:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Regulamin forum


1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych.
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.
3. Treść wypowiedzi nie może naruszać przepisów prawa.Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 18:49 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 17
III Moduł – 2005 - ŚLĄSK
1.Personel sprzątający wprowadzony na salę operacyjną przed rozpoczęciem procesu sprzątania powinien być traktowany jako?
a) septyczny;
b) brudny;
c) czysty;
d) nie podlega zasadom higieny bloku operacyjnego.

2. Sprzątanie sali operacyjnej po zabiegu septycznym rozpoczynamy od:
a) odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych;
b) dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych;
c) mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego;
d) usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.

3. Sprzątanie sal chorych w oddziale noworodkowym należy rozpocząć od:
a) sal dla chorych z infekcjami dróg oddechowych;
b) sal w których leczeni są pacjenci w inkubatorach;
c) kolejność sprzątania jest dowolna;
d) sal w których nie ma pojemników na zużyte pieluchy.

4. Promieniowanie UV w lampach bakteriobójczych nie inaktywuje skutecznie mikroorganizmów w przypadku:
a) powierzchni zakurzonych;
b) powietrza w salach klimatyzowanych;
c) umieszczenia lamp w śluzach nad drzwiami;
d) przedmiotów oddalonych od źródła UV poniżej 1 metra.

5. Brudna bielizna w oddziale przed transportem do prania powinna być:
a) wstępnie zdezynfekowana;
b) posortowana i policzona;
c) spłukana z zanieczyszczeń;
d) przechowywana jak najkrócej, szczelnie zapakowana i opisana.
6. Jaki rodzaj izolacji obowiązuje, gdy lekarz podejrzewa lub rozpozna u pacjenta ospę wietrzną?
a) kontaktowa i powietrzno – pyłowa;
b) powietrzno - pyłowa;
c) powietrzno - kropelkową;
d) izolacja ochronna.

7. Reutylizowanego dializatora nie można użyć u chorego?
a) dializowanego powyżej 1 roku;
b) z zakażeniem HBV;
c) z infekcją kataralną;
d) reutylizacja dializatorów w Polsce jest prawnie zabroniona.

8. Autoklawowanie odpadów medycznych w miejscu wytwarzania w szpitalu Zespół ds. Zakażeń
Szpitalnych zaleci dla:
a) odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych;
b) rtęci z rozbitych termometrów;
c) zużytych opakowań narzędzi chirurgicznych po sterylizacji;
d) hodowli mikrobiologicznych.

9. Nieprawidłowy sposób postępowania u chorego przed zabiegiem operacyjnym to:
a) kąpiel antyseptyczna wieczorem i rano przed zabiegiem;
b) identyfikacja i leczenie infekcji przed zabiegiem;
c) rutynowe golenie owłosienia;
d) krótki okres hospitalizacji przed zabiegiem

10. Nieprawidłową zasadą organizacji pracy bloku operacyjnego jest :
a) wydzielenie dróg czystych i brudnych;
b) identyfikacja i leczenie nosicieli MRSA wśród personelu;
c) przebywanie na bloku personelu w odzieży ochronnej;
d) kontrola systemów klimatyzacji tylko po ich awarii.

11. Akcesoria endoskopowe - kleszczyki biopsyjne są narzędziami ryzyka i podlegają :
a) wysokiego ryzyka i muszą być sterylne;
b) ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z jałowymi tkankami;
c) kategorii średniego ryzyka i mogą być poddawane dezynfekcji;
d) niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.12. Głównym kryterium rozwoju ryzyka zakażenia układu moczowego u chorych z obecnością cewnika moczowego jest :
a) dezynfekowanie końcówki cewnika po rozłączeniu systemu;
b) wiek i płeć chorego;
c) nierutynowe płukanie cewnika w sytuacji krwawienia po zabiegu;
d) czas utrzymania cewnika.

13. W zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym stosuje się profilaktykę okołooperacyjną. Kiedy należy podać pierwszą dawkę antybiotyku?
a) na noc przed planowanym zabiegiem;
b) 30 minut przed nacięciem skóry;
c) po wybudzeniu chorego po zabiegu;
d) czas jest dowolny, zależy od przyzwyczajeń chirurga.

14. Groźnym czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia cewnika naczyniowego są:
a) heparynizacje;
b) stosowanie koreczków jednorazowego użycia;
c) stosowanie tradycyjnych opatrunków;
d) częste, zbędne manipulacje.

15. W jakiej sytuacji możemy wykonać badanie na obecność wirusa HIV bez zgody pacjenta będącego potencjalnym źródłem zakażenia?
a) w przypadku gdy pacjent jest bezdomny;
b) w przypadku ekspozycji zawodowej pracownika;
c) w przypadku ustnego polecenia przełożonego;
d) w przypadku osoby przywiezionej z aresztu.

Pytanie 3.
Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem naczyniowym u którego nagle pojawi się gorączka, złe samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia, gdy podejrzewamy bakteriemię?
a) monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin;
b) usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne;
c) w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem;
d) zmienić opatrunek.

Pytanie 6.
Jaki rodzaj izolacji należy zastosować u chorego z ospą wietrzną, aby nie doszło do rozwoju ogniska epidemicznego w oddziale?
a) kontaktowa i powietrzno – pyłowa;
b) powietrzno – pyłowa;
c) powietrzno – kropelkową;
d) izolacja ochronna.

Pytanie 8.
Autoklawowanie odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania w szpitalu Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych zaleci dla:
a) odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych;
b) rtęci z rozbitych termometrów;
c) zużytych opakowań z narzędzi po sterylizacji;
d) zużytych hodowli mikrobiologicznych.

Pytanie 11.
Do jakiej kategorii ryzyka należą endoskopowe kleszczyki biopsyjne i jaki muszą posiadać stopień czystości mikrobiologicznej przed użyciem do badania?
a) wysokiego ryzyka i muszą być sterylne;
b) ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami;
c) kategorii średniego ryzyka i mogą być poddawane dezynfekcji;
d) niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.
ODPOWIEDZI Z UZASADNIENIEM
UZASADNIENIE:
1 C Osoby sprzątające pomieszczenia o zaostrzonym reżimie sanitarnym jak np. sale operacyjne , są zobowiązane do przestrzegania takich samych zasad higieny i procedur sanitarno-higienicznych jak personel medyczny tam pracujący. Osoby ze sprzętem do profesjonalnego sprzątania powinny być traktowane przed rozpoczęciem pracy w salach operacyjnych jako personel czysty, a po sprzątaniu jako brudny. Poziom higieny personelu sprzątającego nie może odbiegać od poziomu higieny personelu bloku. Jest to zgodne z zasadą zapobiegania wtórnym skażeniom powierzchni podczas sprzątania.
Taki podział jest związany z organizacja dróg czystych i brudnych jednostek o zaostrzonym reżimie sanitarnym.
D.Jedliński, M.Sobania „Higiena szpitalna. Higiena powierzchni szpitalnych”. Wyd.PSPE Kraków 2004 str.58;
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002, str.305

2 D Sprzątanie pomieszczeń o specjalnym reżimie sanitarnym, a do takich należy sala operacyjna ”septyczna”, należy bezwzględnie rozpocząć od usunięcia skażonej bielizny operacyjnej i odpadów powstałych podczas zabiegu. Personelowi sprzątającemu nie wolno wykonać innych czynności nie usuwając wcześniej, zgodnie z procedurami, materiałów niebezpiecznych dla środowiska i personelu. Jest to także zasada nadrzędna systemu dekontaminacji wszystkich pomieszczeń we wszystkich strefach szpitala.
D.Jedliński, M.Sobania „Higiena szpitalna. Higiena powierzchni szpitalnych”. Wyd.PSPE Kraków 2004 str.58 – 64;
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002, str.305 – 306.

3 B - nie było uzasadnienia.
4 A - nie było uzasadnienia.
5 D - nie było uzasadnienia.
6 A - nie było uzasadnienia.

7 B W Polsce reutylizacja dializatorów nie jest prawnie zabroniona. W ostatnich latach wzrosła zarówno liczba chorych zakwalifikowanych do programu hemodializ jak i liczba stacji dializ. Niestety, nadal nie wszyscy chorzy mogą korzystać z dializatorów jednorazowego użycia. Procedura reutylizacji obarczona jest wieloma wadami ,szczególnie w zakresie transmisji zakażeń HBV,HCV HIV i innych. Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia infekcji wirusami krwiopochodnymi standardy zapobiegania zakażeniom zabraniają stosowania u chorych z HBV dializatorów reutylizowanych oraz nakazują wykonywanie hemodializ u tych pacjentów na wydzielonych sztucznych nerkach. Standardy te obowiązują od niedawna ,ale wg oceny specjalistów dają już korzyści w postaci zmniejszenia liczby świeżych zakażeń wirusami hepatotropowymi u chorych dializowanych.
Literatura: pod redakcja Prof. B.Rutkowski „Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej.” Gdańsk ,1998

8 D Ustawa z dni 27 .09. 2001r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U.Nr.112,poz.1206/dzieli odpady na 20 podstawowych grup w tym odpady medyczne / grupa 18/.W szpitalu musi funkcjonować spójny system gospodarki odpadami , w tym odpadami klinicznymi powstającymi w laboratoriach. Zużyte hodowle w laboratorium mikrobiologicznym wymagają izolacji od otoczenia i unieczynnienia już w miejscu wytworzenia. Wymaganą metodą niszczenia jest autoklawizacja w autoklawach. Postępowanie ze zużytymi hodowlami mikrobiologicznymi wymaga opracowania i przestrzegania specjalnej instrukcji,włącznie z sytuacją awarii urządzenia i kontroli jego skuteczności.
„Poradnik klasyfikacji i segregacji odpadów powstających w służbie zdrowia” Ogólnopolskie Tow. Zagospodarowania Odpadów 3 R, Kraków 2003, konsultacja PZH i Min. Zdrowia;
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002 str.359-363
9 C - nie było uzasadnienia.
10 D - nie było uzasadnienia.

11 A Endoskopy są sprzętem coraz powszechniej stosowanym w diagnostyce i leczeniu. Ze względu na specyficzną budowę i termolabilne materiały sprawiają trudności związane z ich dekontaminacją. Mogą również ,źle oczyszczone, być źródłem wielu bardzo niebezpiecznych patogenów. Oprócz samych endoskopów istotne znaczenie dla zapobiegania zakażeniom ma postępowanie z akcesoriami endoskopowymi. Zaleca się aby wszystkie akcesoria były jednorazowego użycia. Nie należy ich czyścić, ani używać powtórnie. W razie konieczności ponownego użycia akcesoria wielokrotnego użycia muszą byś sterylizowane, po umyciu maszynowym, a po sterylizacji prawidłowo przechowywane.
K.Kanclerski i wsp. „Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi.” Str.66-76;
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002, str.389.

12 D Najistotniejszym kryterium ryzyka rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM) jest czas utrzymania cewnika. Ryzyko rozwoju bakteriurii wzrasta z każdym dniem pozostawania cewnika w pęcherzu. Ryzyko to rośnie liniowo od 3 - 10%. Współczesne badania epidemiologiczne przeprowadzone w USA i Niemczech potwierdziły tę zależność. Wykazano, że u 48% zacewnikowych pacjentów doszło do zakażenia układu moczowego ,jeżeli cewnik był utrzymany przez co najmniej 6 dni.
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002 ,str. 390-393

13 B Profilaktyka okołooperacyjna -antybiotykowa zalecana jest w zabiegach czystych-skażonych i niektórych czystych. Stosowanie antybiotyków w zabiegach brudnych i skażonych jest częścią terapii, a nie profilaktyki. Jest wiele bardzo ważnych zasad stosowania antybiotyków w profilaktyce ZMO. Jedną z nich jest czas podania pierwszej dawki antybiotyku w profilaktyce. Wg ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (D. Dzierżanowska0 lek należy podać około 30 minut przed nacięciem skóry, odbywa się to zazwyczaj podczas znieczulania. W profilaktyce okołooperacyjnej zaleca się podawanie 1 - 2 dawek. Nie zalecane jest jej przedłużanie.
W. Staszkiewicz, W. Hryniewicz, P.Grzesiowski, T.Ozorowski „Praktycznezasady kontroli zakażeń szpitalnych” zbiór rekomendacji dla polskich szpitali zaakceptowany przez GIS ,Warszawa 2000 str.60-62

14 D Stosowanie cewników naczyniowych niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Wszystkie czynności związane z pielęgnacją cewnika ,linii naczyniowej należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki. Wszystkie czynności począwszy od przygotowania sprzętu ,mycia rąk, zmianę i zakładanie rękawic ,aż po wyjęcie cewnika z nieuszkodzonego opakowania maja wpływ w na zapobiegniecie infekcji wkłucia i linii. Badania epidemiologiczne podkreślają ,że częste, zbędne manipulacje przy cewniku są powodem wzrostu ryzyka rozwoju zakażenia .Wynika to z faktu braku przestrzegania higieny rąk u personelu medycznego.
A.Pawińska, G.Piegdoń „Zakażenia związane ze stosowaniem cewników naczyniowych. ”PTZS Kraków 2004 str.31;
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002 str.396

15 B Istniejące przepisy oparte o prawa człowieka i inne akty, takie jak karta praw pacjenta stanowią, że nie można wykonywać badań bez wiedzy i zgody chorego. Wykonanie testu w kierunku HIV musi być poprzedzone uzyskaniem zgody pacjenta. Świadoma i pisemna zgoda dotyczy także badań u personelu medycznego .Od tej reguły istnieją pewne wyjątki ;mogą np. dotyczyć ofiar wypadków, nieprzytomnych, ubezwłasnowolnionych ,niepełnoletnich ,sprawców gwałtów. Osoba podejrzana o zakażenie wirusem HIV musi wyrazić zgodę na wykonanie testów laboratoryjnych. Jeżeli się nie zgodzi przyjmuje się ,że jest potencjalnie zakażona. W opisanej sytuacji w pytaniu , bez zgody pacjenta możemy wykonać badanie krwi w sytuacji ekspozycji zawodowej. Należy wcześniej fachowo ocenić ryzyko ,tak aby sytuacja prawna nie budziła żadnych wątpliwości.

J.Juszczyk „Profilaktyczne stosowanie leków antyretrowirusowych w warunkach zawodowego ryzyka zakażenia u pracowników medycznych.” Warszawa 2003
W. Staszkiewicz, W. Hryniewicz, P. Grzesiowski, T. Ozorowski „Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych” zbiór rekomendacji dla polskich szpitali zaakceptowany przez GIS ,Warszawa 2000 str.68

Pytanie 3 B.
Stosowanie cewników naczyniowych niesie ze sobą duże ryzyko wystąpienia powikłań, w tym zakażeń odcewnikowych. Jeżeli u pacjenta z cewnikiem naczyniowym pojawią się kliniczne objawy sugerujące obecność bakterii we krwi takie jak: gorączka, dreszcze, spadek RR, konieczne jest natychmiastowe usuniecie cewnika .Cewnik należy wysłać do badania bakteriologicznego , a także równocześnie pobrać krew na posiew z innego dostępu naczyniowego. Wszystkie czynności związane z pielęgnacją cewnika oraz linii naczyniowej należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki i aktualnymi rekomendacjami .
A.Pawińska,G.Piegdoń „Zakażenia związane ze stosowaniem cewników naczyniowych. ”PTZS Kraków 2004 str.25
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego”.Warszawa 2002 str.265

Pytanie 6 A
Izolacja zakażonego pacjenta jest jedną z podstawowych metod ograniczających rozprzestrzenianie się zakażeń w szpitalu. W Polsce przyjęto zasady izolacji opartej na dwóch poziomach środków ostrożności: izolacji standardowej oraz izolacji zależnej od drogi przenoszenia się zakażenia. W przypadku ospy wietrznej zalecana jest izolacja uwzględniająca drogi transmisji wirusa: kontaktowa /C/i powietrzno-pyłowa/A/.Osoby wrażliwe na zakażenie, w tym nie uodporniony personel nie powinien opiekować się chorym izolowanym. W ramach tego postępowania przewidziany jest szereg zasad i środków profilaktycznych np. podanie osobom wrażliwym /personel/i z kontaktu swoistej immunoglobuliny.
M.Fleischer „Izolacja.” Wyd.PSPE Wrocław 2005 str.18
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002 str.415

Pytanie 8 D
Ustawa z dni 27 .09. 2001r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U.Nr.112,poz.1206/dzieli odpady na 20 podstawowych grup w tym odpady medyczne / grupa 18/.W szpitalu musi funkcjonować spójny system gospodarki odpadami , w tym odpadami klinicznymi powstającymi w laboratoriach. Zużyte hodowle w laboratorium mikrobiologicznym wymagają izolacji od otoczenia i unieczynnienia już w miejscu wytworzenia. Wymaganą metodą niszczenia jest autoklawowanie w autoklawach. Jest to niszczenie wszelkich form patogenów poprzez działanie ciepłem wilgotnym w nadciśnieniu. Postępowanie ze zużytymi hodowlami mikrobiologicznymi wymaga opracowania i przestrzegania specjalnej instrukcji, włącznie z sytuacją awarii urządzenia i kontroli jego skuteczności.
K. Nosowska „Podstawy sterylizacji i dezynfekcji w zwalczaniu zakażeń szpitalnych.” Lublin 1999 str. 65-66
„Poradnik klasyfikacji i segregacji odpadów powstających w służbie zdrowia” Ogólnopolskie Tow. Zagospodarowania Odpadów 3 R, Kraków 2003, konsultacja PZH i Min. Zdrowia,
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002 str.359-363

Pytanie 11 A
Endoskopy są sprzętem coraz powszechniej stosowanym w diagnostyce i leczeniu. Ze względu na specyficzną budowę i termolabilne materiały sprawiają trudności związane z ich dekontaminacją. Źle czyszczone, mogą być źródłem wielu bardzo niebezpiecznych patogenów. Oprócz samych endoskopów ogromne znaczenie dla zapobiegania zakażeniom ma postępowanie z akcesoriami endoskopowymi .Jest to sprzęt wysokiego ryzyka transmisji zakażeń .Zaleca się ,aby wszystkie akcesoria były sterylne i jednorazowego użycia. Nie należy ich czyścić ,ani używać powtórnie. Po użyciu należy usunąć jak sprzęt jednorazowego użycia. W razie konieczności użycia akcesoriów endoskopowych wielokrotnego użycia, muszą one być poddane dokładnemu myciu w myjkach ultradźwiękowych, a po sterylizacji prawidłowo przechowywane i opakowane.
K.Kanclerski i wsp. „Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi”. str.66 - 76
M. Fleischer, B.Bober-Gheek „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.” Warszawa 2002, str.389


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 18:49 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 18
ZAKRES: MONITOROWANIE ZAKAŻEŃ ZAKŁADOWYCH

1. Co oznacza określenie „nadzór”?
a) systematyczne zbieranie, porządkowanie, analizowanie i upowszechnianie danych o wysterowaniu zakażeń szpitalnych;
b) system rejestracji komputerowej zakażeń szpitalnych;
c) systemowe kontrolowanie przestrzegania zasad higieny szpitalnej;
d) pilnowanie, aby chorzy z zakażeniem nie mieli kontaktu z chorymi bez zakażeń.

2. Metody nadzoru składają się z czterech kluczowych etapów, polegają one na:
a) zbieraniu, zestawianiu, analizowaniu i interpretowaniu danych oraz przekazywaniu informacji zwrotnej do tych osób, które mogą wpływać na zasady postępowania;
b) obchodzie oddziałów, kontroli higieny szpitalnej, wydawaniu zaleceń, kontroli;
c) zbieraniu danych bakteriologicznych, kart rejestracji zakażeń, raportów z sekcji zwłok oraz z bloku operacyjnego;
d) zbieraniu danych technika migawkową, obliczaniu wskaźników zapadalności i zachorowalności i wydawaniu zaleceń.

3. Dane o zakażeniach można uzyskać w oparciu o:
a) wyniki badań bakteriologicznych;
b) karty rejestracji zakażeń;
c) raporty z sekcji zwłok;
d) wszystkie wyżej wymienione.

4. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:
a) określenie „nadzór celowany” odnosi się do zbierania danych o zakażeniach szpitalnych dotyczących określonej grupy pacjentów (np. oddział intensywnej terapii) lub pacjentów poddawanych szczególnym procedurom (np. cewnikowanie pęcherza moczowego) ;
b) ciągłe gromadzenie danych jest metodą kosztowną, pochłaniającą dużo czasu i rzadko
stosowaną w odniesieniu do całego szpitala;
c) najlepsza metodą nadzoru jest łączność z oddziałem w oparciu o dane z pracowni mikrobiologicznej oraz przeglądu dokumentacji pacjenta w oddziale;
d) badanie chorobowości określa pacjentów z zakażeniem w czasie dokonywania przeglądu, ponieważ pacjenci z zakażeniami przebywają w szpitalu dłużej niż pacjenci bez infekcji, odsetek chorobowości jest niższy niż odsetek zachorowalności.

5. Najbardziej kompleksowym sposobem badań epidemiologicznych jest Gold Standard – złota metodyka, w której badaniem objęci są:
a) pacjenci poddawani szczególnym procedurom np. cewnikowanie pęcherza moczowego, endoskopia itp.;
b) wszyscy pacjenci i wszystkie możliwe zakażenia a w badaniach wykorzystywane są wszystkie dostępne źródła informacji;
c) wszyscy pacjenci, u których stwierdzono „alert patogenny” oraz kontakt z ogniskiem epidemicznym;
d) pacjenci leczeni na oddziałach intensywnej terapii.

Dyrekcja Szpitala zakupiła program rejestracji zakażeń szpitalnych. Podjęto działania zmierzające do wdrożenia programu.
6. Przygotowanie szpitali do rejestracji zakażeń szpitalnych związane jest głównie z:
a) powołaniem pielęgniarek epidemiologicznych;
b) powołaniem Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
c) wprowadzeniem kart rejestracji zakażeń szpitalnych;
d) zakupem programu rejestracji zakażeń szpitalnych.

7. Wprowadzenie Karty Rejestracji Zakażenia Szpitalnego jest związane z:
a) zebraniem danych dotyczących zakażeń szpitalnych ujawniających się po opuszczeniu szpitala;
b) bezpośrednim dostępem do danych statystycznych szpitala;
c) kontrolowaniem i zwalczaniem zakażeń szpitalnych;
d) monitorowaniem kosztów leczenia chorego.

8. Pozytywny wpływ badań na częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych związany jest głównie z:
a) jakością opieki w szpitalu;
b) odpowiednimi nakładami finansowymi na profilaktykę;
c) zwrotnym przekazywaniem informacji personelowi;
d) opracowaniem strategii zwalczania zakażeń.

9. Karta Rejestracji Zakażenia Szpitalnego powinna być zakładana:
a) dla każdego pacjenta w czasie przyjęcia do szpitala;
b) dla każdego pacjenta, u którego stwierdzono objawy zakażenia;
c) dla każdego pacjenta przyjętego na oddział chirurgiczny;
d) dla populacji pacjentów zgodnie z przyjętym kryterium.

10. Zalecane sposoby przeciwdziałania problemom organizacyjnym związanym z systemem szybkiego wykrywania i zgłaszania opornych drobnoustrojów, to:
a) powierzenie wielodyscyplinarnemu zespołowi zadania zbadania i ulepszenia systemu transportu próbek;
b) bezwzględne wymaganie podania nazwiska odpowiedzialnego lekarza na skierowaniu;
c) opracowanie systemu wyznaczania na każdym oddziale osoby, która przyjmowała by wyniki pod nieobecność lekarza prowadzącego;
d) wszystkie odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
CDC przygotowało definicje zakażeń szpitalnych, uwzględniające swoiste objawy kliniczne oraz wyniki oznaczeń laboratoryjnych i innych badań. Definicje opracowano dla personelu pełniącego nadzór nad zakażeniami.
11. Zakażenia, które powstają w rezultacie następujących szczególnych sytuacji nie są uważane za szpitalne:
a) zakażenia, które nabyte zostały w szpitalu i są ewidentne po opuszczeniu szpitala;
b) zakażenia noworodków, które są wynikiem pasażu poprzez kanał rodny matki;
c) zakażenia niemowląt, które są znane lub udowodnione jako nabywane poprzez łożysko;
d) zakażenia krwi, kiedy wyhodowano drobnoustrój, który nie jest związany z zakażeniem innego narządu.
12. Kryteria rozpoznania zapalenia płuc uwzględniają:
a) zespoły objawów klinicznych zakażenia;
b) zespoły objawów radiologicznych zakażenia;
c) zespoły objawów laboratoryjnych zakażenia;
d) wszystkie wymienione zespoły objawów zakażenia.

13. Bakteriomocz bezobjawowy musi spełniać jedno z następujących kryteriów:
a) tkliwość okolicy nadłonowej;
b) częstomocz;
c) parcie na mocz;
d) 7 dni przed badaniem mikrobiologicznym moczu w pęcherzu moczowym znajdował się cewnik.

14. Badanie moczu nie stanowi podstawy do rozpoznania zakażenia szpitalnego jeżeli mocz został pobrany jałowo z zastosowaniem odpowiedniej techniki:
a) uzyskania moczu z pierwszego strumienia;
b) uzyskania moczu ze środkowego strumienia;
c) cewnikowania pęcherza;
d) nakłucia nadłonowego.

Dyrekcja Szpitala powołała Zespól ds. Kontroli zakażeń szpitalnych. W skład zespołu weszły trzy osoby – lekarz chorób zakaźnych, pielęgniarka epidemiologiczna i mikrobiolog. Zespół nawiązuje współpracę z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi szpital.
15. Z jakimi jednostkami blisko współpracuje Zespól ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych?
a) lekarzami i pielęgniarkami z poszczególnych oddziałów szpitala;
b) laboratorium mikrobiologicznym, apteka szpitala, sterylizacją, kuchnia oraz wyznaczonymi lekarzami i pielęgniarkami z poszczególnych oddziałów szpitala;
c) sterylizacją oraz wyznaczonymi lekarzami i pielęgniarkami z poszczególnych oddziałów szpitala;
d) laboratorium mikrobiologicznym i apteka szpitala.

16. Zespól ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych podlega służbowo:
a) dyrektorowi naczelnemu;
b) ordynatorowi oddziału zakaźnego;
c) kierownikowi pracowni mikrobiologii;
d) dyrektorowi ds. pielęgniarstwa.

Pielęgniarka epidemiologiczna wie, że istnieje wiele różnych metod nadzoru a wybór odpowiedniej powinien być indywidualnie dostosowany do specyfiki szpitala, oddziału liczby łóżek, możliwości Zespołu Kontroli Zakażeń szpitalnych, a także do określonego (wybranego) celu zapobiegania i kontroli zakażeń.
17. Wszystkie metody nadzoru powinny składać się z 4 etapów:
a) zbierania danych metoda migawkową, obliczaniu wskaźników zapadalności i zachorowalności i wydawaniu zaleceń;
b) zbieraniu, zestawianiu i analizowaniu, interpretowaniu danych oraz przekazywaniu informacji zwrotnej do tych osób, które mogą wpłynąć na zasady postępowania;
c) obchodzie oddziałów, kontroli higieny szpitalnej, wydawaniu zaleceń, rekontroli;
d) zbieraniu danych bakteriologicznych, kart rejestracji zakażeń, raportów z sekcji zwłok oraz z bloku operacyjnego.

18. Opracowując monitorowanie celowane zakażeń należy pamiętać, że:
a) jest ono nieprecyzyjne i nie może dawać podstaw do analiz;
b) należy go wprowadzić dopiero wówczas, kiedy jesteśmy zorientowani co do ogólnej ilości i rodzaju zakażeń w szpitalu, gdyż pozwoli nam to wybrać właściwy rodzaj monitorowania;
c) podstawą jest wprowadzenie kilku monitoringów jednocześnie, które po minimum trzech miesiącach prowadzenia dadzą nam obraz zarówno co do ilości jak i rodzaju zakażeń szpitalnych;
d) przy wyborze monitoringu zawsze należy kierować się zaleceniami podanymi w literaturze.

19. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:
a) określenie „nadzór celowany” odnosi się do zbierania danych o zakażeniach szpitalnych dotyczących określonej grupy pacjentów (np. oddział intensywnej terapii) lub pacjentów poddawanych szczególnym procedurom;
b) ciągłe gromadzenie danych jest metodą kosztowną, pochłaniającą dużo czasu i często stosowaną w odniesieniu do całego szpitala;
c) najlepsza metodą nadzoru jest łączność z oddziałem w oparciu o dane z pracowni mikrobiologicznej oraz przeglądu dokumentacji pacjenta w oddziale;
d) badanie chorobowości określa pacjentów z zakażeniem w czasie dokonywania przeglądu, ponieważ pacjenci z zakażeniami przebywają w szpitalu dłużej niż pacjenci bez infekcji, odsetek chorobowości jest wyższy niż odsetek zachorowalności.

Rejestracja zakażeń szpitalnych jest obowiązkiem każdego szpitala. Pełny kompleksowy nadzór jest zarówno czasochłonny jak i bardzo kosztowny. W związku z ograniczonym budżetem, w jednym ze szpitali postanowiono wdrożyć inną formę nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
20. Kompleksowy nadzór nad zakażeniami szpitalnymi uwzględnia:
a) rejestrację przypadków zakażeń szpitalnych na oddziałach OIOM;
b) rejestrację zakażeń szpitalnych na oddziałach hematologicznych i onkologicznych;
c) badanie i dostarczanie informacji na temat czynników warunkujących występowanie zakażeń;
d) rejestrację wszystkich przypadków zakażeń szpitalnych.
21. Badanie chorobowości (rozpowszechniania) jest jedną z metod stosowaną w przypadku nadzoru:
a) kompleksowego;
b) selektywnego;
c) nad zakażeniami na oddziałach noworodkowych;
d) nad zakażeniami na oddziałach chirurgicznych.

22. Informacje na temat kolejno przyjmowanych lub wypisywanych ze szpitala pacjentów dostarczają badania:
a) chorobowości;
b) zapadalności;
c) kompleksowe;
d) wybiórcze.

Częstość występowania zakażeń szpitalnych jest zazwyczaj mierzona za pomocą stałej rejestracji, która dostarcza ogólnych informacji na temat zachorowań epidemiologicznych. Istnieją dwa systemy rejestracji zakażeń szpitalnych: bierny i czynny.
23. System bierny polega na okresowym zbieraniu danych o zakażeniach na podstawie dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej lub na podstawie kart rejestracji zakażeń szpitalnych. Dopuszcza się modyfikację metody w celu uzyskania lepszych wyników zarówno w monitorowaniu jak i rejestracji zakażeń. Jak sądzisz, który czynnik niżej wymieniony wpłynie najbardziej na poprawę czułości rejestracji biernej?
a) zwiększona ilość szkoleń;
b) informacja zwrotna czyli raporty np. miesięczne;
c) monitoringi celowane;
d) stała identyfikacja ogniska epidemicznych.

24. System czynny polega na codziennym wykrywaniu, kwalifikacji i rejestracji zakażeń. Czułość tego systemu jest:
a) wielokrotnie wyższa niż systemu biernej rejestracji zakażeń i może sięgnąć powyżej 95% (przy jednolitym programie realizowanym przez wykwalifikowany personel);
b) jest nieco wyższa niż system biernej rejestracji;
c) wielokrotnie niższa niż systemu biernej rejestracji zakażeń (przy jednolitym programie rejestracji biernej, realizowanym przez wykwalifikowany personel);
d) nie ma znaczenia (przy jednolitych programach realizowanych przez wykwalifikowany personel).

25. Niezależnie od metody nadzoru, jakość analizy zależy przede wszystkim od jakości uzyskanych informacji o zakażeniach. W porównaniu danych ułatwieniem są wskaźniki oraz jednoznacznie zdefiniowane pojęcia. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe?
a) zapadalność, to liczba nowych przypadków choroby w populacji ryzyka, w określonym przedziale czasowym;
b) wskaźnik ogniska epidemiologicznego, to specjalny rodzaj wskaźnika zapadalności, zwykle wyrażony w procentach i używany w przypadku populacji mających ograniczony okres ryzyka np. wspólne źródło ryzyka;
c) zakażenie latentne, to zakażenie charakteryzujące się długotrwałą faza bezobjawowową, w czasie której drobnoustrój pozostaje w stanie utajenia;
d) zakażenie oportunistyczne, to zakażenie występujące u pacjentów z obniżona odpornością, wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze dla osób zdrowych.

26. Celem monitorowania zakażeń jest:
a) określenie liczby i rodzaju występowania zakażeń, wieloopornych szczepów;
b) ocena wpływu standardów i edukacji personelu na częstość występowania zakażeń;
c) wypełnienie wymagań określonych Ustawą o chorobach Zakaźnych (6.09.2001);
d) wszystkie wyżej wymienione.

27. Monitorowanie Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) dotyczy:
a) wszystkich pacjentów przebywających w OIT;
b) wszystkich pacjentów przebywających w OIT oraz pacjentów przeniesionych z OIT (do 24 godzin);
c) wszystkich pacjentów przebywających w OIT oraz pacjentów przeniesionych z OIT (do 48 godzin);
d) wszystkich pacjentów przebywających w OIT oraz pacjentów przeniesionych z OIT (do 72 godzin).

28. Monitorowanie zakażeń ran operacyjnych powstałych po zabiegach nie związanych
z wszczepieniem ciał obcych należy prowadzić do:
a) 7 dni po zabiegu;
b) 14 dni po zabiegu;
c) 30 dni po zabiegu;
d) 12 miesięcy po zabiegu.NR ODPOWIEDZI

1. A
2. A
3. D
4. D
5. B
6. B
7. C
8. C
9. A
10. D
11. C Zakażenie rozpoznaje się i klasyfikuje na podstawie zespołu objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych. Nie uważa się za szpitalne zakażeń niemowląt nabytych przez łożysko ( np.: opryszczki, tokoplazmozy, różyczki, cytomegalii, kiły) i stwierdzonych wkrótce po urodzeniu.
12. D
13. D
14. A
15. B
16. A
17. B
18. B
19. B
20. D
21. B
22. B
23. C
24. A
25. D Zakażenie oportunistyczne – zakażenie występujące u pacjentów z obniżoną odpornością, jest wywołane przez drobnoustroje oportunistyczne tzn. niechorobotwórcze dla osób zdrowych – strona 511 B. Bober
26. D
27. C
28. CPODSTAWY PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober – Greek – Wyd. Medyczne Urban & Partner Wrocław 2006 – Wydanie II;

Metody monitorowania zakażeń szpitalnych – strony 453 - 461

System czynny:
strona 454  polega na codziennym wykrywaniu, kwalifikowaniu i rejestracji zakażeń przez etatową,
dobrze wyszkolona pielęgniarkę epidemiologiczną;
 Zespół zakażeń szpitalnych na podstawie bieżących danych przeprowadza okresowe
analizy, podejmuje decyzje i wydaje zalecenia odnośnie zmian dotychczasowego postępowania, które potencjalnie wpłynęło na zwiększenie odsetka zakażeń;
 czułość tego systemu jest wielokrotnie wyższa niż systemu biernej rejestracji zakażeń
i może osiągnąć powyżej 95%, jeśli jest oparty na jednolitym programie i realizowany przez wysoko wyspecjalizowany personel.

Badania chorobowości:
strona 460  rozpowszechniania zakażeń;
 informacje – o pacjentach hospitalizowanych w tym samym czasie, uwzględniając również
wydłużenie czasu pobytu w szpitalu pacjentów z zakażeniem;
 metoda migawkowa – odwiedza się w oddziale raz, informacje kliniczne zbiera się
przy łóżku chorego, można powtarzać w regularnych odstępach czasu i porównywać częstość występowania zakażeń w rożnych okresach;
 określa odsetek pacjentów z zakażeniem w czasie dokonanego przeglądu;
 odsetek chorobowości jest wyższy niż odsetek zachorowalności.
Badania zachorowalności:
strona 460  przeprowadza się badając historie choroby pacjenta po wypisaniu go ze szpitala, rzadko
w czasie hospitalizacji;
 badania retrospektywne i obejmują dłuższy okres czas;
 wskaźniki są mniejsze średnio o połowę od współczynnika chorobowości;
 badania zachorowalności są kosztowne i czasochłonne – dostarczają dokładniejszych
danych o występowaniu zakażeń szpitalnych;
 bada się obszary wysokiego ryzyka – oddziały intensywnej terapii lub zakażenie
określonych układów.
RODZAJE WSKAŹNIKÓW
Zapadalność:
strona 455  liczba nowych przypadków choroby w danej populacji ryzyka w określonym przedziale
czasowym.

Zachorowalność:
strona 455  ogólna liczba starych i nowych przypadków/liczba pacjentów z ryzykiem w określonym
przedziale czasowym.

Wskaźnik ognisk epidemicznych:
strona 455  specjalny rodzaj wskaźnika zapadalności, zwykle wyrażony w procentach i używany
w przypadku populacji mających ograniczony okres ryzyka np. wspólne źródło zagrożenia..


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 18:50 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 19
ZAKRES: ZAKAŻENIA WYSTĘPUJĄCE W WYBRANYCH OBSZARACH SZPITALA

1. Czynnikiem ryzyka występowania zakażenia u noworodków jest:
a) przedwczesny poród;
b) niska waga urodzeniowa;
c) niedojrzałość układu immunologicznego i upośledzone funkcjonowanie nieswoistych barier ochronnych;
d) wszystkie wyżej wymienione.

2. Czynnikiem ryzyka występowania sepsy u pacjentów dializowanych przede wszystkim jest:
a) stosowanie cewników i obecność przetoki tętniczo – żylnej;
b) płyn dializacyjny i dializator;
c) zaburzenie anatomicznych i immunologicznych barier ochronnych;
d) choroba podstawowa (niewydolność nerek).

3. Profilaktyka zakażeń występujących u pacjentów po przeszczepie narządów jest oparta na:
a) wprowadzeniu izolacji ochronnej;
b) pielęgnacji chorego z zastosowaniem zasad aseptyki;
c) umieszczeniu pacjenta w Sali z ultra czystym powietrzem;
d) wszystkie wyżej wymienione.

Czynnikami wpływającymi na skłonność noworodków do zakażeń są brak normalnej flory bakteryjnej i brak „doświadczenia immunologicznego”.
4. Jakie są podstawowe czynniki ze strony układu pokarmowego, odpowiedzialne za obniżoną odporność przedwcześnie urodzonych noworodków na zakażenia:
a) przyśpieszona perystaltyka, wysoka zawartość kwasu solnego w żołądku, nadmiar IgA;
b) obniżona perystaltyka, niska zawartość kwasu solnego w żołądku, niedobór IgA;
c) brak perystaltyki, wahania kwasowości w żołądku, niedobór IgG;
d) niedorozwinięte kosmki jelitowe, niedobór IgM, przyspieszona perystaltyka.

5. Wskaż części ciała, które najczęściej ulegają zakażeniu u noworodków w oddziałach neonatologicznych:
a) płuca, nozdrza, pępek;
b) przewód pokarmowy, układ moczowy, pępek;
c) skóra: błona śluzowa jamy ustnej, spojówki, pępek;
d) płuca, przewód pokarmowy, układ moczowy, pępek.

6. Wskaż najczęstsze zakażenia w oddziale intensywnej terapii noworodków:
a) pępek;
b) błony śluzowe i jama ustna;
c) spojówki;
d) zakażenia krwiopochodne – posocznice.

Oddziały, w których leczone są urodzone przedwcześnie lub chore noworodki stały się jednymi z najtrudniejszych pod względem epidemiologicznym.
7. Podaj podstawowe czynniki związane z barierą skórną, odpowiedzialne za obniżona odporność przedwcześnie urodzonych noworodków na zakażenia:
a) podwyższone pH, zwiększona przepuszczalność, otwarte wrota zakażenia przez kikut pępowinowy;
b) obniżone pH, zmniejszona przepuszczalność, zwiększona wilgotność;
c) zmniejszona wilgotność, podatność na urazy, duża powierzchnia parowania;
d) wrażliwość na wilgoć, wrażliwość na przegrzanie, wrażliwość na otarcia.

8. Jaka florą bakteryjna kolonizowany jest noworodek po oddzieleniu go od matki:
a) własna florą bakteryjna;
b) florą środowiska, w którym przebywa;
c) florą matki;
d) flora pokarmu, którym jest karmiony;

9. Czy noworodek posiada własną mikroflorę endogenną tuz po porodzie:
a) tak;
b) w przewodzie pokarmowym E. coli;
c) w przewodzie pokarmowym Lactobacillus bifidus;
d) nie posiada.

Mikroorganizmy szczególnie predysponowane do wywołania masowych zakażeń cechują się zdolnością do kolonizacji i zakażania ludzkiej skóry i błon śluzowych oraz zdolnością do przetrwania i namnażania. Są one szczególnie niebezpieczne w oddziałach, w których przebywają noworodki.
10. Co najczęściej jest punktem wyjścia zakażenia u noworodka:
a) odizolowanie noworodka od matki;
b) przebywanie noworodka na sali z innymi noworodkami;
c) kolonizacja skóry, błon śluzowych i przewodu pokarmowego noworodka florą chorobotwórczą;
d) zbyt rzadkie karmienie noworodka mlekiem matki.11. Czy powierzchnia oddziału intensywnej terapii przypadająca na jednego pacjenta ma wpływ na częstość występowania zakażeń u noworodków:
a) nie ma znaczenia;
b) jeżeli istnieje wentylacja mechaniczna – nie ma znaczenia;
c) ma ogromne znaczenie;
d) ma niewielkie znaczenia.

12. Czy stosowana u noworodków intubacja i wentylacja mechaniczna jest czynnikiem rozwoju infekcji:
a) tak, stanowi ważny czynnik rozwoju infekcji;
b) nie ma żadnego wpływu na rozwój infekcji;
c) nie, jeżeli przestrzegane są zasady dezynfekcji i sterylizacji sprzętu;
d) stanowi niewielki czynnik rozwoju infekcji.

Właściwa organizacja i sposób leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii ma niezwykle istotne znaczenie dla przeżycia chorych. Jednym z podstawowych problemów OIT są zakażenia leczonych tam chorych.
13. W którym z wymienionych oddziałów szpitalnych istnieje potencjalnie największe zagrożenie infekcyjne:
a) w oddziale pooperacyjnym;
b) w oddziale wzmożonego nadzoru;
c) w oddziale intensywnej opieki medycznej;
d) w oddziale intensywnej terapii.

14. Jaki procent w Oddziałach Intensywne Terapii stanowią chorzy z infekcją:
a) 10 – 25%;
b) 30 – 40%;
c) 45 – 60%;
d) 65 – 80%.

15. Jaki procent zakażeń stanowią wewnątrz oddziałowe infekcje:
a) niemal 10%;
b) niemal 75%;
c) niemal 50%;
d) niemal 25%.

Niezwykle istotnym i znacznie podnoszącym koszty leczenia chorych jest w oddziale intensywnej opieki medycznej problem występowania zakażeń.
16. Jakie są podstawowe przyczyny zagrożenia epidemiologicznego u chorych:
a) odwiedzający, personel, sprzęt;
b) żywność sztućce;
c) pierwotnie ciężki stan chorego, sztuczna wentylacja, oporność bakterii;
d) zabieg operacyjny, temperatura.

17. Po jakim czasie pobytu w Oddziale Intensywnej Terapii dochodzi do kolonizacji patogennymi szczepami bateryjnymi prawie wszystkich leczonych chorych:
a) po 3 – 7dniach;
b) po 48 – 72 godzinach;
c) po 24 – 48 godzinach;
d) po 12 – 24 godzinach.

18. Ile wynoszą szacunkowe koszty leczenia zakażonego pacjenta w Oddziale Intensywnej Terapii?
a) 50 000 – 100 000;
b) 100 000 – 150 000;
c) 150 000 – 200 000;
d) powyżej 200 000.

19. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniom u noworodków nie jest:
a) wcześniactwo;
b) długa hospitalizacja;
c) inwazyjna diagnostyka i leczenie;
d) pleć dziecka.

NR ODPOWIEDZI
1. D
2. A
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A
8. B
9. D
10. C
11. C
12. A
13. D
14. C
15. D
16. C
17. A
18. B
19. D


PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober – Greek – Wyd. Medyczne Urban & Partner Wrocław 2006 – Wydanie II;

Zakażenia występujące w wybranych obszarach szpitala – strona 263

ODDZAIŁ NOWORODKOWY – strona 278
Czynniki ryzyka występowania infekcji:
 przedwczesny poród;
 niska masa urodzeniowa (poniżej 1500g);
 niedojrzałość układu immunologicznego i upośledzone funkcjonowanie
nieswoistych barier chronnych (nieprawidłowe pH żołądka, zaburzenia perystaltyki
jelit, zwiększona przepuszczalność skóry i błon śluzowych, niedojrzałość układu
oddechowego);
 może być też pęknięcie pęcherza płodowego – wewnątrzmaciczne zakażenie;
Zakażenia szpitalne pod red. D. Dzierżanowskiej – wydanie I – strona 397 CZYNNIKA ODPOWIEDZIALNE ZA OBNIŻONA ODPORNOŚĆ WCZESNIAKÓW NA ZAKAŻENIA:
 bariera skórna: podwyższone pH, zwiększona przepuszczalność, otwarte wrota zakażenia przez kikut pępowiny;
 przewód pokarmowy: obniżona perystaltyka, niska zawartość kwasu solnego
w żołądku, niedobór IgA;
 granulocyty: osłabiona chemotaksja, niski efekt bójczy, małe rezerwy szpikowe;
 immunoglobuliny: niedobór IgG i IGM;
 limfocyty T: niski poziom limfocytów o funkcji pomocniczej, przewaga supresorowych;
 dopełniacz: obniżony poziom
Najwyższe czynniki ryzyka – sepsy:  kaniulacja naczyń pępowinowych (tętnicy lub żyły) – dłużej niż 5 dni;
 ryzyko posocznicy wzrasta wtedy 21 – krotnie w przypadku cewnikowania żyły,
a 16 – krotnie w przypadku cewnikowania tętnicy pępowinowej;
 cewnikowanie żyły - 21 wyższe niż w przypadku stosowania pozostałych technik
inwazyjnych;
 cewnikowanie tętnicy pępowinowej - 16 wyższe niż w przypadku stosowania
pozostałych technik inwazyjnych;
 groźnym powikłaniem tych zakażeń jest hematogenne gronkowcowe zapalenie
kości – do zniekształceń i samoistnych załamań kości.
Wrodzone zakażenia – wywołane wirusem różyczki i cytomegalii CMV, krętkiem kiły oraz toksoplazmozą.
Najczęstsze zakażenia u noworodków nie wymagających pobytu w oddziałach patologii: : strona 400 - D.Dzierżanowska  skóra;
 błona śluzowa jamy ustnej;
 spojówki;
 pępek.
Najczęstsze zakażenia u noworodków intensywna terapia:
strona 400 - D. Dzierżanowska  zakażenia krwiopochodne – posocznice;
 rzadziej zapalenia kości.
 drugie miejsce – zapalenia płuc;
 skóra;
 zakażenia jelit;
 ran pooperacyjnych.
ODDZIAŁ INTESYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Zakażenia szpitalne pod red. D. Dzierżanowskiej – wydanie I – strona 373 - 395  już w okresie od 3 – 7 dni pobytu w OIT 96% pacjentów jest skolonizowanych
przez potencjalnie patogenne szczepy występujące w górnych odcinkach dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego – strona 375;
 wystąpienie zakażenia stanowi o dodatkowym koszcie leczenia, który jest szacowany
w warunkach polskich (Rybicki i WSP.) na około 100 – 150 000 – połowa 1997 –
strona 375;


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 18:51 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 20
ZAKRES: OPORNOŚĆ, IMMUNOLOGIA

1. Wewnątrz fagocytarne zabijanie bakterii odbywa się przez:
a) rodniki tlenowe, NO, enzymy lizosomowe;
b) tylko droga „wybuchu tlenowego”;
c) tylko działanie lizozymu;
d) poprzez aktywacje dopełniacza.

2. Które narządy należą do wtórnych tkanek limfoidalnych (wtórnych narządów układu immunologicznego?
a) grasica, węzły chłonne;
b) węzły chłonne, śledziona, śluzowy układ limfatyczny MALT;
c) szpik kostny, grasica;

3. Za swoistą odpowiedź immunologiczną odpowiedzialne są komórki:
a) monocyty, leukocyty, komórki łączne;
b) limfocyty T i B;
c) komórki NK, eozynofile.

4. Szczepionki to preparaty:
a) zawierające antygen i służące do uodpornienia czynnego;
b) zawierające gotowe przeciwciała i służce do uodpornienia biernego;
c) zawierające antygen i służące do uodpornienia biernego;
d) zawierające gotowe przeciwciała i służce do uodpornienia czynnego;

5. Swoista profilaktyka czynna polega na:
a) podawaniu normalnej ludzkiej immunoglobuliny;
b) podawaniu osocza;
c) podawaniu preparatów zawierających fagi swoiste dla określonych drobnoustrojów;
d) podawaniu szczepionki zawierającej określone antygeny drobnoustrojów.

6. Przewaga uodpornienia biernego nad czynnym polega na:
a) niższych kosztach prowadzenia profilaktyki biernej;
b) uzyskaniu natychmiastowej ochrony przed zakażeniem licznymi drobnoustrojami;
c) pobudzeniu układu immunologicznego do swoistej odpowiedzi na zakażenie;
d) wyższych kosztach leczenia.

7. Które z elementów zaliczane są do nieswoistych mechanizmów w obronie organizmu:
a) skóra i błony śluzowe;
b) odpowiedź humoralna;
c) odpowiedź komórkowa;
d) wszystkie wyżej wymienione.

8. Do nieswoistych miejscowych mechanizmów obronnych należą:
a) skóra i błony śluzowe;
b) nabłonek migawkowy układu oddechowego;
c) pasaż jelit;
d) wszystkie wyżej wymienione.

9. Do nieswoistych układowych mechanizmów obronnych należą:
a) fagocytoza;
b) komórki NZ;
c) układ dopełniacza;
d) wszystkie wyżej wymienione.

10. Do nieswoistych mechanizmów obronnych występujących w układzie moczowym należą:
a) MALT;
b) SALT;
c) przepływ moczu;
d) wszystkie wyżej wymienione.

11. Antygen jest to:
a) substancja obca, która po wniknięciu do ustroju wywołuje odpowiedź immunologiczną i reaguje
z produktami tej odpowiedzi;
b) produkt odpowiedzi komórkowej;
c) produkt odpowiedzi humoralnej;
d) substancje skierowane przeciw genom bakteryjnym.

12. Adiuwant to:
a) immunogen uczestniczący w reakcji nadwrażliwości;
b) antygen występujący u wszystkich osób danego gatunku;
c) przeciwciało skierowane przeciw własnym antygenom;
d) substancja podana razem z antygenem zwiększająca zdolność organizmu do odpowiedzi
immunologicznej.

13. Serokonwersacja to:
a) zmiana aktualnie syntetyzowanej klasy przeciwciał;
b) włączenie syntezy przeciwciał;
c) zmiana stężenia przeciwciał po wprowadzeniu antygenu;
d) zmiana typu odpowiedzi z humoralnej na komórkową.

14. Markery serologiczne sa to
a) antygeny wykrawane w surowicy chorego w przebiegu infekcji;
b) przeciwciała wykrywane w surowicy chorego w przebiegu infekcji;
c) kompleksy immunologiczne wykrywane w surowicy chorego w przebiegu infekcji;
d) wszystkie wyżej wymienione.

15. Markery serologiczne sa to
a) odczynniki do wykrywania antygenów lub przeciwciał w surowicy;
b) antygeny i/lub przeciwciała, i/lub kompleksy immunologiczne przeciw określonej infekcji w surowicy;
c) przeciwciała występujące w największym stężeniu w surowicy;
d) profile białkowe charakterystyczne dla danej surowicy.


ODPOWIEDZI
NR PYTANIA ODPOWIEDŹ
1. A
2. B
3. B
4. A
5. D
6. B
7. A
8. D
9. D
10. C Przepływ moczu mechanicznie usuwa drobnoustroje kolonizujące okolice ujścia cewki moczowej drogą wstępującą – nieswoisty mechanizm obronny.
11. A
12. D
13. C
14. D
15. B


PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober – Greek – Wyd. Medyczne Urban & Partner Wrocław 2006 – Wydanie II;

Szczepionki - strona 45

Szczepionki Skuteczność - właściwy dobór antygenu, odpowiedniej drogi podania i stabilności w warunkach podwyższonej temperatury.
Szczepionki na drodze atenuacji – proces odzjadliwienia – w wyniku hodowli drobnoustrojów w środowisku odmiennym od naturalnego – BCG – przeciw gruźlicy; Sabin – przeciw polomyelitis; MMR – przeciw śwince, odrze i różyczce.

Szczepionki zawierające inaktywowane drobnoustroje termiczne lub chemiczne – wywołują odpowiedź typu humoralnego a efekt obserwowany jest dopiero po kilkakrotnym podaniu - szczepionka p/kruszcowi Di Teper; przeciw polomyelitis – Salka, przeciw wściekliźnie, grypie, zpaleniu wątroby typu A;

Szczepionki zawierające żywe atenuowane drobnoustroje - Salmonella typhi – dur brzuszny oraz Vibrio cholerae - cholera

ADIUWANTY Substancje, które dodane do antygenu wzmagają wytwarzanie przeciwciał - mechanizm ich działania polega na „zatrzymaniu” antygenu w miejscu powstania i jego powolnym uwalnianiu (sole glinu) lub stymulacji syntezy cytokin (ściana komórkowa prątków, endotoksyny).
Adiuwanty sa zwykle stosowane w szczepionkach zawierających inaktywowane drobnoustroje.

IMMUNIZACJA BIERNA – bierne uodpornienie polega na podawaniu przeciwciał pochodzących od ozdrowieńców lub immunizowanych koni – przeciwciała anty – HBV (HBIG), przeciwciała neutralizujące toksyne – antytoksyna tężcowa i błonicza oraz przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca, stosowane w leczeniu chorych z obniżoną odpornością.

IMMUNIZACJA NIESWOISTA - pobudzenie ogólnej aktywności immunologicznej organizmu – z użyciem cytokin, wśród których najszersze znaczenie ma INF – α zalecany między innymi w leczeniu przewlekłego zapalenia WZW typu B
Układ immunologiczny składa się:
 narządy – grasica, szpik, grudki limfatyczne, migdałki, wyrostek robaczkowy, węzły limfatyczne, śledziona;
 naczynia limfatyczne;
 limfocyty krążące

W określonych obszarach ciała istnieją „lokalne” elementy układu:
 układ immunologiczny skóry - SIS - układ immunologiczny skóry obejmujący komórki prezentujące antygen oraz SALT – tkankę limfatyczna skóry;
 tkanka limfatyczna zawiązana z błonami śluzowymi – MALT podstawową funkcją jest wytwarzanie IgA:
w skład której wchodzą GALT – tkanka układu pokarmowego; BALT - tkanka układu oddechowego –
w oskrzelach; NALT – tkanka nosa i gardła


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 19:02 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 21
ZAKRES: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Jakość opieki zdrowotnej można rozpatrywać w trzech kategoriach:
a) jakości struktury, jakości procesu, jakości wyniku;
b) kosztów, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, realizacji opieki medycznej;
c) zarządzania personelem medycznym, zapotrzebowaniu na określone świadczenia, efektywności obłożenia lóżek;
d) zadowolenie pacjenta, zadowolenie płatnika, zadowolenie pracowników medycznych.

2. Odpowiedzialność zawodowa ponoszą pielęgniarki i położne przed:
a) Sądem Pracy;
b) Sądem Powszechnym;
c) organami samorządu pielęgniarek i położnych (sądami Pielęgniarek i położnych);
d) kierownictwem zakładu.

3. Pielęgniarka/ pielęgniarz jest to osoba:
a) posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej;
b) sprawująca opiekę nad człowiekiem zdrowym i chorym;
c) realizująca funkcje zawodowe pielęgniarskie;
d) osoba posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej, realizująca funkcje zawodowe pielęgniarskie, w trakcie sprawowania opieki nad człowiekiem chorym i zdrowym, w różnym wieku, zakładzie opieki zdrowotnej, w miejscu przebywania, nauczania, wychowywania i pracy.

4. Na system kształcenia w Polsce mają wpływ:
a) koncepcja zawodu pielęgniarki w Polsce;
b) koncepcja kształcenia pielęgniarek w innych krajach;
c) koncepcja kształcenia pielęgniarek zawarta w dokumentach WHO i ICN;
d) współczesna koncepcja zawodu zawarta w dokumentach WHO i ICN oraz postrzeganie
i koncepcja zawodu w Polsce;

5. Rozszerzenie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w konsekwencji spowodowało:
a) wzrost wynagrodzenia;
b) zwolnienie z odpowiedzialności zawodowej;
c) zmniejszenie obowiązków;
d) wzrost odpowiedzialności zawodowej.

6. Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jest to:
a) system kształcenia pielęgniarek, w trakcie i na potrzeby działalności zawodowej;
b) uzyskanie stopnie naukowego przez pielęgniarki;
c) działalność na rzecz jakości opieki medycznej;
d) uzyskiwanie przez pielęgniarki prawa wykonywania samodzielnie określonych prawem zadań.

7. Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:
a) cele i treści kształcenia;
b) formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia;
c) pomoce dydaktyczne;
d) cele i treści kształcenia, formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia.

1. Pracuje Pani z zespołem już kilka miesięcy. Mija spontaniczny zapał związany z uruchomieniem działu. Pragnie Pani utrzymać nadal silną motywację pracowników:

I Jakie działania należy podjąć, aby utrzymać silną motywację pracowników:
a) Zachęcać do pracy, udzielać zasłużonych pochwał
b) Starać się o finansowe nagrody dla pracowników
c) Przypominać o możliwości utraty pracy bądź zwalniać źle pracujących
d) Dążyć do integracji pracowników z misją zakładu

II Co należy czynić dla zwiększenia zadowolenia pracowników ze swojej pracy:?
a) Ustalać taką ilość zadań , aby chętnie była zaakceptowała
b) Stawiać zadania o wysokim stopniu trudności wiodące do sukcesu
c) Okazywać uznanie za staranne wykonywanie zadań
d) Informować przełożonych o osiągnięciach zespołu

III Co Pani zrobi dla zwiększenia efektywności pracy zespołu?
a) Będę kontrolować pracowników, aby pracowali dostatecznie wydajnie
b) Będę strać się, aby moja obecność był widoczna, „pańskie oko konia tuczy”
c) Podejmę wysiłki, aby pracownicy zrozumieli sens swojej pracy,
d) Zapewnię swobodę wykonywania zadań

2. Która z poniższych umów może zrodzić stosunek pracy?
a) Umowa o pracę
b) Umowa zlecenie
c) Umowa o prace nakładczą
d) Wszystkie wymienione umowy.


3. Zarządzanie instytucją określa się jako dysponowanie jej zasobami dla:
a) Osiągnięcia zysku
b) Minimalizacja kosztów
c) Realizacji celów

4. Wśród klasycznych funkcji zarządzania wymienia się taką, która oznacza porównanie stanu osiągniętego z modelem, wzorcem. Jest to kontrolowanie

5. Kierownik podejmujący działania motywacyjne wobec pracowników bardzo samodzielnych i ambitnych powinien zastosować model motywacyjny:
a) Tradycyjny
b) Stosunków współdziałania
c) Zasobów ludzkich

6. Relacje zachodzące pomiędzy częściami instytucji nazywamy więziami organizacyjnymi, natomiast całokształt tych relacji to struktury organizacyjne.

7. We współczesnych poglądach na zarządzanie instytucją, kadra uznawana jest jako:
a) Wyłącznie wykonawcy zadań
b) Podsystem społeczny
c) Przedmiot zarządzania

8. Podstawowym kryterium doboru kandydatek na pielęgniarskie stanowiska pracy powinno być:
a) Przekonanie przełożonego o słuszności dokonanego doboru
b) Zamiłowanie kandydatki do określonej kategorii pracy
c) Zgodność kwalifikacji kandydatki ze specyficznymi wymogami pracy na danym stanowisku

9. Liczba zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej pielęgniarek powinna odpowiadać normom ustalonym centralnie dla odpowiedniej kategorii oddziałów /poradni
a) Tak
b) Nie

10. Jednym z elementów budowy stanowiska pracy jest:
a) Określenie wielkości powierzchni użytkowanej
b) Scharakteryzowania wykorzystania przerw w pracy
c) Opisanie więzi organizacyjnych

11. Wyodrębnienie struktury płaskiej i smukłej w organizacji opiera się na kryterium, którym jest:
a) Rozpiętości kierowania
b) Rodzaj więzi
c) Stopień formalizacji

12. Popytowa forma alokacji środków na ochronę zdrowia oznacza uzależnienie jej od:
a) Wskaźników i prognoz wyznaczających zapotrzebowanie
b) Analizy popytu w minionym okresie
c) Kreowanie popytu na określone świadczenia

13. Restrukturyzacja szpitali w Polsce ( wg jej założeń) na pewno nie jest ukierunkowana na:
a) Racjonalizację zatrudnienia
b) Redukcję oddziałów opieki krótkoterminowej
c) Redukcję oddziałów długoterminowych

14. Wśród ról kierowniczych wymienia się trzy kategorie. Są to role:
a) ……………………………..
b) ……………………………..
c) ……………………………..

15. Rynek określa się jako miejsce dokonywania wymiany. Jaką specyfiką charakteryzuje się wymiana na rynku usług zdrowotnych? ( jedna ważna cecha) NFZ jest płatnikiem usług

16. Struktura podmiotowa rynku usług pozwala wyróżnić następujących uczestników: konsumenci, instytucje rynkowe, państwo

17. Proszę uzupełnić schemat: nakład – wycena- koszt

18. W zakładach opieki zdrowotnej mianem nośników kosztów określa się:
a) Pielęgniarkę
b) Lekarza
c) Pacjenta

19. Wyrazem troski o profesjonalny i systematyczny rozwój pracowników w firmie jest uwzględnienie w procesie kadrowym etapu:
a) Wprowadzenia do pracy
b) Szkolenia i doskonalenia
c) Kontroli i oceny20. W nowym systemie finansowania opieki zdrowotnej NFZ pełni rolę:
a) Płatnika
b) Świadczeniodawcy
c) Konsumenta

21. Grupowanie kosztów pozwala uzyskiwać dane o ich rozmiarach w pewnym przekroju. I tak:
a) Układ rodzajowy pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie koszty powstały?
b) Układ miejsc powstawania pozwala odpowiedzieć na pytanie gdzie koszty powstały?
c) Układ nośnikowy pozwala odpowiedzieć na pytanie czego one dotyczą?

22. Składka na ubezpieczenia zdrowotne w Polsce ma charakter:
a) Dobrowolny
b) Powszechny i obowiązkowy
c) Uznaniowy

23. Dążeniem do uzyskania wyższej cenności użytecznych wyników za pomocą zaangażowania ograniczonych środków w ochronie zdrowia zajmuje się:
a) Makroekonomia
b) Mikroekonomia
c) Ekonomika zdrowia

24. Proces planowania i wdrażania koncepcji produktu i usług to:
a) Marketing
b) Controling
c) Strategia działania

25. W strategii marketingowej zakładu podstawą do uplasowania oferty na rynku jest zbadanie:
a) Cen oferty konkurencyjnej
b) Potrzeb i oczekiwań odbiorców
c) Możliwości dystrybuowania usług

26. Przejawem wdrożenia nowych zasad tzw. Przedmiotowej alokacji środków w systemie opieki zdrowotnej jest:
a) Kontraktowanie świadczeń
b) Limitowanie świadczeń
c) Dotownie świadczeń

27. Zmiana zarządzania ze statycznego na dynamiczne oraz uporządkowanie organizacyjne i ekonomiczne zakładów opieki zdrowotnej to niektóre skutki:
a) Wprowadzenie rachunku ekonomicznego do sektora ochrony zdrowia
b) Decentralizacji zarządzania
c) Rozwoju koncepcji zarządzania

28. Definicje jakości opieki zdrowotnej sugerują:
a) Lansowanie indywidualnych osiągnięć w kreowaniu jakości
b) Profesjonalizm wszystkich członków zespołu świadczącego usługi
c) Rywalizację pracowników na każdym etapie tworzenia usługi

29. Co określają poszczególne kryteria standardowe?
a) Struktury co jest potrzebne
b) Procesu co i jaki sposób będzie wykonane
c) Wyniku co zostanie osiągnięte

30. W skład zespołu poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nie konieczne musi być:
a) Pacjent
b) Pielęgniarka
c) Przedstawiciel samorządu zawodowego

31. Podstawowa rola kierownika w organizacji ( w zespole pracowniczych) polega na :
a) Analizie zmian w otoczeniu organizacji
b) Kontroli i tworzeniu sprawozdań finansowych dla urzędów administracji publicznej
c) Łączeniu i koordynowaniu działań polegających na racjonalnym wykorzystaniu zasobów organizacji dla sprawnego osiągnięcia jej celów
d) Tworzeniu więzi podporządkowania między różnymi częściami organizacji.

32. Co to jest przewaga konkurencyjna organizacji:
a) Umiejętność sprzedania produktu lub usługi organizacji po cenach wyższych niż to robią organizacje konkurencyjne
b) Dążenia do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych bez względu na jakość usługi lub produktu oferowanego przez organizację na rynku
c) Zdolność organizacji do udzielania lepszej odpowiedzi na potrzeby jej klientów (wymagania, oczekiwania), w odniesieniu do innych organizacji
d) Zdolność organizacji do wywierania wpływu na inne konkurencyjne organizacje poprzez „grupy nacisku” bez doskonalenia swojej działalności

33. Kierowanie (zarządzanie ) polega na :
a) Przydzielaniu pracownikom zadań do wykonywania, kontrolowaniu i ocenianiu wykonania
b) Przyjmowaniu ludzi do pracy, ustalaniu regulaminów pracy i zakresu obowiązków oraz nadzorowaniu
c) Szczególnym rodzaju oddziaływania zmierzającego do osiągnięcia celów za pośrednictwem innych ludzi
d) Ocenianiu pracowników, udzielaniu zasłużonych nagród i kar, zapewnieniu kariery

34. Koszty przeprowadzonych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej ze względu na warunki pracy, ponoszą:
a) Pracodawcy
b) Pracownicy
c) Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy
d) Podstawowe jednostki służby medycyny pracy

35. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje swój organ doradczy i opiniodawcy, zwany:
a) Służbą BHP
b) Specjalistą BHP
c) Komisją BHP
d) Pracownikiem służby BHP

36. Organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest:
a) Państwowa Inspekcja Pracy
b) Inspekcja Sanitarna
c) Służba medycyny pracy
d) Zakład opieki zdrowotnej

37. Celem każdego systemu opieki zdrowotnej obok dostępności opieki, jest także zapewnienie ciągłości opieki, jej kompleksowość i jakości. Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej:
a) Optymalne integrowanie działań podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
b) Optymalne integrowanie działań ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej
c) Zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji społecznych i obywateli a nie tylko zakładów opieki zdrowotnej
d) Równoczesne rozwijanie i integrowanie działań promujących zdrowie, profilaktykę, lecznictwo i rehabilitację.

38. Która z poniższych umów może zrodzić stosunek pracy?:
a) Umowa o pracę
b) Umowa zlecenie
c) Umowa o pracę nakładczą
d) Wszystkie w/w

39. Zarządzanie instytucją określa się jako dysponowanie jej zasobami dla:
a) Osiągnięcia zysku
b) Minimalizacji kosztów
c) Realizacji celów

40. Kontrolowanie – oznacza porównanie stanu osiągniętego z modelem, wzorcem.

41. Podstawowym kryterium doboru kandydatek na pielęgniarskie stanowiska pracy powinno być:
a) Przekonanie przełożonego o słuszności dokonanego wyboru
b) Zamiłowanie kandydatki do określonej kategorii pracy
c) Zgodność kwalifikacji kandydatki ze specyficznymi wymogami pracy na danym stanowisku

42. Liczba zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej pielęgniarek powinna odpowiadać normom ustalonym centralnie dla odpowiedniej kategorii oddziałów/poradni
a) Tak
b) Nie

43. Jednym z elementów budowy stanowiska pracy jest:
a) Określenie wielkości powierzchni użytkowej
b) Scharakteryzowanie wykorzystania przerw w pracy
c) Opisanie więzi organizacyjnych

44. Wyodrębnienie struktury płaskiej i smukłej w organizacji opiera się na kryterium, którym jest:
a) Rozpiętość kierowania
b) Rodzaj więzi
c) Stopień formalizacji

45. Popytowa forma alokacji środków na ochronę zdrowia oznacza uzależnienie jej od:
a) Wskaźników i prognoz wyznaczających zapotrzebowanie
b) Analizy popytu w minionym okresie
c) Kreowanie popytu na określone świadczenia

46. Restrukturyzacja szpitali w Polsce (wg jej założeń) na pewno nie jest ukierunkowana na:
a) Racjonalizację zatrudnienia
b) Redukcję oddziałów opieki krótkoterminowej
c) Redukcję oddziałów opieki długoterminowej47. W zakładach opieki zdrowotnej mianem nośników kosztów określa się:
a) Pielęgniarkę
b) Lekarza
c) Pacjenta

48. Wyrazem troski o profesjonalny i systematyczny rozwój pracowników w firmie jest uwzględniając w procesie kadrowym etapu:
a) Wprowadzenie do pracy
b) Szkolenia i doskonalenia
c) Kontroli i oceny

49. Dążeniem do uzyskania wyższej czynności użytecznych wyników za pomocą zaangażowania ograniczonych środków w ochronie zdrowia zajmuje się:
a) Makroekonomia
b) Mikroekonomia
c) Ekonomika zdrowia

50. Proces planowania i wdrażania koncepcji produktu i usług to:
a) Marketing
b) Controling
c) Strategia działania

51. Przejawem wdrożenia nowych zasad tzw. Przedmiotowej alokacji środków w systemie opieki zdrowotnej jest:
a) Kontraktowanie świadczeń
b) Limitowanie świadczeń
c) Dotowanie świadczeń

52. Prakseologia jest to nauka:
a) O prowadzeniu przedsiębiorstwa, instytucji i polega na zastosowaniu w tej dziedzinie zasady największej gospodarności
b) O działalności człowieka zmierzająca do wytwarzania dóbr materialnych lub kulturowych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego
c) O normach i zasadach skutecznego i sprawnego działania
d) Badająca stosunki między pracownikiem a pracodawcą, określających obowiązki, uprawnienia pracownika i pracodawcy względem siebie.

53. Pożądane cechy sprawnego działania to: 1. Skuteczność; 2.Dokadność; 3.Korzystność; 4.Ekonomiczność; 5. Sprawność:
a) 1,2,3,4,5
b) 1,2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,3,4,5

54. Etapy działania zorganizowanego to: 1. Określenie celu działania; 2. Ustalenie stanu faktycznego; 3. Analiza warunków i zasobów, planowanie; 4. pozyskanie i rozmieszczenie zasobów niezbędnych do wykonywania planu działania (ludzie, rzeczy, miejsce, sprzęt, przyrządy,zadania, dokumentacja); 5. Realizacja działania; 6. Kontrola i formułowanie wniosków. Prawdziwe:
a) 1,2,45
b) 1,2,3,4,5,
c) 1,3,4,5,6
d) 1,3,5,6,

55. Organizacja stanowiska pracy polega na: 1. Ustaleniu potrzeb, czasu pracy, wykonywanie różnicowanych czynności, nadzorze i przestrzeganiu terminowości zadań; 2. Planowaniu pracy własnej i własnym doskonaleniu; 3. Dobraniu właściwych informacji; 4. Poprawności przyjętego postępowania pielęgnacyjnego. Prawdziwe:
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 1,2,3,4
d) 4

56. W kontekście ochrony zdrowia „jakość” definiowana jest jako:
a) Stopień, w jakim każda usługa zdrowotna świadczona pacjentowi jest realizowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, ponosi prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku opieki i redukuje niepożądane efekty
b) Społeczny zespół cech produktu / usługi wiążący cenę z ilością, która zaspakaja potrzeby związane z leczeniem choroby i pobudza popyt na posiadanie określonej usługi zdrowotnej w społeczeństwie
c) Ogół właściwości usługi i związanej z tym profesjonalnej kadry zdolnej do wykonywania pracy w czasie i miejscu do tego wyznaczonym na rzecz usługobiorców (pacjentów)
d) Ogół cech i właściwości wyrobu / produktu usługi medycznej do zaspokojenia przewidywanych potrzeb klientów z punktu widzenia płatnika (NFZ) i organizatora

57. Avedis Donabedian zidentyfikował trzy wymiary jakości, którymi są:
a) Wydajność, dostępność, trafność
b) Jakość struktury, procesu, wyniku
c) Jakość zarządzania, profesjonalizm, jakość konsumencka
d) Wskaźnik zakażeń, powikłań, zadowolenia z usług (satysfakcja)

58. Elementy nowoczesnego modelu TQM (Total Quality Menagement) wg H. Lenartowicza to:
a) Klient/ pacjent, jego rodzina, lekarze, pielęgniarki, instytucje, przedstawiciele różnych firm działających na rzecz ochrony zdrowia
b) Filozofia organizacji, struktura organizacji, kultura organizacji, typ zarządzania
c) Umiejętności techniczne i analityczne kierownictwa zakładu, kwalifikacje kadry
d) Rynek usług zdrowotnych, marketing, zdrowa konkurencja, dostępność, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych

59. Funkcje oceniania pracowników w zakładzie pracy są następujące:
a) Ustalenie różnic między pracownikami, porównanie zabranych wiadomości o stanie rzeczywistego wzorca do założonego ideału na danym stanowisku pracy
b) Gromadzenie i porządkowania informacji o zakładzie, jego kadrze, formułowanie sądów oceniającego w celu przystąpienie do akredytacji placówki
c) Wychowawcze, nastawione na powodzenie zmian w sferze umiejętności, postaw, wartości, motywacji pracowników oraz organizacyjne związane z doborem i wykorzystaniem kadr w zakładzie pracy
d) Tworzenia postaw decyzji kadrowych w zakresie zwolnienia pracowników w ramach restrukturyzacji zakładów lub likwidacji określonych oddziałów / działów placówki ochrony zdrowia

60. O skuteczności procesu oceniania pracowników świadczą:
a) Wyrażenie uznania za dobrą pracę, wnioskowanie p przyznanie premii dla ocenianych, podniesienie rangi kadry kierowniczej
b) Obiektywny stosunek do współpracowników, wydajność w pracy, zmiana stosunku do mienia społecznego (zakładowego)
c) Rewidowanie przez załogę błędów i wad, które zostały ujawnione, wzmocnienie przepływu informacji o poszczególnych pracownikach
d) Podniesienie jakości pracy, stabilizacja zadowolenia pracowników, zmniejszenie liczby konfliktów na tle pac, nagród, awansów i zwolnień

61. Asertywność jest umiejętnością obrony własnych wartości i:
a) Pokazywania osobom trzecim, że inni wykorzystują mnie do własnych korzyści
b) Nie obniżania poczucia wartości i drugiego człowieka, bez agresji i uległości
c) Poczuciem wstydu, ale z odczuciem wewnętrznego rozdarcia za dziaania innych
d) Stawaniem w obronie interesów innych, pomimo że się z nimi nie zgadzam

62. Analiza strategiczna to:
a) Określenie wpływu otoczenia zewnętrznego oraz uwarunkowań wewnętrznych dla funkcjonowania organizacji
b) Ocena mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń istotnych dla funkcjonowania organizacji
c) Czynności mające na celu ocenę szans marketingowych organizacji

63. Do sposobów radzenia sobie z konfliktem należą:
a) Dominacja, ustępstwo, kunktacja
b) Negocjacje
c) Wszystkie w/w

64. Liczebność obsad pielęgniarskich powinno się określać zgodnie z:
a) Rozporządzeniem obowiązującym w tej sprawie
b) Faktycznym obciążeniem pracą
c) Wykorzystując obie powyższe możliwości

65. Grupy podmiotów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych to:
a) Dostawcy, nabywcy świadczeń zdrowotnych
b) Konsumenci świadczeń, nabywcy świadczeń, dostawcy świadczeń
c) Dostawcy świadczeń, nabywcy świadczeń, konsumenci świadczeń, jednostki ekonomiczne obsługująca dostawców świadczeń zdrowotnych

66. Poprawne pojęcie działania nonprofit określa zdanie:
a) Podstawowym celem jednostek służby zdrowia jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa
b) Podstawowym celem jednostek służby zdrowia jest dążenie do maksymalizacji zysku
c) Podstawowym celem jednostek służby zdrowia jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa a zyski przeznaczone są na rozwój jednostki

67. Koszty dla celów decyzyjnych to:
a) Koszty poniesione, na które nie mamy wpływu
b) Planowane koszy przyszłe dotyczące działań przyszłych
c) Koszty poniesione w ośrodkach działalności podstawowej, działalności pomocniczej, działalności związanej z zarządzaniem

68. Budżet jest to:
a) Sprawozdanie finansowe
b) Plan dochodów i kosztów na przyszły okres
c) Zestawieni aktywów i pasywów zakładu

69. Wskaźniki rentowności:
a) Określają zdolność firmy do regulowania zobowiązań
b) Obrazują sprawność zarządzania zasobami finansowymi
c) Mierzą relację osiągniętych wyników finansowych w odniesieniu do wielkości zaangażowanych aktywów, kapitałów czy wielkości sprzedaży70. Próg rentowności oznacza:
a) Wielkość sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży zrównują się z poniesionymi kosztami na ich wytworzenie
b) Wielkość sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży służą na pokrycie poniesionych kosztów stałych
c) Wielkość sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży pozwalają na pokrycie poniesionych kosztów oraz osiągnięcie minimalnego zysku

71. Jakość to:
a) Podniesienie jakości określonego komponentu opieki
b) Zespół cech produktu lub usługi, które wpływają na ich zdolność do zaspokojenia określonej potrzeby
c) Osiągnięcie ściślejszego współdziałania wewnątrz zakładu
d) Proces oceny zakładów opieki zdrowotnej

72. Ocena jakości to:
a) Opis lub pomiar aktualnego poziomu opieki
b) Stopień lub standard doskonałości
c) Spełnienie określonych wymagań klienta
d) Proces oceny zakładów opieki zdrowotnej

73. Zarządzanie jakością to:
a) System działań rzetelnie wykonywanych, zapewniających produkt lub usługę
b) Koncentracja na efektywnym zaspakajaniu potrzeb pracowników zakładu
c) Określenie odpowiednich miar, wskaźników i kryteriów
d) Podejście, w którym jakości nadaje się pierwszeństwo przed innymi kwestiami we wszystkich decyzjach kierowniczych

74. Kontrola jakości jest rozpatrywana pod kątem:
a) Umiejętności interpersonalnych
b) Standardów i norm
c) Kultury organizacji
d) Umiejętności technicznych i analitycznych

75. Organizacja to:
a) Proces nakierowany na osiągnięcie określonego celu
b) Typ systemu, czy zbiór składników, między którymi zachodzą bezpośrednie wzajemne relacje
c) Określony przedmiotowo, przyszły pożądany stan
d) Określony, przyszły stan rzeczy możliwy i przewidywalny do osiągnięcia przez przedmiot dziaania w określonym terminie

76. System organizacyjny bezpośrednio:
a) Zachowuje się rozmyślnie, jest w stanie samodzielnie wyznaczać sobie cele i dobierać zasoby potrzebne do ich osiągnięcia
b) Jest oczekiwaną formą oddziaływania kierowniczego
c) Prowadzi do zależności technicznej między członkami zespołu a ich uprawnieniami
d) Prowadzi do zbioru danych obejmujących sferę biologicznego funkcjonowania organizmu człowieka

77. Dobieranie i scalanie ludzi oraz środków i materiałów w celu współdziałania w dostosowanych warunkach, to:
a) Kierowanie
b) Organizowanie
c) Planowanie

78. Cechy sprawnego dziaania, to:
a) Skuteczność, korzystność, ekonomiczność
b) Rytmiczność, równoległość, ekonomiczność
c) Proporcjonalność, ciągłość, skuteczność

79. Jakie części składowe powinien zawierać prawidłowy plan?
a) Cele ogólne, plan dziaania w zakresie rozwiązywania problemów
b) Określenie misji, cele ogólne, cele szczegółowe, plan dziaania w zakresie rozwiązywania problemów.
c) Cele ogólne, cele szczegółowe

80. Jaki akt prawny reguluje sprawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego?:
a) Ustawa o zawodzie pielęgniarek i położnych
b) Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach
c) Kodeks pracy

81. Co to jest zarządzanie?:
a) Działanie polegające na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów finansowych organizacji dla bezpiecznego i długofalowego finansowania jej funkcjonowania
b) Działanie polegające na racjonalnym wykorzystaniu zasobów rzeczowych organizacji pomieszczeń, wyposażenia, materiałów
c) Złożony proces polegający na rozwiązywaniu bieżących problemów funkcjonowania organizacji
d) Złożony proces, czyli zbiór powiązań ze sobą działań kierowniczych/ bieżących średniookresowych i długookresowych /podejmowanych dla osiągnięcia celów organizacji

82. Czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej:
a) Strategia, otoczenie ekonomiczne, technologia
b) Integracja, kultura organizacyjna, otoczenie prawne
c) Strategia, czynniki wewnętrzne, czynniki zewnętrzne

83. Według kryterium miejsca, czasu, przedmiotu decyzje można podzielić na:
a) Programowane i nieprogramowe
b) Operacyjne, administracyjne, strategiczne
c) Zrutynizowane i nowatorskie
d) Żadne w wyżej wymienionych
84. Co to jest strategia:
a) Sztuka wartościowania i oceniania celów, w stosunku do efektu
b) Monitorowanie etapów realizacji działań, porównywanie osiągniętych rezultatów z założonymi celami
c) Spójna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnych celów długookresowych
d) Spójna koncepcja działania, ukierunkowana na zasoby ludzkie w organizacji

85. Co to jest rozpiętość kierowania?
a) Ilość zadań postawionych kierownikom
b) Ogólna liczba pracowników w organizacji podlegająca kierownikowi
c) Liczba pracowników w organizacji podlegająca bezpośrednio kierownikowi
d) Liczba pracowników podlegająca bezpośrednio i pośrednio kierownikowi
86. Podstawowym rodzajem umowy o pracę nie jest:
a) Umowa o pracę na czas nieokreślony
b) Umowa o pracę na czas określony
c) Umowa na czas wykonywania określonej pracy
d) Umowa przedwstępna

87. Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać:
a) Zawarcie każdego z rodzajów umów o pracę
b) Wyłącznie zawarcie umowy o pracę na zastępstwo
c) Wyłącznie zawarcie umowy na czas określony
d) Wyłącznie zawarcie umowy na czas nieokreślony

88. Umowa o pracę została zawarta na okres próbny nie przekraczający 2 tygodni, jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy?:
a) 3 dni robocze
b) 5 dni roboczych
c) 2 dni robocze
d) Umowy takiej nie można wypowiedzieć

89. Umowa o pracę została zawarta na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie, lecz krótszy niż 3 miesiące jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy?
a) 3 dni robocze
b) 5 dni roboczych
c) 1 tydzień
d) Umowy takiej nie można wypowiedzieć

90. Umowa o pracę została zawarta na okres próbny 3 miesięczny, jaki jest kres wypowiedzenia takiej umowy:
a) 2 tygodnie
b) 1 tydzień
c) 10 dni
d) 1 miesiąc

91. Podstawowa forma zawarcia umowy o prace jest:
a) Forma pisemna
b) Forma ustna
c) Forma dorozumiana dopuszczenie do pracy
d) Umowa zawarta ustnie, której warunki zostają następnie potwierdzone na piśmie

92. Od czego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:
a) Od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy
b) Od ogólnego stażu pracy pracownika
c) Uzgodnienia między stronami
d) Od tego czy wypowiedzenie umowy o prace pochodzi od pracownika albo od pracodawcy

93. Teorią motywacji całkowicie różną od teorii potrzeb Maslow’a jest następująca teoria:
a) Teoria Claytona Arderfer’a
b) Teoria Davida O.Mc Cllelanda
c) Teoria Herzberga
d) Teoria Douglasa Mc Gregora

94. Ewolucja motywacyjnej funkcji kierownika dotyczy:
a) Funkcji, celu motywowania, oddziaływania
b) Funkcji, wprowadzania zmian, oddziaływania
c) Przywództwa, celu motywowania, kompetencji
d) Wprowadzania zmian, przywództwa, kompetencji
95. Które z motywów należą do zewnętrznych czynników motywacyjnych:
a) Oceny efektów pracy
b) Udział w zarządzaniu
c) Związane z osobowością motywowanego
d) Ruchomy czas pracy

96. Cechy pracy zwiększające motywację wewnętrzną to:
a) Wiedza o wynikach
b) Samodzielność, partycypacja
c) Satysfakcja z pracy, samoposzanowanie
d) Poczucie odpowiedzialności

97. Motywacja to:
a) Siła, która wywołuje, kierunkuje i podtrzymuje zachowanie ludzi
b) Metoda racjonalnego i strukturalnego określenia, w jakiej kolejności należy wykonywać zadania
c) Chęć realizacji wspólnych celi
d) Umiejętność wykrywania nowych prawd i związków między faktami

98. Teoria Y opracowana przez Douglasa Mc Gregora zakłada, że:
a) Praca dla ludzi jest nieprzyjemnym obowiązkiem i pracownicy starają się unikać odpowiedzialności
b) Ludzie z natury są leniwi, aczkolwiek nie unikają obowiązków i odpowiedzialności w pracy
c) Ludzie lubią pracować i biorą na siebie odpowiedzialność za wykonywane obowiązki
d) Ludzie lubią pracować, ale najważniejszą motywacją do pracy są dla nich pieniądze

99. Dyrektor szpitala dopuszcza swoich pracowników do udziału w podejmowaniu części decyzji dotyczących poszczególnych oddziałów. Usiłuje uzyskać aprobatę za strony grupy zanim wprowadzi znaczące zmiany. Poza tym na bieżąco informuje pracowników szpitala o sprawach ich dotyczących. W szpitalu tym występuje styl kierowania:
a) Integracyjny
b) Demokratyczny
c) Partycypacyjny
d) Współpracy
100. Zespołami tradycyjnymi nazywamy zespoły, w których:
a) Członkowie organizują wasną pracę, przyjmują większość obowiązków administracyjnych i kadrowych
b) Członkowie są w pełni samodzielni, posiadają odrębny budżet, decydują o przydziale obowiązków i doborze pracowników
c) Lider jest odpowiedzialny za codzienną organizację pracy i podejmuje większość decyzji związanych z zespołem
d) Lider zespołu nie jest odpowiedzialny za produkcję dzienną, organizowanie i planowanie pracy zespołu

101. System motywacyjny organizacji konstruowany przez kierownika powinien uwzględnić:
a) Kompleksowość
b) Doświadczenia pracowników
c) Partycypację w zarządzaniu
d) Cechy osobowe i osobowościowe

102. Podstawowe role kierownicze sklasyfikowane w kategorii informacyjnej to:
a) Przywódca
b) Obserwator
c) Negocjator
d) Reprezentant

103. Partycypacja, samokierowanie i samokontrola to składowe modelu oddziaływań motywacyjnych:
a) Modelu stosunków międzyludzkich
b) Modelu zasobów ludzkich
c) Zarządzania operacyjnego
d) Modelu tradycyjnego

104. Styl zarządzania balansujący na granicy krawędzi chaosu, gdzie praca administracji jest niezorganizowana a kierownik „przerzuca” myślenie z jednego tematu na drugi można określić jako:
a) Styl autokratyczny
b) Impulsywny styl osobisty
c) Styl zespołowy
d) Styl spokojny

105. Organizowanie to:
a) Określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów
b) Określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia
c) Motywowanie załogi do pracy w interesie organizacji
d) Obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ujawnienia realizacji celów

106. Menedżer szpitala z dużą chęcią stosuje w kierowaniu udzielania bądź wstrzymywanie nagród takich jak podwyżki płac, premie, awanse, uznanie. Można powiedzieć, że kieruje się władzą:
a) Wymuszania
b) Nagradzania i wymuszania
c) Nagradzania
d) Ekspercką motywacyjną
107. Osobista władza oparta na utożsamianiu się, naśladownictwie, lojalności lub charyzmie kierownika to:
a) Władza ekspercka
b) Władza lojalności
c) Autorytet formalny
d) Władza odniesienia

108. Główne różnice pomiędzy kierownikiem a przywódcą to:
a) Kierownik wyzwala działanie dobrowolne ze strony podwładnych a przywódca wykorzystuje swój autorytet
b) Kierownik mówi zróbmy to, a przywódca proszę zrobić
c) Kierownik wie jak należy pracować, a przywódca daje przykład dobrej roboty
d) Kierownik szuka drogi do sukcesu, a przywódca szuka winnych niepowodzeń

109. Które z poniższych sformułowań określa najmniejszy zakres uprawnień podwładnych?
a) Zbadaj problem – powiadom mnie, co zamierzasz zrobić, zaczekaj z działanie aż wyrażę zgodę
b) Zbadaj problem – przedstaw mi możliwe działanie, argumenty za i przeciw, wskaż do mojej akceptacji jedno z nich
c) Zbadaj problem – powiadom mnie co masz zamiar zrobić, zrób to
d) Działaj – powiadom mnie, co zrobiłeś

110. Technika stosująca koncepcję teorii wzmocnienia w układzie organizacji to:
a) Modyfikacja zachowań
b) Modyfikowany tydzień roboczy
c) Sytuacyjny model Fiedlera
d) Kwestionariusz o najmniej lubianym współpracowniku

111. Powszechna deklaracja Praw Człowieka została uchwalona w Paryżu w roku:
a) 1947
b) 1948
c) 1949
d) 1950

112. Wyróżnianie rodzaje autorytetów w kierowaniu to:
a) Autorytet fachowym
b) Autorytet efektywności
c) Autorytet nie formalny
d) Autorytet afiliacji
113. Eksperymenty medyczne na ludziach regulują przepisy:
a) Deklaracji Hawajskiej
b) Deklaracji z Wenecji
c) Deklaracji z Tokio
d) Deklaracji Helsińskiej

114. Zakres władzy i pełnienie funkcji w organizacji hierarchicznej dają podstawy do oddziaływanie na osoby podporządkowane to autorytet:
a) Rzeczywisty
b) Formalny
c) Ekspercki
d) Nieformalny

115. Nie zapomnij powiedzieć podwładnym, co robią źle to jedna z reguł opracowanych przez:
a) Abrahama Maslowa
b) Viktora Vrooma
c) W. Claya Hamnera
d) Philipa Yettona

116. Pracownicy służby zdrowia są zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie w następującej sytuacji:
a) Gdy przypadek pacjenta jest szczególnie interesujący ze względów naukowych
b) Jeśli zachowanie tajemnicy zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta
c) Jeśli pacjent sam nie robi z tego tajemnicy
d) Po śmierci pacjenta

117. Który z wymienionych dokumentów nie reguluje prawa pacjenta w Polsce?
a) Konstytucja RP
b) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
c) Ustawa o samorządzie dla pielęgniarek
d) Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

118. Szacunek dla autonomii chorego wyrażamy prosząc go o zgodę na określone świadczenia zdrowotne. Które z form wyrażenia zgody nie spełnia wymagań w tym zakresie?
a) Zgoda wyrażona ustnie
b) Zgoda wyrażona pisemnie
c) Zgoda domniemana, (czyli sprzeciwu ze strony chorego)
d) Zgoda dorozumiana (wyrażona gestem, skinieniem głowy)

119. Do podstawowych praw pacjenta wynikających z zapisów wg Deklaracji Praw Pacjenta WHO z 1994 r nie należy prawo:
a) Samodecydowania
b) Poszanowania przekonań religijnych
c) Poszanowania prywatności
d) Zakończenia życia na wyraźną prośbę chorego

120. Opracowaniem międzynarodowych kodeksów etyki zawodowej pielęgniarek zajmuje się:
a) Międzynarodowa Rada Pielęgniarek
b) Międzynarodowy Czerwony Krzyż
c) Fundacja im. F.Nightingale
d) Światowa Organizacja Zdrowia

121. „Biznesplanem” zakładu opieki zdrowotnej jest:
a) Plan przedsięwzięć zakładu do realizacji na dany okres ‘
b) Plan gospodarczy (rzeczowo – finansowy) zakładu na dany rok
c) Zestaw analiz i programów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej zakładu oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów zakładu i sposobów ich osiągnięcia
d) Plan zawierający: misję, cele strategiczne i operacyjne przedstawionej w formie opisowej

122. Jakie funkcje winien realizować prawidłowo opracowany „biznesplan” zakładu opieki zdrowotnej?
a) Być świadectwem nowoczesnego zarządzania zakładem
b) Być narzędziem zarządzania zakładem w przyjętym horyzoncie czasowym, być podstawą terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych przez zakład
c) Być czynnikiem kształtującymi image zakładu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
d) Być celem idealnym, do którego dąży dobry menadżer zakładu opieki zdrowotnej

123. „Biznesplan” winien zawierać następujące elementy:
a) Streszczenie menadżerskie, wizja, misja, możliwości – potrzeby istnienia zakładu, strategia rynkowa, strategia biznesowa, organizacja i operacje, zarząd, główne kompetencje i wyzwania, plan finansowy i zabezpieczenie finansowe
b) Założenia plany rzeczowe i osobowe, plany kosztów, plany finansowe, analiza efektywności i możliwości’
c) Wprowadzanie, zarządzanie, usługi, rynek i konkurencja, potrzeby finansowe, kontrola działalności, załączniki

124. Misja organizacji to:
a) Wartości i projekty zakładu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
b) Cel istnienia zakładu jego dążenia i ich społeczne znaczenie
c) Wyobrażenie roli i miejsca zakładu w otoczeniu
d) Charakterystyczne i wyróżniające ją wśród innych organizacji powołanie, które określa racje jej istnienia w otoczeniu społecznym i gospodarczym

125. Analiza strategiczna SWOT w zakresie określania słabych i silnych stron zakładu opieki zdrowotnej obejmuje następujące etapy:
a) Ustalenie kluczowych obszarów dziaania, projekcja słabych i silnych stron zakładu, weryfikacja zasadności projektowanych słabych i silnych stron zakładu
b) Wybór kluczowych obszarów działalności i szczegółowych działań, wybór układu odniesienia do oceny słabych i silnych stron zakładu, zbudowanie profilu konkurencyjnego zakładu podsumowanie analizy
c) Ustalenie kluczowych obszarów badania, bechmarking, określenie strategii działania, wdrażania
d) Ustalenie kluczowych obszarów badania, określenie czynników wewnętrznych będących szansą lub zagrożeniem dla zakładu opieki zdrowotnej, zbudowanie strategii działania, wdrażanie

126. Misja organizacji wskazuje m.in. na:
a) Wizję kadry menadżerskiej zakładu dotyczącej miejsca organizacji na rynku usług
b) Rodzaj, zakres i jakość oferowanych przez tą organizację usług lub produktów rzeczowych zaspakajających określone potrzeby otoczenia
c) Budowę organizacji, jej senat organizacyjny oraz rodzaj oferowanych usług
d) Zbiór elementów o kreślonych cechach i wzajemnych relacji między tymi elementami tworzącą określoną całość

127. Zasięg kierowania to:
a) Ilość szczebli organizacyjnych
b) Liczba pracowników bezpośrednio podporządkowana jednemu kierownikowi określonego szczebla organizacyjnego
c) Ilość stanowisk kierowniczych w organizacji
d) Liczba pracowników bezpośrednio i pośrednio podporządkowana jednemu kierownikowi określonego szczebla organizacyjnego

128. Zasoby rzeczowe organizacji to:
a) Składniki ludzkie, finansowe i informacyjne
b) Pomieszczenia, wyposażenie, materiały i surowce służące do realizacji celów
c) Środki trwałe
d) Składniki finansowe oraz środki trwałe w organizacji

129. Strukturę smukłą charakteryzuje:
a) Duża rozpiętość kierowania i duża liczba szczebli organizacyjnych
b) Duża rozpiętość kierowania i mała liczba szczebli organizacyjnych
c) Niska rozpiętość kierowania i duża liczba szczebli organizacyjnych
d) Niska rozpiętość kierowania i mała liczba szczebli organizacyjnych
130. Więzi organizacyjne to więzi wynikające:
a) Z podziału pracy w organizacji
b) Wzajemnych i względnie trwałych relacji między częściami organizacji, poszczególnymi pracownikami oraz kierującymi kierownikami
c) Wzajemnych relacji nadrzędności lub podległości w organizacji
d) Przewidzianego w organizacji sposobu wykonywania zadań i zachowania się w organizacji

131. Kierownik pełni w organizacji następujące funkcje:
a) Planowanie, organizowanie, kierowanie zasobami ludzkimi, kontrolowanie
b) Planowanie zasobów ludzkich, przewodzenie, kontrolowanie
c) Organizacja zasobów (rzeczowych), kontrola realizacji
d) Wytyczanie celów i sposobów ich realizacji, dobór, motywowanie, ocena pracowników, kontrola realizacji celów

132. Kredyt długoterminowy to rodzaj kredytu z terminem spłaty:
a) Do roku
b) 1-2 lat
c) Powyżej 3 lat
d) Do 3 lat

133. Do czynników objętych przedmiotem analizy makrootoczenia zakładu opieki zdrowotnej należą:
a) Czynniki społeczne, czynniki ludnościowe, czynniki wytwórcze, czynniki międzynarodowe, czynniki finansowe
b) Czynniki polityczno – prawne, czynniki ekonomiczne, czynniki społeczno – kulturowe, czynniki technologiczne, czynniki epidemiologiczne, czynniki demograficzne
c) Określenia szans i zagrożeń wynikających z otoczenia
d) Czynniki środowiskowe, polityczno – prawne, konkurencja, dostawcy, klienci

134. Kulturą organizacyjną: jest to:
a) System wartości, przekazanie zwyczajów i zachowań podzielanych przez jej członków
b) Sposób zachowania i myślenia członków organizacji wpływająca na postępowanie tej organizacji na zewnątrz
c) Motywy działania członków organizacji
d) Składnik struktury organizacyjnej regulujący zakres władzy (formalnej lub nieformalnej) kierowników

135. Celem nazywamy:
a) Rozwinięcie misji zakładu
b) Podjęte dziaania zmierzające do realizacji wizji
c) Pożądany stan rzeczy, jaki zamierza osiągnąć podmiot działający poprzez podjęcie lub zaniechanie określonego dziaania lub zbioru działań
d) Charakteryzująca daną jednostkę organizacyjną misja

136. Organizację definiujemy jako:
a) Złożony system składający się z podsystemów tak dobranych i połączonych ze sobą żeby każda z tych części wspóprzyczyniala się do realizacji misji i celów tej całości
b) Zespół zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych powiązanych związkami organizacyjnymi oraz posiadających strukturę organizacyjną
c) Formalne działania i więzi organizacji
d) Zespół elementów o określonych cechach i wzajemnych relacji między tymi elementami

137. Kontrola polega na:
a) Porównaniu efektu z zaplanowanym celem
b) Badaniu procesów składających się na funkcjonowanie organizacji i ich wzajemnego powiązania oraz ich wpływu na realizację celów organizacji
c) Realizacji jednej z funkcji kierowanych polegającej na wdrożeniu działań korekcyjnych
d) Porównaniu efektu końcowego ze zaplanowanym sposobem realizacji, czasem i efektem podjętych działań

138. Pielęgniarce zatrudnionej w systemie pracy zmianowej w szpitalu, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej przysługuje minimum:
a) 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej
b) 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej
c) 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej
d) 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej

139. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej po 25 latach pracy pracownikowi przysługuje:
a) 75% miesięcznego wynagrodzenia
b) 100% miesięcznego wynagrodzenia
c) 150% miesięcznego wynagrodzenia
d) 200% miesięcznego wynagrodzenia

140. Czym dla organizacji jest analiza SWOT?
a) Określeniem słabych i mocnych stron organizacji
b) Rodzajem szkoleń pracowniczych
c) Jedną z zasad BHP
d) Nazwą jednego z obowiązujących aktów prawnych141. Pielęgniarce karmiącej jedno dziecko piersią, zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy przysługują przerwy na karmienie:
a) Dwie pól godzinne
b) Dwie po 45 min
c) Dwie po 20 min
d) Jedna przerwa 45 min

142. Czego nie powinien zwierać opis stanowiska pracy?
a) Identyfikacji stanowiska i wymagań kwalifikacyjnych
b) Celów i zadań do wykonywania na stanowisku pracy
c) Przepisów BHP
d) Zasad odpowiedzialności i uprawnień pracowniczych

NR ODPOWIEDŹ NR ODPOWIEDŹ NR ODPOWIEDŹ NR ODPOWIEDŹ
1. A 51. 101.
2. C 52. 102.
3. D 53. 103.
4. D 54. 104.
5. D 55. 105.
6. A 56. 106.
7. D 57. 107.
8. 58. 108.
9. 59. 109.
10. 60. 110.
11. 61. 111.
12. 62. 112.
13. 63. 113.
14. 64. 114.
15. 65. 115.
16. 66. 116.
17. 67. 117.
18. 68. 118.
19. 69. 119.
20. 70. 120.
21. 71. 121.
22. 72. 122.
23. 73. 123.
24. 74. 124.
25. 75. 125.
26. 76. 126.
27. 77. 127.
28. 78. 128.
29. 79. 129.
30. 80. 130.
31. 81. 131.
32. 82. 132.
33. 83. 133.
34. 84. 134.
35. 85. 135.
36. 86. 136.
37. 87. 137.
38. 88. 138.
39. 89. 139.
40. 90. 140.
41. 91. 141.
42. 92. 142.
43. 93. 143.
44. 94. 144.
45. 95. 145.
46. 96. 146.
47. 97. 147.
48. 98. 148.
49. 99. 149.
50. 100. 150.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 19:04 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 22
POLITYKA ZDROWOTNA

1.Obok modelu opieki zdrowotnej opartej i finansowanej na zasadzie ubezpieczeń zdrowotnych w szeregu krajach wdrożony został model narodowej ochrony zdrowia, finansowanej w zasadzie z podatków. Model narodowej ochrony zdrowia został po raz pierwszy wprowadzony w :?
a) Szwecji
b) Danii
c) Wielkiej Brytanii
d) Finlandii

2. Celem każdego systemu opieki zdrowotnej obok dostępności opieki jest także zapewnienie ciągłości i opieki, jej kompleksowość i jakości. Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej?:
a) Optymalne integrowanie działań podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
b) Optymalne integrowanie działań ambulatoryjnych i stacjonarnej opieki zdrowotnej
c) Zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji społecznych i obywateli, a nie tylko zakładów opieki zdrowotnej
d) Równoczesne rozwijanie i integrowanie działań promujących zdrowie, profilaktykę, lecznictwo i rehabilitację.

3. Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy jako jedna z alternatywnych, w stosunku do szpitali opieki krótkoterminowej forma opieki stacjonarnej, występuje w większości krajów zachodniej i północnej Europy oraz USA i Kanadzie.
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze:
a) Pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest ograniczony.
b) Pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetyka dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest nieograniczony
c) Medycznym i opiekuńczym z uwzględnieniem warunków rekonwalescencji i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują się do dalszej hospitalizacji, ale nie kwalifikują się do wypisania do domu. Pobyt pacjentów nie ma charakteru pobytu stałego.
d) Wielodyscyplinarny: medyczne, psychologiczne, duchowe i społeczne. Celem opieki jest umożliwienie choremu godnego przeżycia terminalno okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką wspólnie przechodzą.

4. Zdrowie socjoekologicznej koncepcji to:
a) Dobrostan psychospołeczny uwzględniający chorobę i niepełnosprawność
b) Dobrostan bio-psycho-spoeczny nie uwzględniający choroby i niepełnosprawność

5. Determinanty zdrowia jednostki to:
a) Styl życia
b) Warunki środowiskowe
c) Cechy dziedziczne
d) Sprawność systemu opieki zdrowotnej

6. Określ podstawowe założenia koncepcji wychowania zdrowotnego:
a) Kształtowanie postaw zdrowotnych i zmiana z negatywnych na pozytywne
b) Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie
c) Gotowość i umiejętność spieszenia z pomocą innym

7. Zdrowie publiczne to:
a) Dyscyplina naukowa obejmująca zagadnienia zdrowia społecznego, współzależność stanu zdrowia do warunków i form troski o zdrowie w odniesieniu do jednostki rodziny jak i większych społeczności
b) Monitorowanie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych ludzi
c) Kształcenie zawodowe i doskonalenie personelu medycznego zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej

8. Głównym zadaniem zdrowia publicznego i medycyny społecznej jest:
a) Ocena stanu zdrowia ludności, jego wszelkich uwarunkowań w tym środowiskowych ze środowiskiem wącznie
b) Zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i społecznych

9. Lekarz rodzinny świadczy:
a) Specjalistyczna opieka zdrowotna nad pacjentem
b) Opieka medyczna nad pacjentem obejmująca leczenie określonej choroby
c) Podstawowa ciągła opieka zarówno poszczególnym osobom, rodzinom jak i danej społeczności lokalnej niezależnie od płci, wieku, typu choroby

10. Prognoza demograficzna dla Polski przewiduje na najbliższe lata:
a) Spadek ogólnej liczby ludności
b) Wzrost ogólnej liczby ludności
c) Brak zmian ogólnej liczby ludności

11. Która z zadań ubezpieczenia nie uzależnia wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne od ilości i rodzaju świadczeń zdrowotnych?
a) Solidarności społecznej
b) Gwarancji państwa
c) Prawa wyboru świadczeniodawcy
12. Dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:
a) Osoby zatrudnione na umowę o pracę
b) Rolnicy indywidualni
c) Cudzoziemcy, studenci

13. Wymień, który rodzaj świadczeń zdrowotnych nie wymaga skierowania:
a) Lekarz poz
b) Na badania diagnostyczne
c) Na rehabilitację leczniczą
d) Do ginekologa

14. Zgodnie z ideą Narodowego Programu Zdrowia poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia można osiągnąć poprzez:
a) Zmianę stylu życia ludności
b) Kształtowaniu środowiska życia i pracy sprzyjającej zdrowiu
c) Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych

15. Zagwarantowanie powszechnej opieki zdrowotnej na minimalnym poziomie jest założeniem modelu opieki zdrowotnej:
a) Bevergiega
b) Oparty na zasadzie pomocy publicznej (siemaszki)
c) Bismarka

16. Model opieki zdrowotnej oparty na system ubezpieczeń chorobowych to:
a) Bevergiega
b) Narodowej Służby zdrowia
c) Bismarka
d) Model oparty o dowolnym prywatnym ubezpieczenia

17. Wydawanie zarządzeń mających na celu zapobieżenia epidemii należy do:
a) Powiatu
b) Sejmiku wojewódzkiego
c) Wojewoda

18. Kto odpowiada za politykę zdrowotną w Polsce?
a) Rząd i minister
b) Administracja
c) Samorządy lokalne
d) NFZ
e) Pracownicy służby zdrowia
f) Społeczeństwo
g) Organizacja z otoczenia ochrony zdrowia

19. Co oznacza pojęcie świadczenie zdrowotne?
Działanie służące zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia

20. Edukacja zdrowotna najczęściej jest określana jako:
a) Kształtowanie i wychowanie dzieci i młodzieży
b) Ogół działań okazjonalnych i przypadkowych na rzecz swojego zdrowia
c) Proces związany z samokierowaniem i własnym rozwojem
d) Caoksztat działań zmierzających do kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by mogli prowadzić zdrowotny styl życia

21. Wymień podstawowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego:
a) Solidarności społecznej
b) Samorządności
c) Samofinansowania
d) Prawo wolnego wyboru świadczeniodawcy
e) Zapewnienie wolnego dostępu do świadczeń
f) Działalność NFZ nie dla zysku (nonprofit)
g) Gospodarności i celowości
h) Gwarancji państwa

22. Prawa pacjenta wywodzą się z :
a) Praw człowieka
b) Ustroju politycznego państwa
c) System ochrony zdrowia
d) Sytuacji ekonomicznej społeczeństwa

23. Prawa pacjenta mogą chronić go przed:
a) Wykroczeniami zawodowymi
b) Możliwością nadużyć w procesie diagnostycznym i leczenia
c) Możliwością niewłaściwego zastosowania osiągnięć biologii

24. Podstawowe prawo pacjenta to:
a) Autonomii, stanowienie o sobie
b) Informacji
c) Prawo wyboru lekarza
d) Godnej śmierci

25. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce pacjent ma prawo do:
a) Rzetelnego leczenia i pielęgnowania
b) Prywatności oraz poszanowania godności i wolności osobistej
c) Informacji i samostanowienia o sobie
d) Wszystkich wyżej wymienionych

26. Jaka organizacja w świecie wytyczy główne kierunki polityki zdrowotnej mające odzwierciedlenie w Narodowym Programie
Zdrowia?
a) UNESCO
b) WHO
c) EWG
d) UE

27. Głównym czynnikiem wg społeczno – ekologicznego modelu zdrowia od którego zależy stan zdrowotny jest:
a) Środowisko
b) Uwarunkowania genetyczne
c) Styl życia
d) Rozwój medycyny

28. W nowym systemie finansowania opieki zdrowotnej NFZ pełni funkcje:
a) Płatnika
b) Świadczeniodawcy
c) Konsumenta

29. Składka na ubezpieczenia zdrowotne w Polsce ma charakter:
a) Dobrowolny
b) Powszechny i obowiązkowy
c) Uznaniowy

30. Przejawem wdrożenia nowych zasad tzw. Przedmiotowej alokacji środków w systemie opieki zdrowotnej jest:
a) Kontraktowanie świadczeń
b) Limitowanie świadczeń
c) Dotowanie świadczeń

31. Środki realizacji polityki rodzinnej są:
a) Normy prawne
b) Środki pieniężne
c) Świadczenia w naturze
d) Wszystkie wyżej wymienione

32. Techniką ubezpieczenia społecznego nie jest:
a) Technika ubezpieczenia
b) Technika samo opieki
c) Technika zagrożenia
d) Technika opieki

33. Zabezpieczenie społeczne ludności jest:
a) Częścią polityki społecznej
b) Częścią pomocy społecznej
c) Równoznaczne z polityką społeczną
d) Równoznaczne z pomocą społeczną

34. Wskaż prawidłową definicję zdrowia:
a) Zdrowie jest stanem dobrego fizycznego i psychicznego samopoczucia
b) Zdrowie to brak choroby lub niedomagania
c) Zdrowie to stan wynikający z równowagi pomiędzy fizycznymi, psychologicznymi cechami ustroju
d) Zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, umysłowego, i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania

35. Największym sukcesem zdrowia publicznego w dzisiejszej dobie:
a) Eradykcja gruźlicy
b) Eradykacja malarii
c) Eradykcja odry
d) Eradykacja ospy wiecznej

36. Teoria Logana dotyczy:
a) Zasad prawidłowego odżywiania
b) Zwiększonej odporności
c) Bezpiecznego środowiska
d) Profilaktyki I , II, III stopnia37. Koncepcja promocji zdrowia powstała podczas:
a) Światowego Zgromadzenia – Ałma-ata
b) I Międzynarodowej Konferencji Zdrowia – Ottawa
c) Konferencji w Dżakarcie

38. Państwem, które wprowadziło w XIX w powszechne ubezpieczenie społeczne było:
a) Anglia
b) Polska
c) Rosja
d) Niemcy

39. Organem Wykonawczym Gminy jest:
a) Starosta
b) Marszałek województwa
c) Wójt
d) Rada gminy

40. Wskaż prawidłową definicję zdrowia:
a) Zdrowie jest stanem dobrego, gównie fizycznego i psychicznego samopoczucia
b) Zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, umysłowego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania.
c) Zdrowie to brak choroby lub niedomagania
d) Zdrowie to stan wynikający z równowagi pomiędzy fizycznymi i psychologicznymi cechami ustroju

41. U podstaw sukcesu zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 150 lat lego przede wszystkim:
a) Wynalezienie i opracowanie surowic i szczepionek przeciw chorobom zakaźnym
b) Wprowadzenie zasad aseptyki i antyseptyki w chirurgii
c) Poprawa warunków życia: zamieszkania, odżywiania, wykształcenia ( w tym zdrowotnego).
d) Wynalezienie sulfonamidów i antybiotyków

42. Największym sukcesem zdrowia publicznego w dzisiejszej dobie było:
a) Eradykacja gruźlicy
b) Eradykacja malarii
c) Eradykacja odry
d) Eradykacja ospy prawdziwej

43. Który czynnik, jak się uważa, wpływa najsłabiej na zdrowie populacji:
a) Genetyczny
b) Środowiskowy
c) Styl życia
d) System opieki zdrowotnej

44. Która z barier do usług zdrowotnych straciła dziś najbardziej na znaczeniu:
a) Finansowa
b) Kulturowa
c) Geograficzna
d) Funkcjonalna

45. Która z barier do usług zdrowotnych jest wyłącznie związana z ich dostawcą?:
a) Funkcjonalna
b) Świadomości
c) Społeczna
d) Kulturowa

46. Wskaż model opieki zdrowotnej o najbardziej „narodowych” cechach:
a) Centralistyczno – państwowy
b) Krajów III świata
c) Zachodnio – europejski
d) Brytyjski

47. Który negatywny miernik zdrowia populacji uważa się za najbardziej przydatny:
a) Warunki środowiskowe
b) Sprawność systemu opieki zdrowotnej
c) Dane epidemiologiczne
d) Status społeczno – ekonomiczny

48. Wpływ migracji na zdrowie populacji jest uważany za:
a) Bardzo korzystny
b) Korzystny
c) Bez znaczenia
d) Negatywny
49. Wpływ świata roślin na zdrowie populacji jest uważany za generalnie:
a) Korzystny
b) Pomijany
c) Negatywny
d) Bardzo negatywny
50. Proszę wskazać na drugą przyczynę zgonu w większości krajów:
a) Wypadki komunikacyjne
b) Nowotwory
c) Choroby układu krążenia
d) Marskość wątroby

51. Która z definicji badań przesiewowych jest najbardziej właściwa:
a) Badania przesiewowe to prosty test, który wykrywa w populacji osoby prawdopodobnie chore
b) Badania przesiewowe to badanie bilansowe
c) Badanie przesiewowe to badanie, które służy do wykrywania chorób nowotworowych

52. Markery biologiczne to:
a) P – ciała
b) Substancje chemiczne
c) Każdy biologiczny sygnał wskazujący na obecność nowotworu
d) Tylko enzymy

53. Zapadalność to:
a) Liczba nowych zachorowań do liczby ludności pomnożona przez 100.000
b) Liczba zachorowań do liczby ludności
c) Występowanie chorób zakaźnych
d) Występowanie chorób cywilizacyjnych

54. Chorobowość to:
a) Występowanie w populacji chorób o niewyjaśnionej etiologii
b) Liczba wszystkich zachorowań do liczby ludności pomnożona przez mnożnik
c) Występowanie chorób cywilizacyjnych

55. Umieralność to:
a) Liczba wszystkich zgonów
b) Liczba zgonów w chorobach przewlekłych
c) Liczba zgonów do liczby narażonej na ryzyko zgonów pomnożona przez mnożnik

56. Śmiertelność określa:
a) Liczba zgonów w danej jednostce chorobowej
b) Liczbę zgonów w całej populacji
c) Liczbę zgonów dzieci i niemowląt

57. Istotne cechy demograficzne, które mogą wpływać na zdrowie populacji:
a) Wiek i płeć
b) Przeciętne dalsze trwanie życia
c) Bezrobocie
d) Zawód
e) Stan cywilny
f) Występowanie chorób

58. Świadczenia takie jak emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypacane są w oparciu o technikę:
a) Zaopatrzeniową
b) Opiekuńczą
c) Pomocową
d) Ubezpieczeniową

59. Państwem, które wprowadziło w XIX wieku powszechne i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne było:
a) Anglia
b) Polska
c) Rosja
d) Niemcy

60. Zakres zabezpieczenia społecznego obejmuje:
a) Świadczenia socjalne w formie pieniężnej i ryzyka socjalne
b) Ryzyka socjalne
c) Pomoc społeczną, ubezpieczenia społeczne, ryzyka socjalne
d) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia o charakterze zaopatrzeniowym w pomoc społeczną, ochronę zdrowia, rehabilitację osób niepełnosprawnych, ubezpieczenia wzajemne, majątkowe i osobowe, uzupełniające świadczenia socjalne

61. Polityka ludnościowa pronatalistyczna to:
a) Polityka zmierzająca do zachorowania lub podniesienia istniejącego poziomu dzietności i w konsekwencji do odmładzania struktury wiekowej społeczeństwa oraz zwiększenia liczby urodzeń
b) Polityka zmierzająca do ograniczenia liczby urodzeń i zmniejszenia tempa przyrostu naturalnego
c) Polityka pozostawiająca sprawę prokreacji swobodnego uznaniowi ludności
d) Polityka zapewniająca możliwie najlepszą sytuację społeczną dzieci

62. Negatywne konsekwencje przemian dokonujących się w Polsce w okresie transformacji ustrojowej to:
a) Urynkowienie gospodarki
b) Odejście od jej centralnego sterownia
c) Decentralizacja życia społecznego i politycznego
d) Pojawienie się nowych problemów społecznych np. bezrobocia, brak poczucia stabilności życiowej i zawodowej, poszerzenie problemów społecznych znanych w poprzednim systemie np. ubóstwa, obniżenie standardu życia dużej części społeczeństwa, niezaradność życiowa, bezdomność.

63. Miarą ubóstwa jest:
a) Kwota najniższej emerytury
b) Minimum socjalne
c) Minimum egzystencji
d) Jest wiele stosowanych i proponowanych miar ubóstwa

64. Środkami realizacji polityki rodzinnej są:
a) Funkcje rodziny
b) Polityka socjalna
c) Pomoc społeczna
d) Normy prawne, środki pieniężne, świadczenia w naturze, świadczenia w formie usług

65. Promocję zdrowia określa się jako:
a) Jednolity proces działania zmierzający do poprawy i utrzymania ludzkiego zdrowia, składający się z trzech ściśle związanych ze sobą elementów , tj. edukacji zdrowotnej, zapobiegania chorobom i ochrony zdrowia
b) Dostarczanie informacji i wiedzy na temat zdrowia
c) Zbiór działań, w tym politykę zdrowotną, która ma ułatwić dokonywanie indywidualnego wyboru tego, co lepsze w punktu widzenia poprawy i zachowania zdrowia

66. Profilaktyka wtórna to:
a) Zapobieganie nawrotom choroby, poprzez wczesną i wystarczająco dugą rehabilitację oraz dbałość o zapewnienie właściwej jakości życia
b) Zapobieganie powstawaniu i rozwojowi choroby poprzez wczesne wykrywanie i diagnozowanie oraz natychmiastowe i skuteczne leczenie
c) Zapobieganie powstawaniu chorób poprzez zmianę środowiska, w jakim człowiek przebywa

67. Działalność promocji zdrowia oznacza między innymi:
a) Tworzenie środowisk wspierających zdrowie
b) Poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych
c) Rozwój lecznictwa stacjonarnego

68. Koncepcja promocji zdrowia powstała podczas:
a) Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Ałma Acie w 1977 r
b) Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat Promocji Zdrowia w Ottawie 1986 r
c) Konferencji w DŻakardzie w 1997 r

69. Wśród sześciu zadań określających reorientację polityki zdrowotnej znalazły się:
a) Prywatyzacja sektora ochrony zdrowia
b) Uświadomienie ludziom ich własnej odpowiedzialności za zdrowie, rozwój ich umiejętności wspierania i troszczenia się o zdrowie.
c) Szeroki dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych

70. Badania mammograficzne jako metodę skryningową zaleca się szczególnie:
a) U kobiet w wieku 35 – 45
b) U wszystkich kobiet w wieku reprodukcyjnym
c) U kobiet w wieku 50 – 70

71. W programie „Poznaj wiek swoich puc” podstawowe badanie stanowi:
a) Spirometria
b) Rtg klatki piersiowej
c) Pulsoksymetria

72. Wśród głównych spodziewanych przyczyn zgonów w roku 2020 na czoło wysuwają się:
a) Choroba niedokrwienna serca, choroby naczyń mózgowych i HIV
b) Choroby układu krążenia, urazy i choroby biegunkowe
c) Choroba niedokrwienna serca, choroby naczyń mózgowych i POCHP

73. Promocja i ochrona zdrowia znajdują się w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku:
a) Samorządzie gminnym i powiatowym
b) Samorządzie powiatowym i wojewódzkim
c) Samorządzie gminnym i wojewódzkim

74. Badania przesiewowe jest postępowaniem:
a) Prowadzonym u klinicznie bezobjawowych osób, w celu wczesnego wykrycia zmian chorobowych
b) Prowadzonym u osób wykazujących objawy kliniczne choroby w celu szybkiego wdrożenia leczenia
c) Obejmującym badanie diagnostyczne i edukację zdrowotną
75. Organem wykonawczym gminy jest:
a) Starosta
b) Marszałek województwa
c) Wójt
d) Rada gminy
76. Organem samorządu województwa jest:
a) Sejmik województwa
b) Prezydent
c) Zarząd województwa
d) Rada powiatu

77. Ochrona zdrowia jest zdaniem własnym:
a) Samorządu gminnego
b) Samorządu powiatowego
c) Samorządu województwa
d) Nie jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego

78. Rada społeczna działająca przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej jest:
a) Organem inicjującym podmiotu, który utworzy zakład
b) Organem opiniodawczym podmiotu, który utworzy zakład
c) Organem kierowniczym publicznego zakładu opieki zdrowotnej
d) Organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej

79. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego określa ustawa:
a) O systemie ubezpieczeń społecznych
b) O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
c) O zakładach opieki zdrowotnej
d) O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

80. Czy zadaniem Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej jest:
a) Sporządzenie bilansu potrzeb i środków we współpracy z gminami i powiatami
b) Prowadzenie domów pomocy społecznej
c) Udzielanie zasiłków na dożywianie

81. Czy zadaniem Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej jest:
a) Udzielanie schronienia bezdomnym
b) Opracowanie strategii rozwoju wraz z gminami i powiatami
c) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

82. Czy samorząd Wojewódzki do realizacji zadań pomocy społecznej może powołać:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Centrum Pomocy Rodzinie
c) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

83. Wymień, który rodzaj świadczeń zdrowotnych nie wymaga skierowania :
a) Do okulisty
b) Na badania diagnostyczne
c) Do lekarza POZ
d) Do ortopedy

84. Wprowadzony w 1999 roku system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce posiada tradycje z okresu międzywojennego. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce po raz pierwszy wprowadzono:
a) Bezpośrednio po I wojnie światowej ( 1919-1920)
b) Z końcem lat 20 –tych (1927-1928)
c) Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z 1933 roku
d) Ustawą o publicznej służbie zdrowia z 1939 roku

85. Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy to zakład:
a) Udzielający świadczeń zdrowotnych podopiecznym w siedzibie domów pomocy społecznej
b) Utworzony dla zapewnienia całodobowych świadczeń lekarskich i pielęgniarskim pacjentom w terminalnej fazie choroby
c) Udzielający określonych w umowie przez kasę chorych świadczeń zdrowotnych wszystkim chętnym osobom po 65 r.ż
d) Udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych polegających na pielęgnacji, opiece i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniający kontynuację leczenia farmakologicznego

86. Za sporządzanie i aktualizację planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej odpowiada:
a) Ministerstwo Zdrowia
b) Samorząd terytorialny
c) Kasa Chorych
d) Lekarz rodzinny

87. Edukacja zdrowotna – co to jest:
a) Jest to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją
b) Jest to kształtowanie świadomości zdrowotnej człowieka
c) Jest to umiejętność dokonywania słusznych z punktu widzenia zdrowia wyborów
d) Jest to kształtowanie świadomości zdrowotnej całego społeczeństwa

88. Jako prawidłowość demograficzna obserwuje się:
a) Stabilizację przeciętnego trwania życia w większości krajów i w skali całego świata
b) Systematyczne przedłużanie przeciętnego trwania życia w krajach wysoko rozwiniętych a skracanie w krajach rozwijających się
c) Systematyczne przedłużenie przeciętnego trwania życia we wszystkich krajach
d) Przedłużanie przeciętnego trwania życia w krajach rozwijających się oraz stabilizacja względnie skracanie przeciętnego trwania życia w krajach rozwiniętych

89. Jakie czynniki bierzemy pod uwagę aby wystarczająco scharakteryzować natężenie urodzeń w danej populacji:
a) Współczynnik urodzeń żywych i współczynnik zgonów niemowląt
b) Współczynnik urodzeń żywych i martwych
c) Współczynnik urodzeń żywych i płodność kobiet
d) Współczynnik urodzeń żywych i udział kobiet w wieku rozrodczym w ogólnej liczbie ludności

90. Zabezpieczenie społeczne ludności jest:
a) Częścią polityki społecznej
b) Częścią pomocy społecznej
c) Równoznaczne z polityką społeczną
d) Równoznaczne z pomocą społeczną

91. Pomoc społeczna to:
a) Fundacja
b) Stowarzyszenie
c) Organizacja charytatywna
d) Instytucja polityki spoleczej państwa

92. Promocja zdrowia to proces, który:
a) Pozwala pracownikom ochrony zdrowia zapobiegać chorobom
b) Pozwala ludziom zapobiegać chorobom
c) Pozwala wszystkim ludziom umacniać i potęgować zdrowie
d) Żadna z powyższych

93. Powstrzymanie choroby oraz skrócenie czasu jej trwania to:
a) Prewencja pierwotna
b) Prewencja wtórna
c) Prewencja trzeciego stopnia
d) Promocja zdrowia

94. Służba zdrowia jest czynnikiem determinującym zdrowie człowieka w :
a) 20 – 25%
b) 10-15%
c) 5-10%
d) 40 – 55%

95. Elementami składowymi definicji promocji zdrowia są:
a) Proces, ludzie, doświadczenie
b) Proces, ludzie, kontrola
c) Człowiek, ludzie, kontrola
d) Człowiek, kontrola

96. Pojęcia profilaktyka i promocja to:
a) Pojęcia zupełnie różne
b) Pojęcia jednoznaczne
c) Pojęcia przeciwstawne
d) Pojęcia, które można stosować zamiennie

97. W jakim akcie prawnym opublikowano prawa pacjenta:
a) Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
b) Ustawa o zawodach pip
c) Ustawa o zawodzie lekarza
d) Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP

98. Dokument, w którym zostały ustalone priorytety kierunki wdrażania strategii na rzecz zdrowia jak: budowanie nowej polityki zdrowia publicznego, tworzenie środowisk przyjaznych zdrowiu, rozwijanie indywidualnych umiejętności dbania o zdrowie, intensyfikacja działań prozdrowotnych w społeczeństwie, reorientacja służby zdrowia z podejścia leczenia (medycyny naprawczej) na profilaktykę i promocję zdrowia by:
a) Ogłoszony w Kanadzie Raport Lalonda w 1974 r
b) Deklaracja z Ałma Aty światowej Organizacji Zdrowia z 1977
c) Dokument WHO „Zdrowie dla wszystkich” 1995
d) Karta Ottawska opracowana przez uczestników I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1986 r

99. Założeniami reformy w ochronie zdrowia były i są:
a) Likwidacja szarej strefy, likwidacja liczby szpitali, dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej
b) Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawa ich jakości, ograniczenie ich zasobów i eksplozji kosztów
c) Uruchomienie wewnętrznego rynku usług zdrowotnych, komercjalizacja i prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej
d) Powiązanie wydatków na świadczenia zdrowotne i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, wprowadzenie standardów opieki zdrowotnej w Polsce.


100. Jaki akt prawny reguluje formę prawną (status publicznego lub niepublicznego ZOZ) zakładów opieki zdrowotnej?:
a) Ustawa o NFZ
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia
c) Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
d) Strategie wojewódzkie

101. Kto może być organem założycielskim dla publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej?:
a) Minister zdrowia, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa uczelnia medyczna
b) Minister, wojewoda
c) Tylko jednostka samorządu terytorialnego
d) Instytucje i osoby posiadające osobowość prawną i spełniające wymogi określone w przepisach prawnych

102. Pojęcie ochrony zdrowia najlepiej definiuje:
a) System usług medycznych, świadczonych jednostce lub grupie ludności przez fachowy personel posiadający uznane przygotowanie i urządzenie służby zdrowia
b) Systemem wyspecjalizowanych instytucji, których podstawowym celem działalności jest ochrona zdrowia
c) Całokształt zorganizowanego dziaania na rzecz zdrowia społeczeństwa
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia jest:”poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności „. Cel ten realizowany jest poprzez:
a) Zmiany stylu życia
b) Kształtowanie środowiska życia i pracy sprzyjającej zdrowiu
c) Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

104. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za społeczny wówczas, gdy:
a) Osoby podlegające temu obowiązkowi opłacą składki do NFZ w terminie i na zasadach określonych ustawą
b) Osoby podlegające temu obowiązkowi zgłoszone zostaną do NFZ i opłacą składki w terminie i na zasadach okresowych ustawą
c) Osoby podlegające temu obowiązkowi zgłoszone zostaną do NFZ
d) Wszystkie odpowiedzi są nie prawidłowe

105. Ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy, nie uregulowane w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, określa:
a) Regulamin porządkowy zakładu
b) Statut
c) Regulamin organizacyjny
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

106. Zasada „solidaryzmu społecznego” oznacza:
a) Ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny
b) Ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez aktywnych zawodowo, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny
c) Ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od wysokości ubezpieczenia, składka ma charakter dystrybucyjny
d) Ponoszenie kosztów świadczeń zdrowotnych przez ogół ubezpieczonych, równy dostęp do świadczeń dla ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny

107. Promocja zdrowia według dokumentu Karty Ottawskiej oznacza:
a) Proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania
b) Proces mający na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa
c) System kształcenia jednostek i społeczeństwa w zakresie utrzymania pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej
d) Dziaania podejmowane przez służbę zdrowia i mające na celu poprawę lub utrzymanie pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej

108. Celem programu działań Wspólnoty Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego na lata 2003 – 2006:
a) Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, poprawa informacji i wiedzy(budowa baz danych), zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne
b) Tworzenie jednolitych struktur organizacyjnych w krajach członkowskich
c) Wprowadzenie jednolitego systemu finansowania usług
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

109. Wskaż model opieki zdrowotnej o najbardziej „narodowych” cechach:
a) Centralistyczno – państwowy
b) Krajów III świata
c) Zachodnio – europejski
d) Brytyjski

110. Istotne cechy demograficzne, które mogą wpływać na zdrowie populacji:
a) Wiek i płeć
b) Przeciętne dalsze trwanie życia
c) Bezrobocie
d) Zawód
e) Stan cywilny
f) Występowanie chorób

111. Czym jest kontrakt dla świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy?:
a) Umową zleceniem
b) Umową zawartą na czas ograniczony
c) Umową cywilno – prawną
d) Umową o dzieło

112. Jakiemu celowi nie służy Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej?
a) Zachęcanie członków grupy zawodowej do postępowania etycznego
b) Uwrażliwienie członków grupy zawodowej na moralne aspekty ich pracy
c) Ukierunkowuje ścieżkę awansu zawodowego
d) Wskazuje, czego opinia publiczna oczekuje od członka grupy zawodowej


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 19:30 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TTEST 24
ZAKRES: PSYCHOLOGIA I NEGOCJAJCJE

1. Technika polegająca na dzieleniu się nieuporządkowanymi pomysłami na dany temat nazywa się:
a) burzą mózgów;
b) matryca problemowa;
c) technika grup nominalnych;
d) ocena wieloaspektowa.

2. Burza mózgów:
a) pomaga w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu „zgranego zespołu”;
b) ułatwia tworzenie postaw zaangażowania w kwestii wyboru dokonanego przez zespół poprzez równorzędne uczestnictwo w procesie;
c) daje poczucie przydatności oraz równości i ważności każdej osoby w zespole;
d) pozwala na wyprodukowanie dużej ilości pomysłów w stosunkowo krótkim czasie.

3. Jakie są etapy reakcji na zmianę?
a) odmowa, obrona, odrzucenie;
b) odmowa, obrona, odrzucenie, adaptacja, internalizacja;
c) adaptacja, internalizacja, odrzucenie.

4. Negocjacja jest to:
a) sposób sprawowania władzy organizacyjnej;
b) jedna z technik usprawniania pracy w zakładzie opieki zdrowotnej;
c) styl zarządzania prezentowany przez kierownika;
d) jedna z metod rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

5. Celem negocjacji jest:
a) znalezienie takiego rozwiązania problemu negocjacyjnego, które zadowoli wszystkie strony biorące w nich udział;
b) uzyskanie zadowolenia kadry kierowniczej;
c) pozyskanie sprzymierzeńców spośród przedstawicieli związków i korporacji zawodowych;
d) uzyskanie zadowolenia pracowników wykonawczych.

6. Cechy negocjacji to m.in.:
a) zaangażowanie tylko jednej grupy pracowników;
b) sprzeczność interesów stron co najmniej w jednym obszarze;
c) wspólne cele kierowników i pracowników;
d) nastawienie na pokonanie drugiej strony i uzyskanie przewagi.

7. Negocjacje zbiorowe to:
a) uzgodnienie podziału zadań;
b) ocena działania kadry kierowniczej przez pracowników;
c) konsultacje warunków pracy ze związkami i korporacjami zawodowymi;
d) proces uzgadniania zadowalającej umowy zbiorowej pomiędzy grupą pracowniczą i kierownictwem.

8. W przebiegu negocjacji czas może być:
a) środkiem nacisku na drugą stronę negocjacji;
b) elementem obojętnym dla potrzeb negocjacji;
c) czynnikiem ryzyka lub zagrożenia;
d) miernikiem zwycięstwa negocjacyjnego.

9. Lider negocjacyjny:
a) opisuje przebieg negocjacji;
b) kieruje zespołem pracowników;
c) jest osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem negocjacyjnym;
d) kontroluje przebieg negocjacji.

2. W jakim celu wymieniona technika jest stosowana:
a) Ułatwia podjęcia szybkiej decyzji
b) Zredukowana przypadłości wyboru
c) Przeprowadzenia kontroli procesów
d) Wyprodukowania dużej ilości pomysłów w krótkim czasie

3. Która z umiejętności interpersonalnych stanowi podstawę do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych?:
a) Umiejętności wykazywania swojej racji za wszelką cenę
b) Skuteczne Słuchanie
c) Zachowania asertywne
d) Partnerski styl prowadzenia rozmowy
4. Wychowywanie, uczenie, pielęgnowanie, doradzanie, pomaganie to czynności, w których działa przewlekle, specyficzny stres psychiczny, wynikający z istoty tych profesji, obciążeń problemami, cierpieniem, wymaganiami. Jak nazywają się objawy tego stresu?:
a) Zespół wypalenia zawodowego
b) Syndrom depersonalizacja
c) Zespół zaburzeń funkcjonowania
d) Zespół złego przystosowania
5. Błędom przy spostrzeganiu i interpretacji można zapobiegać przez:
a) Uświadomienie sobie czynników mających wpływ na sytuację, nadawcę i odbiorcę oraz sposobów oddziaływania tych czynników
b) Porozumiewanie się w sposób konstruktywny nie raniący
c) Zadawanie pytań
d) Interpretowanie pytań

6. Poznawanie wewnętrznych stanów i procesów zachodzących w kontaktującej się z nami osoby to:
a) Asertywność
b) Empatia
c) Wizualizacja
d) Inteligencja

7. Które z wymienionych zachowań są najskuteczniejszą obroną przed cudzą presją i manipulacją?:
a) Uległe
b) Agresywne
c) Asertywne
d) Stosowanie presji i manipulacji

8. Negocjacja zmierza do:
a) Przeforsowanie swojego zdania
b) Podporządkowania się silniejszemu
c) Unikanie trudnych sytuacji
d) Kompromisowego dwustronnego porozumienia

9. Konflikt w życiu człowieka z punktu widzenia psychologii to:
a) Przejaw patologii
b) Sygnał do jego unikania
c) Szansa rozwojowa
d) Sygnał do jego siłowego rozwiązania

10. Która z umiejętności interpersonalnych stanowi podstawę do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych?
a) Umiejętność wykazywania swojej racji za wszelką cenę
b) Skuteczne Słuchanie
c) Zachowanie asertywne
d) Partnerski styl prowadzenia rozmowy

11. Komunikacja niewerbalna czyli tzw. mowa ciała to:
a) Wygląd zewnętrzny człowieka jego schludność i dobre wychowanie
b) Wygląd zewnętrzny człowieka jego schludność i dobre wychowanie
c) Trudna do kontrolowania komunikacja bezsłowna oparta na przekazach w gestach, pozach, mimice i innych zewnętrznie obserwowanych formach reakcji organizmu’
d) Głęboko ukryte myśli i pragnienia człowieka

12. Ważnymi cechami dobrego nadawcy jest:
a) Wyraźna artykulacja, dobra dykcja, bogate słownictwo
b) Nienaganny wygląd zewnętrzny, kultura osobista, wszechstronne zainteresowanie
c) Umiejętność przeforsowania swojego punktu widzenia w rozmowie
d) Umiejętność Słuchania, panowanie nad emocjami, nie przerywanie, dostarczanie słownictwa do rozmówcy, rekapitulowanie, parafrazowanie wypowiedzi interlokutora.

13. Aktywne słuchanie to:
a) Budowanie takiego nastawienia w rozmowie, które jest istotne dla sytuacji słuchającego a nie nadawcy
b) Dobre przygotowanie merytoryczne i wysłuchiwanie rozmówcy w skupieniu
c) Utrzymanie odpowiedniego kontaktu wzrokowego, koncentracji uwagi, świadomość pozycji ciała i gestykulacji, okazywanie empatycznego zrozumienia
d) Całkowite nastawienie kontaktu na odbiorcę pozbawione elementów aktywności słuchającego, które mogłyby zakłócić słuchanie

14. Do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych jest:
a) Umiejętność wykazywania swojej racji za wszelką cenę
b) Skuteczne słuchanie
c) Zachowanie asertywne
d) Partnerski styl prowadzenia rozmowy

15. Empatia to:
a) Zdolność odczuwania się w przeżyciach innych ludzi
b) Brak wrażliwości
c) Spowolnienie ruchowe w sytuacji trudnej
d) Zdolność reagowania w korzystny sposób w sytuacjach społecznych
16. U podstaw hierarchii potrzeb Maslow`a znajdują się potrzeby:
a) Kontaktu społecznego
b) Bezpieczeństwa
c) Rozwoju emocjonalnego
d) Miłości i przynależności
17. Nieświadome, indywidualne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną lub stresem to:
a) Umiejętności asertywne
b) Psychologiczne mechanizmy obronne
c) Zaburzenia poznawcze
d) Komunikowanie niewerbalne

18. Najwięcej informacji przyswajamy za pośrednictwem zmysłu:
a) Słuchu
b) Dotyku
c) Wzroku

19. Stres wg twórcy teorii H. Sely’go to:
a) Napięcie emocjonalne
b) Czynniki zagrażające lub zakuwające równowagę
c) Zespół niespecyficznych reakcji fizjologicznych i psychicznych na sytuacje trudne
d) Dezorganizacja zachowania

20. Stadium wyczerpania w stresie wg H. Selye’go następuje, gdy:
a) Pojawi się poczucie bezradności
b) Nastąpi równowaga procesów życiowych
c) Organizm wykazuje reakcję mobilizacji
d) Oddziaływanie stresora zbyt długo

21. Zachowania (mechanizmy obronne) występują w sytuacjach trudnych charakterystyczne dla wcześniejszych okresów rozwoju ( np. płacz ) to:
a) Przemieszczenie
b) Projekcja
c) Sublimacja
d) Regresja

22. Mechanizm obrony „wyparcia” to:
a) Wyładowanie tłumionych emocji
b) Niedopuszczenie do świadomości przykrych, niezaakceptowanych potrzeb i emocji
c) Przypisanie innym osobom własnych pragnień
d) Unikanie aktywności mogącej wywołać negatywne uczucia

23. Miarą skutecznej komunikacji interpersonalnej jest:
a) Zrozumienie mowy ciała
b) Czytelność komunikantów
c) Zdolność między tym, co miało być zakomunikowane a tym, co partner zrozumiał
d) Indywidualne samopoczucie

24. Syndrom wypalenia zawodowego, który cechuje się depersonalizacją, poczuciem braku osiągnięć osobistych, oraz wyczerpaniem emocjonalnym to:
a) Etap nieudanych prób radzenia sobie z indywidualnym (osobistym) odbiorem rzeczywistości społecznej
b) Proces, w którym postawy i zachowanie pracownika zmieniają się negatywnie pod wpływem ciągłego napięcia w pracy
c) Zespół symptomów występujących w formie problemów zdrowotnych
d) Mechanizm obronny organizmu polegający na unikaniu sytuacji trudnych

25. Komunikacja interpersonalna to:
a) Uświadomienie sobie swoich stanów, napięć oraz przeżyć fizycznych, psychicznych i duchowych to ustosunkowanie się do samego siebie
b) Wewnętrzny dialog, rozmowa z sobą oraz refleksje nad swoim życiem, sensem istnienia, ocena jakości własnego życia
c) Relacje, jakie zachodzą, między co najmniej dwiema osobami, polegający na wzajemnym przekazywaniu wiedzy, poglądów, emocji
d) Świadome wykorzystanie drugiej osoby do zbudowania związku emocjolanego, dzielenie się myślami i uczuciami związanymi z daną sytuacją

26. Rozmawiając z pacjentem możemy uświadomić mu dwa możliwe sposoby radzenia sobie ze stresem:
a) Racjonalny i nieracjonalny
b) Spokojny i wybuchowy
c) Poznawczy i emocjonalny
d) Nie możemy mu pomoc

27. W zmniejszeniu stresów bardzo przydatne jest:
a) Stosowanie technik relaksacyjnych
b) Nie myślenie o sytuacjach trudnych
c) Nauczenie medytacji
d) Odpowiedzi a i c

28. Chroniczny stres doprowadza najczęściej do:
a) Zaburzeń psychofizycznych
b) Depresji
c) Chorób psychosomatycznych
d) Wszystkie w/w
29. W rozmowie z pacjentem w stresie:
a) Ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego dolegliwości somatyczne, ale i stronę psychiczną
b) Ważne są wyłącznie objawy somatyczne
c) Ważna jest rozmowa o danym wydarzeniu dla zmniejszenia negatywnych emocji
d) Odpowiedź a i c

30. Asertywny typ zachowania charakteryzuje:
a) Unikanie konfrontacji, minimalny kontakt wzrokowy, niepewny Gos, nerwowość, postawa defensywna
b) Natarczywość spojrzenia, postawa ekspansywna, hałaśliwość, autorytaryzm, krytyka innych’
c) Zaciśnięte usta zamknięta postawa ciała, zgryźliwy humor, wyrównanie rachunków „za plecami”
d) Dostateczny kontakt wzrokowy, spokojny ton głosu, otwarta postawa ciała, szacunek do innych, obrona swoich praw

31. Fazy stresu psychologicznego to:
a) Reakcja alarmowa, dyspozycja, destrukcja
b) Mobilizacja, deprywacja, rozstrojenie
c) Mobilizacja, rozstrojenie, destrukcja
d) Reakcja alarmowa, adaptacja, wyczerpanie

32. Deprywacja jest to sytuacja trudna, w której:
a) Występuje brak lub ograniczenie dostępu do podstawowych czynników niezbędnych do normalnego funkcjonowania (brak wody, tlenu, izolacja społeczna, pokrzywdzenie)
b) Trudność zadania jest na granicy możliwości fizycznych i / lub umysłowych człowieka
c) Występuje niebezpieczeństwo utraty cenionej wartości
d) Osoba musi dokonać wyboru pomiędzy dwiema sytuacjami o jednakowej wartości pozytywnej lub negatywnej

33. Fizjologiczne następstwa stresu to między innymi:
a) Poczucie napięcia, rozdrażnienie, nerwowość, agresywność, zmęczenie, apatia, przygnębienie
b) Wzrost poziomu hormonów we krwi i moczu, wzrost poziomu glukozy we krwi, przyśpieszenie tętna, wzrost ciśnienia tętniczego, rozszerzone tętnice
c) Wzrost poziomu hormonów we krwi, rozszerzenie źrenic, wzmożone wydzielanie potu, zaburzenia mowy, podniecenie ruchowe, ucisk w gardle
d) Niepokój, wzmożony apetyt, impulsywny śmiech, drżączka

34. Do zaburzeń i chorób, których mechanizm powstania i rozwoju wiąże się ze stresie zaliczamy między innymi:
a) Ogólne osłabienie, brak miesiączki, bóle pleców, migrenę, biegunkę, chorobę wieńcową serca, nerwicę
b) Zapalenia puc, wymioty, psychozy, utratę przytomności, udar mózgu
c) Chorobę Alzheimera, zapalenie nerwu wzrokowego, bezsenność
d) Otarte złamania kości, jaskrę, padaczkę, koszmary

35. Stosując krytykę należy pamiętać o tym, aby:
a) Krytykować zachowanie a nie osobę
b) Mieć zawsze świadka – osobę trzecią uczestniczącą w krytyce
c) Krytykować od razu za wiele spraw naraz

36. Komunikacja digitalna to:
a) Komunikacja bezsłowna
b) Komunikacja słowna
c) Komunikacja pomocnicza
d) Komunikacja werbalna

37. Struktura dorosłego to:
a) Odczuwana koncepcja życia
b) Wymyślona koncepcja życia
c) Wszystkie odpowiedzi są nie poprawne
d) A i b są poprawne

38. Bodźce i reakcje transakcyjne są zdeterminowane przez:
a) Stany ego
b) Motywy działania
c) Stres
d) Środowisko

39. Pojęcie stresu jako niespecyficznego systemu zmian psychofizycznych niezależnych od natury czynnika wywołującego stres stworzył:
a) Seyle
b) Rosenfeld
c) Zimbardo
d) Tatarkiewicz
NR ODPOWIEDZI
1. A
2. D
3. B
4. D
5. A
6. B
7. D
8. A
9. CNR ODPOWIEDŹ NR ODPOWIEDŹ NR ODPOWIEDŹ


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 19:33 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
TEST 25
ROZWÓJ ZAWODOWY

1. Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne przed:
a) sądem pracy;
b) sądem powszechnym;
c) organami samorządu pielęgniarek i położnych (sądami pielęgniarek i położnych);
d) kierownictwem zakładu.

2. Symbole pielęgniarstwa to:
a) czepek, hymn, kopia lampki Florencji Nigtingale;
b) mundur;
c) czerwony krzyż na białym polu
d) kopia lampki Florencji Nigtingale.

3. Rozszerzenie odpowiedzialności zawodowej PIP w konsekwencji spowodowało:
a) wzrost wynagrodzenia;
b) zwolnienie z odpowiedzialności zawodowej;
c) zmniejszenie obowiązków;
d) wzrost odpowiedzialności zawodowej.

4. Samokształcenie określane jest jako proces:
a) dochodzenia do szerszego zakresu wiadomości, twórczości artystycznej, technologii uczenia się
b) zastępujący całkowicie naukę szkolną, studia uniwersyteckie;
c) samodzielnego prowadzonego uczenia się, treść formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się;
d) dotyczy twórczej postawy jednostki, grupy.

5. Pielęgniarstwo (definicja) jest to:
a) zawód o charakterze opiekuńczym;
b) przedmiot wykładany w szkole pielęgniarskiej i szkole położnych;
c) dyscyplina naukowa, działalność praktyczna i teoretyczna;
d) zawód o charakterze opiekuńczym uprawniony przez pielęgniarki, przedmiot wykładany w szkole pielęgniarskiej i dyscyplina
naukowa.

6. Rozwój zawodowy pielęgniarstwa uwarunkowany jest gównie poprzez:
a) coraz wyższy poziom wykształcenia pielęgniarek;
b) coraz większy zakres samodzielności;
c) rozwój nauki o pielęgniarstwie;
d) wszystkie powyższe.

7. Proces pielęgnowania to:
a) racjonalna oparta na przesłankach naukowych metoda pracy pielęgniarki;
b) sposób planowania działań pielęgnacyjnych;
c) model pracy podporządkowany specjalizacji czynnościowej pielęgniarki;
d) sposób dokumentowania działań pielęgniarskich.

8. Diagnoza pielęgniarska to:
a) rozpoznanie stanu biologiczno – społecznego pacjenta;
b) wywiad pielęgniarski z podopiecznym i jego rodziną;
c) wnioski z danych o pacjencie wykazujące stan bio- psycho- społeczny człowieka.

9. W IV etapie procesu pielęgnowania dokonywane jest:
a) analiza wyników opieki pielęgniarskiej, formułowanie oceny;
b) ponowne planowanie działań;
c) dokumentowanie procesu pielęgnowania;
d) ocena arkusza danych o pacjencie.

10. Podaj prawidłowy rok uchwalenia ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych:
a) 1927;
b) 1935;
c) 1991;
d) 1996.

11. Koleżanka w pracy otrzymała tytuł „starszej pielęgniarki” jest to:
a) nic nie znaczący tytuł;
b) awans pionowy;
c) tytuł dający możliwość ubiegania się w konkursie o stanowisko oddziałowej;
d) awans poziomy.

12. Pielęgniarka jest to osoba : posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej

13. Pielęgniarstwo jest to:
 zawód o charakterze opiekuńczym;
 dyscyplina naukowa;
 przedmiot wykładany w szkole pielęgniarskiej.

14. Pielęgnowanie całościowe oznacza:
 postrzeganie człowieka jako całości funkcjonującej w sferach biologiczno – społecznych, kompleksowe pielęgnowanie i rozwiązywanie jego problemów zdrowotnych.

15. Pielęgnowanie celowe wymaga:
 formułowania celów pielęgnowania dla potrzeb pacjenta i środowiska wraz z określeniem najkrótszego i optymalnego czasu ich realizacji

16. Pielęgnowanie samodzielne oznacza:
 pozostawienie w gestii pielęgniarki decyzje o prawach dotyczących pielęgnowania pacjenta

17. W pielęgnowaniu tradycyjnym :
 zakres i charakter pracy pielęgniarek z pacjentem jest wyznaczony zleceniami lekarskimi i wynika z ustalonego przez lekarza programu terapeutycznego.

18. Wyuczona, celowa, planowa praca pielęgniarki realizowana na rzecz człowieka zdrowego lub chorego nosi nawę: pielęgniarstwa zawodowego

19. Na system kształcenia pielęgniarek w PL mają wpływ:
 współczesne koncepcje zawodu zawarte w dokumentach WHO, ICN oraz postrzegania i koncepcji zawodu w PL

20. Na opiekę pielęgniarek w PL mają wpływ:
• zmiany w polityce zdrowotnej;
• światowe koncepcje opieki zdrowotnej;
• dominacja tradycyjnych lub współczesnych podejść do pielęgnowania;
• umiejętność profesjonalnego zarządzania usługami pielęgniarskimi.

21. Pielęgnowanie tradycyjne charakteryzowało się następującymi cechami:
 było ograniczone i zależne, zakres i charakter pracy z pacjentem lub grupą pacjentów by podporządkowany decyzji lekarza i wynika ze ściśle określonego przez lekarza programu leczenia oraz specjalizacji zadaniowej pielęgniarki.

22. W nowoczesnym podejściu do pielęgnowania od pielęgniarki oczekuje się:
 wysokiego poziomu wiedzy, doświadczenia, stałego podnoszenia kwalifikacji

23. Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jest to:
 system kształcenia pielęgniarek w trakcie i na potrzeby działalności zawodowej

24. Elementem systemu doskonalenia zawodowego są:
 cele i treści kształcenia, formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia

25. Efektem doskonalenia zawodowego pip jest:
 podniesienie poziomu świadczeń pielęgniarskich, twórcze postawy i innowacyjność, elastyczne podejście do realizacji zadań

26. Czynnikiem wpływającym na doskonalenie pielęgniarek to:
 zmiany w opiece zdrowotnej, sytuacja społeczno – ekonomiczna, poszukiwanie nowych obszarów konkurencyjny rynek świadczeń medycznych.

27. Etapy działania w procesie edukacji zdrowotnej składają się z następujących elementów:
a) Diagnoza, planowanie programu działania, realizacja, ocena
b) Planowanie programu działania, diagnoza, realizacja, ocena
c) Planowanie realizacji programu, realizacja, ocena, diagnoza
d) Żadne z powyżej wymienionych

28. Cel główny programu promocji zdrowia zazwyczaj :
a) Nie jest mierzalny
b) Jest bardzo precyzyjny
c) Określa specyficzne zmiany, które wystąpią jako wynik oddziaływania programu
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Cele szczegółowe zazwyczaj:
a) Nie są mierzalne
b) Dają orientację o kierunku projektowanego programu
c) Są mierzalne
d) Żadne z powyższych odpowiedzi
30. Święty Wincenty a’Paulo założy w XVII w:
a) Zakon Franciszkanów
b) Zakon Kapucynów
c) Zgromadzenie sióstr Miłosierdzia
d) Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
31. Kto zasiada w Okręgowej i Naczelnych sądach PIP
b) Ławnicy z kilkuletnim stażem, eksperci z zakresu prawa medycznego, eksperci w dziedzinie pielęgniarstwa
c) PIP co najmniej z 8 letnim stażem w zawodzie wybrani na zjazdach
d) Lekarze specjaliści z określonej dziedziny medycyny lub bioetyki oraz pip
e) Sędziowie sądu najwyższego wskazani przez pierwszego prezesa sądu
32. Co znaczącego dla pielęgniarek miało miejsce w latach?
a) 1859 – opublikowanie koncepcji / modelu pielęgniarstwa F. Nightingale
b) 1860 - założenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa zawodowego
c) 1952 – opublikowanie modeli relacji międzyludzkich w pielęgniarstwie
d) 1953 – opracowanie pierwszego kodeksu etycznego dla pielęgniarek przez Międzynarodową Radę pielęgniarek

33. Główne zadania rozwoju pielęgniarstwa skupiają się wokół (właściwe podkreśl):
a) Edukacji pielęgniarek
b) Pielęgniarstwa jako nauki
c) Zakresu i efektywności praktyki
d) Etyki pielęgniarskiej

34. Wskaż, który z niżej wymienionych nurtów filozoficzno – kulturowych wywarł najgłębszy wpływ na pielęgniarstwo polskie?
a) Ascetyzm
b) Romantyzm
c) Pragmatyzm
d) Humanizm

35. Koncepcja pielęgniarstwa F. Nightingale wskazywała na (wybierz prawidłową odpowiedź)
a) Potrzebę kształcenia kobiet świeckich w kierunku opieki
b) Potrzebę rozwoju naukowego pielęgniarstwa i kształcenia pielęgniarek
c) Oparcie pielęgnowania na zdobyczach nauki
d) Powołanie do wykonywania zawodu pielęgniarki

36. Integracja polskiego pielęgniarstwa z Unią Europejską dokonuje się na płaszczyźnie ( wybierz odpowiedź)
a) Edukacyjnej
b) Badań naukowych
c) Edukacji, praktyki, badań naukowych
d) Praktyki

37. Podstawowym elementem czepka pielęgniarskiego są ( wybierz odpowiedź)
a) Biały wyłóg, czerwona aksamitka pozioma
b) Białe płótno, czarna aksamitka pionowa
c) Czepek, czarna aksamitka pionowa
d) Biały wyłóg, czarna aksamitka pozioma

38. Współczesna rola czepka pielęgniarskiego polega na:
a) Ochronie włosów
b) Informowaniu o wykonywanym zawodzie
c) Nadaniu uroczystego charakteru wydarzeniu
d) Reprezentowaniu interesów grupy zawodowej

39. Najważniejszym elementem obrzędu czapkowania było:
a) Wręczenie czepka pielęgniarskiego
b) Wręczenie dyplomu pielęgniarskiego
c) Założenie czarnej aksamitki na czepek
d) Odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego

40. Na stan zdrowia człowieka w najwyższym stopniu wpływają:
a) Czynniki genetyczne
b) Styl życia
c) Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej
d) Czynniki środowiskowe

41. Podstawą Narodowego Programu Zdrowia 1996 - 2005 jest:
a) Profilaktyka
b) Rozwój medycyny naprawczej
c) Promocja zdrowia
d) Pielęgnacja

42. Najważniejsze prawa pacjenta to:
a) Poszanowania godności osobistej
b) Do opieki medycznej na poziomie odpowiadającym aktualnej wiedzy medycznej
c) Do informacji o swoim stanie zdrowia
d) Do wyrażania zgody lub odmowy na interwencję medyczną
e) Do intymności
f) Do skargi

43. Wskaż, który z paradygmatów zdrowia zawiera cechy naukowego holizmu:
a) Paradygmat socjomedyczny
b) Paradygmat socjoekologiczny
c) Paradygmat mechanistyczny
d) Paradygmat egzystencjalny44. Zdrowie w socjoekologicznej koncepcji jest:
a) Dobrostanem biopsychospołecznym uwzględniającym chorobę i niepełnosprawność
b) Dobrostanem biopsychospołecznym uwzględniającym choroby i niepełnosprawność
c) Stanem równowagi biopsychospołecznej, a nie tylko brakiem choroby
d) Brakiem choroby

45. Określ podstawowe założenia koncepcji: wychowanie zdrowotne:
a) Kształtowanie postaw zdrowotnych i zmiana z negatywnych na pozytywne
b) Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie
c) Gotowość i umiejętność spieszenia z pomocą innym
d) Umiejętność udzielania pierwszej pomocy

46. W holistycznej koncepcji zdrowia choroba jest:
a) Odrębną definicją
b) Elementem zdrowia
c) Wspólną definicją
d) Komplementarną definicją

47. Współczesne modele pielęgniarstwa cechuje:
a) Różnorodność koncepcji filozoficznej
b) Wysuwanie jednakowych pojęć podstawowych
c) Uznawanie potrzeby silnej i trafnej filozofii pielęgniarstwa
d) Jednakowo wielka przydatność
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a) A;b b)b,c
c) c,d d) a,d

48. Pielęgniarki amerykańskie jako podstawy dla dalszego rozwoju pielęgniarstwa wskazują na potrzebę:
a) Rozpowszechniania filozofii pielęgniarstwa w świecie w sposób jasny i przekonujący
b) Opracowania nowych teorii pielęgniarstwa
c) Określenia natury pielęgniarstwa
d) Rozwijania edukacji pielęgniarek
e) Rozwijania silnej i trafnej filozofii pielęgniarstwa
f) Opracowywania nowych filozofii pielęgniarstwa
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a) B,d,e b) a,c,f
c) b,d,f, d) a,c,e

49. Teoria pielęgniarstwa powinna być prawidłowo określana jako:
a) Model pielęgniarstwa
b) Konstrukt teoretyczny
c) Model koncepcyjny
d) Filozofia pielęgniarstwa

50. Środowisko w założeniach F. Nightingale to: podstawowe narzędzie wpływania na zdrowie pacjenta składające się między innymi z czystego powietrza, czystej wody, właściwego pożywienia, brak hałasu, usuwania nieczystości

51. Teoria V. Henderson to ocenianie sytuacji zdrowotnej pacjenta w oparciu, między innymi, o następujące potrzeby:
a) Potrzeby dopływu świeżego powietrza
b) Potrzeba komunikowania Si z innymi w wyrażaniu swych uczuć, obaw, potrzeb bądź opinii
c) Potrzeba miłości i przynależności
d) Potrzeba oddawania się praktykom religijnym stosownie do wyznawanej religii
e) Potrzeby seksualne
f) Potrzeba celowej pracy
g) Potrzeba utrzymania czystości ciała
h) Potrzeba samorealizacji
Wybierz prawidłową odpowiedź:
a. A,b,c,d
b. A,d,e,f
c. B,d,f,g
d. C,e,f,h

52. Określ istotę definicji pielęgnowania w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku:
a) Asystowania
b) Pomaganie
c) Pomaganie i towarzyszenie
d) Profesjonalne pomagania i towarzyszenie

53. Wskaż nazwisko osoby, która odniosła pojęcie pomagania do pielęgniarstwa polskiego:
a) H. Radlińska
b) H. Chrzanowska
c) R. Hunter
d) S. Leszczyńska54. Charakterystyczne cechy pielęgnowania tradycyjnego to:
a) Pielęgnowanie podporządkowane lekarzowi
b) Pielęgnowanie niezależna
c) Pielęgnowanie podporządkowane pacjentowi
d) Pielęgnowanie podporządkowane decyzji innych pracowników ochrony zdrowia

55. Wskaż miejsce narodzin zindywidualizowanego pielęgnowania (procesu pielęgnowania)
a) USA
b) Polska
c) Zjednoczone Królestwo Anglii i Irlandii
d) Australia

56. W komunikowaniu pielęgniarki z pacjentem :
a) Pacjent i pielęgniarka są partnerami
b) Pielęgniarka jest osobą dominującą
c) Pacjent jest osobą dominującą
d) Pielęgniarka i pacjent są osobami dominującymi

57. Obserwacja pacjenta jest:
a) Sposobem komunikowania się
b) Elementem komunikacji niewerbalnej
c) Niewerbalną formą komunikowania się
d) Stylem komunikowania

58. Wskaż, który z poniższych czynników jest szczególnie istotny dla pacjenta w komunikowaniu się z pielęgniarką
a) Postawa pielęgniarki
b) Wygląd pielęgniarki
c) Staż pracy w zawodzie
d) Wykształcenie pielęgniarki

59. Celem obserwacji pielęgniarskiej jest:
a) Uzyskanie informacji o pacjencie
b) Dokonanie pomiaru u pacjenta
c) Nawiązanie kontaktu werbalnego z pacjentem
d) Przekazanie pacjentowi informacji na temat stanu zdrowia

60. Pomiar pielęgniarki służy do :
a) Ilościowej oceny funkcjonowania organizmu
b) Komunikowania się z pacjentem
c) Obserwacji pacjenta
d) Ustalenia diagnozy pielęgniarskiej

61. W pielęgnowaniu zindywidualizowanym pielęgniarka odpowiada za:
a) Leczenie
b) Pielęgnowanie
c) Pielęgnowanie i leczenie
d) Leczenie i rehabilitowanie

62. Głównym źródłem danych o pacjencie jest:
a) Pacjent
b) Rodzina pacjenta
c) Pacjent i jego rodzina
d) Znajomi pacjenta

63. Wstępny zakres danych o pacjencie obejmuje informacje o funkcjonowaniu człowieka w wymiarze:
a) Psychicznym i społecznym
b) Biologicznym
c) Biologicznym i psychicznym
d) Biologicznym, psychicznym i społecznym

64. Diagnoza pielęgniarska to:
a) Wnioski z danych (o podmiocie opieki) zgromadzonych dla celów pielęgnowania
b) Wnioski z danych ( o podmiocie opieki) zgromadzonych dla celów leczenia
c) Wnioski z danych zawartych w historii choroby pacjenta
d) Wnioski z danych zawartych w raporcie pielęgniarskim

65. Postawą tworzenia biomedycznego modelu zdrowia jest:
a) Ogólna teoria systemów
b) Teoria holizmu
c) Teoria mechanistycznego

66. Czy usługi pielęgniarskie mogą być realizowane w ramach:
a) Tylko kontraktów samodzielnych – indywidualnych oraz samodzielnych zorganizowanych
b) Tylko kontraktów praktyk indywidualnych, grupowych – spółka cywilna
c) Kontraktów zespołowych z praktyką towarzyszącą – spółka cywilna oraz wszystkich wyżej wymienionych

67. Henryk Dunant by twórcą:
a) Czerwonego Krzyża
b) Zgromadzenia Szarytek
c) Polskiego Czerwonego Krzyża


ODPOWIEDZI

NR PYTANIA ODPOWIEDŹ NR PYTANIA ODPOWIEDŹ
1. C
2. A
3. D
4. C
5. D
6. D
7. A
8. C
9. A
10. C
11. DPODAJ PIĘĆ FAZ PROCESU PIELĘGNOWANIA:
 gromadzenie danych – najważniejszy element wywiad pielęgniarski;
 diagnoza pielęgniarska;
 planowanie;
 wykonywanie;
 ocenianie.


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 01 Sie 2009 19:33 
Offline

Dołączenie: 09 Maj 2009 17:45
Posty: 102
C.D.N. ;)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Testy z epidemiologii
PostWysłany: 09 Paź 2009 08:59 
Offline

Dołączenie: 26 Sie 2009 09:34
Posty: 2
Dzięki serdeczne za to i proszę o więcej :Pozdrówki


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 9 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group