obrażających współpacjentów. W związku ze
złym zachowaniem Pawła pielęgniarka:
A. stosuje karę lub naganę,
B. ustala i wnika w problemy pacjenta wynikaj ące z kontaktów z ludźmi,
C. stosuje unieruchomienie bezpośrednie,
D. zawiadamia lekarza dyżurnego.
Zadanie 123.
Pacjent, lat 23, został przyjęty do oddziału psychiatrycznego po raz pierwszy. Z
wywiadu wynika, że chory od kilku dni nie przyjmuje pokarmów lub spożywa je w
niewielkich ilościach. Rozpoznanie: zespół urojeniowo - prześladowczy. Z
obserwacji wynika, że pacjent unika posiłków, podejrzliwie wącha jedzenie, a w
większości gromadzi jedzenie w szafce przyłóżkowej. Gdy pacjent nie przyjmuje od
nas leku, mówiąc, że go trujemy, to zgodnie z zasadami psychopielęgnacji :
A. przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B. podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli ,
C. nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D. zmieniamy postać leku i ewentualnie prosimy o podanie go przez osobę,
którą chory darzy największym zaufaniem.
Zadanie 124.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka pacjenta dzwoniła
do pielęgniarki z informacją, że syn żegnał się z nią przez telefon. Jak
pielęgniarka zareaguje na taki sygnał?
A. powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą obserwację i
nadzór,
B. rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C. prosi pacjenta o rozwagę,
D. tłumaczy choremu jakie piękne jest życie.
Zadanie 125.
Pacjentka, lat 15, masa ciała 33,600 kg, wzrost 158 cm, przyjęta do oddziału z
rozpoznaniem anorexia nervosa. Pielęgniarka powinna:
A. codziennie rano ważyć chorą na czczo i kontrolować spożywanie posiłków,
B. rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C. wybiórczo kontrolować masę ciała chorej i ilość spożywanych pokarmów,
D. poprawne są odpowiedzi B i C.
Zadanie 126.
Urojenia są to:
A. zaburzenia postrzegania,
B. nieprawidłowe tworzenie myśl i ,
C. fałszywe przekonania,
D. zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała.
Zadanie 127.
Jakie zwiastuny będą sygnałem dla pielęgniarki , że pacjent jest w stanie
zapowiadającym delirium tremens?
A. częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B. bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C. nasilony lęk, nadwrażliwość na bodźce słuchowe i wzrokowe, krótkotrwałe
omamy w porze nocnej,
D. nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.
Zadanie 128.
Do oddziału rehabi l i tacj i psychicznie chorych przyj ęto pacjenta lat 35 z
rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Chory i jego rodzina stwierdzaj ą, że
pacjent ma różne problemy i trudności w adaptacji do życia społecznego.
Pacjentowi podoba si ę oddział oraz różne rodzaje zaj ęć terapeutycznych.Jaki
rodzaj zajęć terapeutycznych jest najbardziej przydatny dla tego właśnie chorego?
A. muzykoterapia,
B. treningi umiejętności społecznych,
C. relaks,
D. psychogimnastyka.
Zadanie 129.
Chory (35 lat) był w minionym roku 10-krotnie hospi talizowany z powodu nawrotu
objawów psychotycznych. Pacjent nie bierze systematycznie leków. Po każdym
przyjęciu do szpitala i nadzorowanym podawaniu leków oraz oddziaływaniu
środowiska leczniczego chory szybko wraca do prawidłowego funkcjonowania. Jakie
powinno być postępowanie pielęgniarki w przypadku wystąpienia sztywności karku
oraz nadmiernego ślinienia?
A. obserwować oraz zidentyfikować objawy występujące u pacjenta,
B. poinformować chorego odnośnie wystąpienia objawów ubocznych i uspokoić
go,
C. zdobyć zaufanie chorego,
D. wzbudzić zainteresowanie jego własnym wyglądem.
Zadanie 130.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami w postaci iniekcji
domi ęśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia leków, pielęgniarka powinna:
A. odstąpić od podania leku,
B. po konsultacji z lekarzem zastosować przymus bezpośredni i podać lek,
C. zamiast podania leku unieruchomi ć pacjentkę pasami bezpieczeństwa,
D. potajemnie dodać lek do jedzenia w formie rozpuszczonej .
Zadanie 131.
Agata, lat 15, masa ciała 33,600 kg, wzrost 158 cm, przyjęta do oddziału z
rozpoznaniem anorexia nervosa. Z wywiadu wynika, że pacjentka osiąga bardzo dobre
wyniki w nauce. Od 10 roku życia chora ma zaburzenia ze strony układu
pokarmowego. Chętnie zostaje w oddziale. Jakie działania podejmie piel ęgniarka
przy przyjęciu pacjentki?
A. dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B. unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C. podaje leki uspokajaj ące,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 132.
Obsesje są to:
A. objawy psychotyczne,
B. myśl i lękowe,
C. natrętne myśli i impulsy,
D. objawy podświadomego konfliktu.
Zadanie 133.
Agorafobia to lęk przed:
A. zamkniętymi pomieszczeniami ,
B. ludźmi,
C. wysokością,
D. otwartą przestrzenią.
Zadanie 134.
Jakie działanie musi bezwzględnie podjąć pielęgniarka, jeżeli u chorego
stwierdzono agresję czynną?
A. unieruchomi ć chorego i powiadomić o tym lekarza,
B. pozwol i ć pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C. zastosować metodę perswazj i ,
D. czekać, aż pacjent sam się uspokoi.
Zadanie 135.
Choroba Alzheimera jest to:
A. proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B. rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C. postać porażenia postępującego,
D. sprawa organiczna mózgowa przejawiająca się głównie zespołem amentywnym1b2a3d4d5d6 7b8d9b10 11d12b13b14d15d16b17d18b19a20c21b22b23c24d25b26b27b28d29d30b31a32d33a34b35a36a37d38b39 40d41b42c43b44c45b46b47a48d49c50b51a52a53a54a55b56b57a58c59a60c61c62d63a64b65c66b67b68b69d70b71a72b73c74a75b76 77 78c79c80b81c82 83a84 85a86c87a88a89 90b91 92a93 94 95 96a97a 98c99c100 101d102d103d104c105c106 107c108 109 110b111d112a113a114 115a116c117b118a119d120d121d122d123a124a125a126b127c128b129b130b131a132c133d134a135b


Ostatnio edytowany przez lalaelusia, 03 Cze 2013 18:45, edytowano w sumie 1 raz

Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: neurologiczna test TEST NR 311712 jesień 2012 rozwiążmy
PostWysłany: 11 Lut 2013 03:41 
Offline

Dołączenie: 18 Paź 2010 17:08
Posty: 20
Moje propozycje zmiany to - 5-a 10-d 13-a 21-a 26-d 28-b 32-b 35-d 41-a 46-d 53-d 54-d 59-b 60-b 71-b 73-d 76-a 77-a 79-d 82-d 86-d 87-d 91-d 98-d 100-b 106-a 113-d 114-b 126-c 133-d


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: neurologiczna test TEST NR 311712 jesień 2012 rozwiążmy
PostWysłany: 21 Paź 2013 20:21 
Offline

Dołączenie: 01 Sie 2013 17:34
Posty: 89
moje odpowiedzi:
5-a , 6-c, 7-d , 13-d , 16-c , 19-b, 20-b, 21-a, 24-a, 26-d, 28-b, 35-d, 39-d, 41-a, 46-b?/d?, 53-d?/a?, 54-d, 59-b, 60-b, 66-c, 68-c, 71-b, 76-a, 77-a, 82-d, 84-c, 89-b, 91-d, 93-c, 94-b, 95-a, 97-a, 98-d, 100-b, 106-c, 108-c, 109-c, 110-b?, 113-d, 114-b, 123-d, 126-c,


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 5 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group