:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Regulamin forum


1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych.
2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.
3. Treść wypowiedzi nie może naruszać przepisów prawa.Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: specjalizacja z rodzinnego
PostWysłany: 16 Paź 2009 16:57 
Offline

Dołączenie: 25 Sie 2009 16:57
Posty: 11
Dziewczyny , w imieniu wiekszości, proszę by 26.10.09. wszystkie grupy były już pod salą o godz. 9 .00 , ponieważ wiem jak bywało w poprzednich grupach , ze względu na spóznienia , trzeba bylo egzamin , nawet o godzinę przesunąc, więc po co nam takie stresy, ?
Gratuluję wszystkim dziewczynom z długoterminowki , zdałyście wszystkie - SUPER, i dzięki za zapamiętane pytania, dla nas to dużo,
.


Ostatnio edytowany przez basnia, 18 Paź 2009 19:16, edytowano w sumie 1 raz

Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: egzamin z rodzinnego
PostWysłany: 18 Paź 2009 12:01 
Offline

Dołączenie: 25 Sie 2009 16:57
Posty: 11
Dziewczyny , warto przerobić ten test ,
1. Teoria D. Orem â�� metodami wsparcia w systemie D. Orem są:
a) Wykład, doradztwo
b) Pogadanka, doradztwo
c) Zachęcanie, ćwiczenia
d) Doradztwo, nauczanie, zachęcanie

2. Proces pielęgnowania to:
a) Teoria opieki pielęgniarskiej
b) Model poznawczy sprawnego działania pielęgniarki
c) Reguła postępowania
d) Zdrowo rozsądkowa koncepcja działania

3. Dokumentowanie na potrzeby procesu pielęgnowania to:
a) Prowadzenie dość jednoznacznie określonej dokumentacji pacjenta oraz dokonywanie regularnych wpisów w niej to obowiązek wynikający z zakorzeń procesu pielęgnowania
b) Zgromadzenie danych, które są ważne dla pielęgnowania
c) Zapis, co będzie czynione podczas terapii chorego
d) Wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe

4. W oddziaływaniu terapeutycznym pielęgniarka â�� pacjent podstawowe znaczenie wg H.Paplau odgrywa â�� komunikacja i kształtowanie relacji


5. Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie â�� środowisko wykreowane

6. Wg Roy adaptacja â�� polega na ciągłym podejmowaniu działań w celu osiągnięcia interakcji

7. Na koncepcję własnej osoby wg Roy nie składa się:
Ja realne, ja fizyczne, ja idealne, ja społeczne

8. Wg Roy rola zawodowa pełniona przez człowieka stanowi przykład roli:
a) Pierwszorzędnej
b) Drugorzędnej
c) Trzeciorzędnej
d) Czwartorzędnej

9. Diagnoza pielęgniarska wg Roy polega na: rozpoznaniu poziomu adaptacyjnego jednostki

10. Nightingale wyróżnia poniższe rodzaje pielęgniarstwa: pielęgniarstwo zdrowia i pielęgniarstwo właściwe (w chorobie)

11. W procesie pielęgnowania Nightingale pokreślala znaczenie wywiadu
12. Do aktywności życiowych wg Roper nie należą:
a) Zapewnienie wygody
b) Czystość osobista
c) Oddychanie
d) Sen
13. Pielęgniarka jest okresowo świadomością dla pozbawionych świadomości, miłością dla tego, kto zamierza popełnić samobójstwo, amputowana noga dla tego, komu ją amputowano, oczami dla tego, kto waśnie oślep, środkiem lokomocji dla niemowlęcia, wiedza i zaufanie dla siebie dla młodej matki, Gosem dla tych, którzy są zbyt słabi albo nie chcą mówić. Autorką tych słów jest:
a) Nigthingale
b) Orem
c) Henderson
d) Pepla

14. Czemu służy realizowanie II fazy I â�� go etapu pielęgnowania?
a) Analizowaniu i syntetyzowaniu gromadzonych danych
b) Określeniu funkcji narządów i układów
c) Istota jest jedynie w realizacji procesu leczenia
d) Określeniu na ile czynność danego narządu jest uszkodzona

15. Model humanistyczny w pielęgniarstwie zorientowany jest gównie na:
a) Leczenie choroby
b) Przedmiotowe podejście do chorego
c) Człowieka zdrowego i chorego, w całej jego złożoności oraz podmiotowe podejście do chorego
d) Pomaganie w leczeniu i wykonywanie zleceń lekarskich

16. Wspólne założenia teorii pielęgnowania:
a) Uczą przedmiotowego traktowania chorego
b) Wskazują podstawy filozoficzne w pielęgniarstwie
c) Definiują pojęcie zdrowia i choroby
d) Wskazują na zdolność adaptacji człowieka do nowych warunków i radzenia sobie ze zmieniającym się światem

17. Dokumentację procesu pielęgnowania prowadzimy w celu:
a) Zebrania informacji o pacjencie, jego stanie zdrowia, ustalenia problemów zrealizowanego planu i ewentualnie ocenie skutków działania
b) Zapewnienie ciągłości opieki, komunikacji między pielęgniarkami, tworzenia źródła informacji dla innych członków zespołu terapeutycznego, jest podstawą oceny pracy pielęgniarki, może stanowić dokument do obrony pielęgniarskiej
c) Określenia celu, metody realizacji i oceny dziaania medycznego oraz w razie ewentualnych procesów odszkodowawczych
d) Systematycznej pracy, zapewnienie bezpieczeństwa, uzyskania zadowolenia i satysfakcji wśród pielęgniarek i pacjentów
2.
TEORIE PIELĘGNOWANIA 1

1.Która z podanych niżej cech nie charakteryzuje procesu pielęgnowania
a wieloetapowość
b dynamika
c całościowe podejście
d ciągłość
e wszechstronność

2.Ponumeruj wg kolejności fazy pierwszego etapu pielęgnowania
a stawianie diagnozy pielęgniarskiej
b gromadzenie danych o pacjencie i jego środowisku
c analizowanie i systematyzowanie zgromadzonych danych

3.Pielęgniarka w działaniach profilaktycznych jest
a zależna
b współzależna
c niezależna
d wszystkie odp prawdziwe
e wszystkie odp fałszywe

4.Samodzielność pielęgniarki w procesie pielęgnowania jest
a zależna
b współzależna
c niezależna
d wszystkie odp prawdziwe
e wszystkie odp fałszywe

5.W którym etapie procesu pielęgnowania powstają błędy w diagnozie pielęgniarskiej
a w pierwszym etapie
b w drugim etapie
c w trzecim etapie
d w czwartym etapie
e wszystkie odp są prawdziwe

6.Najbardziej wiarygodnym źródłem danych o pacjencie jest
a rodzina
b środowisko lokale
c pacjent
d dokumentacja medyczna

7.Diagnoza pielęgniarska to
a wnioski z danych o pacjencie,wykazujące potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka,wymagającego pielęgnowania,z uwzględnieniem genezy tego stanu
b wnioski o pacjencie, wykazujące stan bio-psycho-społeczny człowieka, wymagającego pielęgnowania,z uwzględnieniem genezy tego stanu
c wnioski z danych o pacjencie ,wykazujące stan bio-psycho-społeczny człowieka wymagający lub nie wymagający pielęgnowania, z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu

8.Schematyzm to
a pomieszanie walorów objawów, gdy objaw stały traktuje się jako niestały
b zdarzenie wcześniejsze uznane za przyczynę zdarzenia późniejszego
c przypisywanie osobie diagnozowanej cech, których nie posiada
d ogólne potraktowanie danego stanu, bez uwzględnienia cech osoby diagnozowanej lub całego środowiska

9.Błąd fałszywej przyczyny powstaje na etapie
a wnioskowania
b gromadzenia danych
c wynika z braku wiedzy

10.Który z podanych niżej błędów nie powstaje w momencie wywiadu pielęgniarskiego
a błąd psychologiczny 2
b błąd socjologiczny
c błąd atrybucji
d błąd sytuacyjny11.Celem bezpośrednim wywiadu pielęgniarskiego jest
a zebranie wiarygodnych informacji o pacjencie i jego środowisku
b nawiązanie kontaktu emocjonalnego i intelektualnego, by zebrać bardzo szczegółowe informacje
c zebranie danych dla określenia cech obiektywnych i subiektywnych
d ustalenie wraz z pacjentem i jego rodziną kierunku dalszego postępowania

12.Samodzielnośc pielęgniarki w procesie rehabilitacji jest
a współzależna
b zależna
c niezależna
d wszystkie odp prawdziwe
e wszystkie odp fałszywe

13.Kształcenie i doskonalenie zawodowe należy do funkcji
a regulacyjnych
b podstawowych
c pomocniczych

14.Która z podanych niżej funkcji nie należy do funkcji pomocniczych
a kształcenie i doskonalenie zawodowe
b współpraca międzynarodowa
c funkcja wychowawcza
d prowadzenie działalności naukowo-badawczej

15.Istotą teorii pielęgnowania Betty Neuman jest
a przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki
b towarzyszenie człowiekowi w zaspokajaniu potrzeb
c nauczenie pacjenta redukowania stresu
d nauczenie radzenia sobie w sytuacji trudnej

16.Model pielęgnowania wg D. Orem oparty jest na
a teorii potrzeb
b strategii zdrowie dla wszystkich 2000
c teorii stresu

17.Który spośród podstawowych systemów pielęgnowania wg D. Orem ma zastosowanie u pacjentów po amputacji kończyny dolnej przed protezowaniem
a system w pełni kompensujący
b system częściowo kompensujący
c podtrzymująco- rozwojowy system kompensujący
d wszystkie odp prawdziwe
e odp a i b
f odp b i c

18.Istotą teorii pielęgnowania wg. D. Orem jest
a określenie deficytu opieki
b określenie deficytu potrzeb
c radzenie sobie z sytuacjami stresogennymi i ich skutkami
d uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu higieny

19.Która z podanych niżej kategorii nie ma bezpośredniego znaczenia przy formułowaniu misji pielęgniarskiej
a człowiek
b zysk
c otoczenie
d pielęgniarstwo
e zdrowie

20.Określ typ następującej diagnozy pielęgniarskiej: 3
Niebezpieczeństwo wytrzewienia na skutek zakażenia rany pooperacyjnej
a diagnoza genetyczna
b diagnoza fazy
c diagnoza znaczenia
d diagnoza prognostyczna
e odp a i d
f odp a i b
21.Srodowiskowa koncepcja teorii pielęgnowania należy do
a Dorothy Orem
b Colisty Roy
c Virginii Henderson
d Florencji Nightingale

ODPOWIEDZI
1e ,2bca, 3b ,4c, 5a, 6c, 7c, 8d, 9a, 10c, 11a, 12a, 13c, 14c, 15c, 16b, 17f, 18a, 19b, 20e, 21d

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWIE PUBLICZNE
1 Spośród niżej podanych przyczyn zgonów ludności Polski najczęstszymi są choroby
1 układu krążenia a -1,4,6
2 układu oddechowego b-1,2,3
3 układu trawiennego c- 3,4,5,
4 nowotwory d- 4,5,6
5 choroby zakaźne e- 2,3,4
6 wypadki urazy zatrucia

2.Siedzibą Swiatowej Organizacji Zdrowia jest
a Warszawa
b Paryż
c Genewa
d Londyn
e Bruksela

3.Zwiększenie aktywności ruchowej o 2000kcal na tydzień powoduje zmniejszenie ryzyka choroby wieńcowej o
a 26%
b 30%
c 40%
d 10%
e 15%

4.Zwiększenie aktywności ruchowej i zaprzestanie palenia zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci z powodu choroby niedokrwiennej serca o
a 10%
b 50%
c 65%
d 30%
e 88%

5.W wyniku badania lekarskiego w razie stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy lekarz wystawia orzeczenie na druku
a Mz/L1
b Mz/L4a
c ZUS-ZLA
d Mz/L4
e Mz/L-1b

6.Dla celów ubezpieczeniowych wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności. Wybierz odp. 4
A lekki, umiarkowany, powolny
b lekki, umiarkowany, znaczny
c lekki, umiarkowany,ciężki
d nieznaczny, umiarkowany,znaczny
e lekki ,znaczny, całkowity

7.Odsetek ludności w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności wynosi obecnie w Polsce
a około 10%
b 20%
c od 8-10%
d około 16%
e powyżej 22%


8.Zdrowie zależy od następujących czynników
a społecznych, taktycznych, politycznych, organizacji opieki medycznej
b biologicznych, środowiskowych, organizacji opieki medycznej,stylu życia
c organizacji opieki medycznej, środowiskowych, politycznych, biologicznych
d jakości życia, organizacji opieki zdrowotnej, zasobów naturalnych, edukacji pacjenta
e oceny stanu zdrowia, stylu życia, środowiska społecznego, środowiska naturalnego


9.Wskaż pełną definicję promocji zdrowia
a jest to proces nauczania ludzi jak dbać o zdrowie własne i innych
b jest to proces umożliwiający jednostce i społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami determinującymi zdrowie
c jest to przekazanie wiedzy o tym co jest szkodliwe, a co korzystne dla zdrowia
d jest to wpływanie na styl życia, stan środowiska i dostępność do opieki zdrowotnej
e jest to wdrażanie prawidłowych nawyków higienicznych w populacji młodych ludzi

10.Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce w wieku produkcyjnym są
a nowotwory
b choroby układu oddechowego
c wypadki przy pracy
d schorzenia układu krążenia
e schorzenia układu pokarmowego

11.Palenie tytoniu w Polsce dotyczy znacznej części populacji kobiet i mężczyzn(badania POL-MONICA pod egidą WHO) Wybierz odpowiedź prawidłową
a 1/3 mężczyzn i 2/3 kobiet
b 2/3 mężczyzn i 1/3 kobiet
c 3/4mężczyzn i 1/4 kobiet
d 1/2 mężczyzn i 3/4 kobiet
e 4/5 mężczyzn i 2/5 kobiet

12.BMI (body mass index) to wskaźnik masy ciała, którego norma wynosi
a poniżej 20%
b 20-25%
c 26-30%
d 30-40%
e powyżej 40%

13.Nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej została uchwalona w
a 1990r
b 1978r
c 2000r
d 1996r
e 1930r

14.Najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród populacji polskich kobiet to
a rak trzonu macicy
b rak szyjki macicy
c rak płuca 5
d rak jajnika
e rak sutka

15.Który z wymienionych czynników ma największy wpływ na zdrowie społeczeństwa
(w/g Lalonda)
a zachowanie ludzi (styl życia)
b stan środowiska naturalnego i w miejscu pracy
c czynniki genetyczne
d poziom służby zdrowia
e promieniowanie kosmiczne

16.Wg ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym pacjent posiada prawo wyboru bez skierowania-1-ginekologa położnika-2-okulisty-3-psychiatry-4- specjalisty neurologa-5-szpitala
a 1,2,3,4
b 1,2,3,4,5
c 1,2,4,5
d 1,2,3
e 1,2,5

17.Wskaż negatywne mierniki stanu zdrowia
a wzrost, waga ciała, grubość tkanki podskórnej
b zapadalność, chorobowość, stężenie cholesterolu, stężenie cukru we krwi
c zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność
d umieralność, śmiertelność, przeciętne trwanie życia
e indeks sprawności fizycznej

18.Co oznacza pojęcie śmiertelność
a przyczynę śmierci
b liczbę zgonów z powodu określonej choroby w stosunku do chorych na tę chorobę
c wysokie ryzyko śmierci
d liczbę zgonów w stosunku do liczby mieszkańców
e synonim umieralności

19.W czasie drogi z jednego miasta pracy do drugiego pracownik uległ wypadkowi,wskutek czego nie był zdolny do pracy. W tej sytuacji pracownikowi:
a przysługuje zwolnienie lekarskie(na okres niezbędny do wyleczenia i powrotu do pracy) wystawione przez lekarza na druku ZUS-ZLA
b przysługuje zwolnienie lekarskie tylko wówczas gdy lekarz otrzyma protokół powypadkowy
c nie przysługuje zwolnienie lekarskie
d przysługuje tylko wówczas gdy niezdolność do pracy przewidziana jest co najmniej na 14 dni
e przysługuje jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie na druku Mz-L1

ODPOWIEDZI
1a, 2c,3a, 4c, 5c, 6b, 7d, 8b, 9b, 10d, 11c, 12b, 13d, 14e, 15a, 16d, 17c, 18b, 19a


BLOK OGÓLNOZAWODOWY
1.Która z umiejętności stanowi podstawę do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
a umiejętność wykazania swojej racji za wszelką cenę
b skuteczne słuchanie
c zachowania asertywne
d partnerski styl prowadzenia rozmowy

2.Wychowywanie, uczenie, pielęgnowanie, doradzanie, pomaganie to czynności w których działa przewlekle specyficzny stres psychiczny, wynikający z istoty tych profesji obciążeń problemami, cierpieniem, wymaganiami. Jak nazywają się objawy tego stresu?
A zespół wypalenia zawodowego
b syndrom depersonalizacji 6
c zespół zaburzeń funkcjonowania
d zespół złego przystosowania

3.Edukacja zdrowotna najczęściej jest określana jako
a kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży
b ogół działań okazjonalnych i przypadkowych na rzecz swojego zdrowia
c proces związany z samokierowaniem własnym rozwojem
d całokształt działań zmierzających do kształtowania zachowń zdrpwotnych ludzi, by mogli prowadzić zdrowy styl życia

4.Do szpitala zgłosił się pacjent skarżąc się na dolegliwości ze strony układu oddechowego. Wykonano badanie fizykalne układu oddechowego .
1.Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych podczas badanie fizykalnego klatki piersiowej jest następująca
a oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, badanie palpacyjne
b oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie
c oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie
d oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie

2.Tkliwośc ,zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać
a oglądając klatkę piersiową
b badając palpacyjnie klatkę piersiową
c opukując klatkę piersiową
d osłuchując klatkę piersiową
3.Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na
a przedniej ścianie klatki piersiowej
b bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie prawej
c bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej
d tylnej ścianie klatki piersiowej

ODPOWIEDZI
1b, 2a, 3d, 4-1c, 2b, 3a

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Pracuje pani z zespołem już kilka miesięcy mija spontaniczny zapał związany z uruchomieniem działu. Pragnie pani utrzymać nadal silną motywację pracowników
Jakie działania należy podjęć aby utrzymać silną motywację pracowników
a zachęcać do pracy, udzielać zasłużonych pochwał
b starać się o finansowe nagrody dla pracowników
c przypominać o możliwościach utraty pracy bądź zwalniać źle pracujących
d dążyć do integracji pracowników z misją zakładu

Co należy czynić dla zwiększenia zadowolenia pracowników ze swojej pracy
a ustalać taką wielkość zadań chętnie była zaakceptowana
b stawiać zadania o wysokim stopniu trudności wiodące do sukcesu
c okazywać uznanie za staranne wykonanie zadań
d informować przełożonych o osiągnięciach zespołu

Co pani zrobi dla zwiększenia efektywności pracy zespołu
a będę kontrolować pracowników aby pracowali dostatecznie wydajnie
b będę starać się aby moja obecność była widoczna;;pańskie oko konia tuczy;;
c podejmę wysiłki aby pracownicy zrozumieli sens swojej pracy
d zapewnię swobodę wykonywania zadań

II Obok modelu opieki zdrowotnej opartej i finansowanej na zasadzie ubezpieczeń zdrowotnych w szeregu krajach wdrożony został model narodowej ochrony zdrowia,finansowanej w zasadzie z podatków .Model narodowej ochrony zdrowia został po raz pierwszy w
a Szwecji 7
b Danii
c Wielkiej Brytanii
d Finlandii

III Celem każdego systemu opieki zdrowotnej obok dostępności opieki jest także zapewnienie ciągłości opieki jej kompleksowości i jakości .Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej
a optymalne integrowanie działań podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
b optymalne integrowanie działań ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej
c zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji społecznych i obywateli a nie tylko zakładów opieki zdrowotnej
d równoczesne rozwijanie i integrowanie działań promujących zdrowie profilaktykę , lecznictwo i rehabilitację

IV W przychodni rejonowej w 4 gabinetach lekarskich udzielono porady 96 pacjentom odpowiednio:
-48 w I, 24 w II, 18 w III, 6 w IV
Obliczono ,że w I gabinecie pacjentowi poświęcono średnio 1/8 h, w II Âź, w III ½ a w IV -1h
Którą z miar statystycznych należy obliczyć by określić średni czas pobytu pacjenta w gabinecie lek
a średnią arytmetyczną
b średnią geometryczną
c średnią harmoniczną
d medianę

V Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy jako z alternatywnych , w stosunku do szpitali opieki krótko terminowej, forma opieki stacjonarnej, występuje w większości krajów zachodniej i północnej Eurpy oraz w USA i Kanadzie. Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze
a pielęgnacyjnym,opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego , dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest ograniczony
b pielęgnacyjnym,opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego , dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Czas pobytu pacjenta jest nieograniczony
c medycznym i opiekuńczym z uwzględnieniem warunków rekonwalescencji i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują się do dalszej hospitalizacji ,a ale nie kwalifikują się do wypisania do domu. Pobyt pacjentów nie ma charakteru pobytu stałego
d Wielodyscyplinarnym:medyczne, psychologiczne, duchowe i społeczne. Celem opieki jest umożliwienie choremu godnego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia jaką wspólnie przechodzą.

VI Która z poniższych umów może zrodzić stosunek pracy
a umowa o pracę
b umowa zlecenia
c umowa o pracę nakładczą
d wszystkie wymienione umowy

ODPOWIEDZI
I 1-d, 2-b, 3-c; II c, IIId, IVc, Va, VI d

BLOK OGÓLNOZAWODOWY

1.Komunikacja jednostronna
a jest szybsza od dwustronnej , mniej dokładna,a poziom pewności odbiorcy jest niższy
b jest gorsza od dwustronnej
c zachodzi wówczas gdy zwracam się jedynie do prawej lub lewej strony audytorium
d ma miejsce gdy rozmawiam z jedną osobą 8

Która z umiejętności interpersonalnych stanowi podstawę do osiągnięcia dobrego kontaktu i uzyskania porozumienia zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
a umiejętność wykazania swojej racji za wszelką cenę
b skuteczne słuchanie
c zachowania asertywne
d partnerski styl prowadzenia rozmowy

Która z wypowiedzi świadczy o tym,że dana osoba jest wzrokowcem
a To co słyszę zupełnie mnie nie przekonuje .Twoja propozycja brzmi bez sensu. Ciągle powtarzasz te same słowa a chciałbym usłyszeć wreszcie od Ciebie coś nowego
b Czuję,że nie masz racji. Nie podoba mi się to co zrobiłeś. Chodzisz z głową w chmurach. Nie lubię kiedy nie szanujesz mojego czasu. Mam ochotę żebyś dał mi spokój ze swoimi pomysłami
c Widzę,że twoja propozycja nie wygląda na zarysowaną wyraźnie. Zobacz, że to co mi pokazujesz nie tworzy jasnej całości. Nie mogę więc przyjąć twego punktu widzenia na sprawę.
d Trudno mi zrozumieć twoje pomysły. Ciągle zmieniasz swoje poglądy. Sądzę,że sam nie wierzysz w realność swoich pomysłów. Uważam,że wreszcie powinienem dowiedzieć się od Ciebie, co naprawdę myślisz.

Procesy poznawcze człowieka to
a cechy indywidualne,abstrahowanie, uwaga,
b genotyp,uogólnianie, myślenie
c uwaga, myślenie, procesy pamięci

Formułowanie ogólnych i szczegółowych celów kształcenia umożliwia
a poznanie uczniów, planowanie pracy
b dobór treści oraz metod kształcenia
c rozkład zakresu materiału nauczania
d maksymalne rozwinięcie materiału nauczania

Punktem wyjścia do formułowania ogólnych i szczegółowych celów kształcenia są
a ogólne zasady nauczania
b zagadnienia z danego przedmiotu
c cele stawiane systemowi kształcenia
d ambicje i zainteresowania uczniów

Pielęgniarka obejmuje dyżur w sali pooperacyjnej. Dwóch pacjentów upomina się o środki p/bólowe których nie otrzymali. Pielęgniarka próbuje wyjaśnić tę sytuację z pielęgniarką od której przejmuje dyżur. Okazuje się ,że kontakt z nią jest trudny, stwarza wrażenie osoby będącej pod wpływem narkotyku.
I -co powinna zrobić pielęgniarka obejmująca dyżur?
a ukarać koleżankę, zwołać obecny personel,sporządzić notatkę służbową i zażądać zwolnienia z pracy.
b sporządzić notatkę służbową oraz wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu odebrania pielęgniarce prawa wykonywania zawodu
c zabezpieczyć prawidłową opiekę nad pacjentami, wyjaśnić czy wykonano zlecenia, poinformować lekarza dyżurnego
d zataić zdarzenie mając na uwadze obawę o podważenie zaufania pacjentów do całego personelu zatrudnionego w szpitalu

II â�� pielęgniarka, która z przyczyn zdrowotnych miała zawieszone prawo wykonywania zawodu może je ponownie uzyskać nie wcześniej jednak niż po upływie
a jednego roku
b dwóch lat
c trzech lat
d pół roku

III â�� pielęgniarka która dopuściła się wykroczenia podlega odpowiedzialności
a administracyjnej
b karnej
c dyscyplinarnej 9
d zawodowej

Którą z funkcji zarządzania wykonuje pielęgniarka oddziałowa przygotowując grafiki pracy dla pielęgniarek zatrudnionych w oddziale
a planowania
b organizowania
c kierowania
d kontrolowania

Siły środowiskowe najsilniej wpływające na codzienne funkcjonowanie organizacji to
a klienci, dostawcy i konkurencja
b frakcje wewnętrzne i technologia
c czynniki prawne i polityczne,społeczne i kulturowe oraz gospodarka
d czynniki materialne, technologia i gospodarka

Budżet to
a szczegółowy plan sformułowany w kategoriach finansowych dla wykonania programu czynności w określonym czasie wyszczególnia spodziewane dochody, podając ich źródło ora wydatki podając ich cel
b proces polegający na projektowaniu i wdrażaniu działań które kształtują system finansowy w organizacji charakterystyczny dla planów długoterminowych
c szczegółowy plan finansowy określający wydatki poszczególnych działów w określonym czasie, zatwierdzony przez kierownictwo
d szczegółowy plan finansowy minimalizacji kosztów własnych organizacji w celu obniżenia ceny świadczonych usług i zwiększenia sprzedaży

Ideą leżącą u podstaw zarządzania przez cele jest to,że
a wynagrodzenie opierające się na osiąganiu wyznaczonych celów stanowi silny bodziec
b podwładni wykonują zadania z większym zaangażowaniem, gdy podlegają treningowi ze strony przełożonych
c osoba , która sama wyznacza sobie cele, określi je tylko spośród tych , które są osiągalne
d osoba, która uczestniczy w wyznaczaniu celów będzie zaangażowana w ich osiągnięcie

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte między innymi na zasadzie solidarności społecznej co oznacza, że
a młodzi ludzie i dobrze zarabiający opłacają koszty opieki zdrowotnej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz osób biednych a oferowana dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowa
b młodzi ludzie i dobrze zarabiający opłacają koszty opieki zdrowotnej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz osób biednych a oferowana dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych nie jest jednakowa
c młodzi ludzie i dobrze zarabiający opłacają koszty własnej opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
d młodzi i zdrowi nie opłacają kosztów opieki zdrowotnej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz osób biednych a oferowana dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowaWpis NZOZ do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody jest
a nabyciem osobowości prawnej
b stwierdzeniem przez organ prowadzący rejestr, że ZOZ spełnia stawiane wymagania
c zawarciem umowy o pracę
d nabyciem prawa własności

Jaka organizacja wytycza kierunki polityki zdrowotnej w świecie mające odzwierciedlenie w narodowych programach strategicznych
a UNESCO
b WHO
c EWG
d UE

Proces pielęgnowania to 10
a teoria opieki pielęgniarskiej
b model poznaczy sprawnego działania pielęgniarki]
c reguła postępowania
d zdroworozsądkowa koncepcja działania

Metodami wsparcia w systemie D. Orem są
a 3wykład, doradztwo
b pogadanka, doradztwo
c zachęcanie,ćwiczenia
d doradztwo, nauczanie, zachęcanie

Rola pielęgniarki w modelu Henderson polega na
a asystowaniu(pomocy człowiekowi) w rozpoznaniu 14 różnych potrzeb i dążeniu do zaspokojenia ich , jeżeli sam pacjent nie ma ku temu odpowiedniej siły , wiedzy , woli
b motywowaniu pacjenta do zaspokojenia wszystkich potrzeb bio-psycho-społecznych bez względu na jego stan
c nauczaniu samoopieki w aktywnym stanie
d wszystkie prawdziwe

Model określony deficytem samoopieki to model
a U. Henderson
b D. Orem
c F. Nightingale
d C. Roy

Model F. Nightingale to model określony mianem
a deficytu opieki
b modelu środowiskowego
c modelu zaspokajania potrzeb
d wszystkie prawdziwe

20. Model relacji między ludzkich to model
a Nightingale
b Orem
c Peplau
d Roy

Na czym polega badanie pilotażowe
a na badaniu jednego z respondentów
b na sprawdzeniu trafności narzędzia badawczego przed właściwymi badaniami
c na przekonaniu respondentów do udziału w badaniach właściwych
d na wszystkich czynnościach razem

Co to jest hipoteza badawcza
a ostateczne twierdzenie kończące procedurę badawczą-inaczej wniosek
b założenie, teza postawiona w pracy badawczej
c pojęcie równoznaczne z pytaniem badawczym
d zdanie kończące się pytajnikiem

ODPOWIEDZI
1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6c , 7-Ic, IId, IIId,8a, 9a,10a,11d,12a,13b,14b,15b,16d,17a,18b,19b,20c,21b,22b


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja z rodzinnego
PostWysłany: 27 Lis 2009 16:56 
Offline

Dołączenie: 27 Lis 2009 16:19
Posty: 3
basnia napisał(a):
Dziewczyny , w imieniu wiekszości, proszę by 26.10.09. wszystkie grupy były już pod salą o godz. 9 .00 , ponieważ wiem jak bywało w poprzednich grupach , ze względu na spóznienia , trzeba bylo egzamin , nawet o godzinę przesunąc, więc po co nam takie stresy, ?
Gratuluję wszystkim dziewczynom z długoterminowki , zdałyście wszystkie - SUPER, i dzięki za zapamiętane pytania, dla nas to dużo,
.


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group